HOME - 2020-03-28  Budapest,  Magyarország  
“Mészáros Lõrinc Orbán legnagyobb találmánya!”
A #hetikéri rovatban a hazai közélet egyik legérdekesebb egyéniségével, politikai gondolkodójával, Kéri Lászlóval beszélgetünk hétrõl hétre a legfontosabb történésekrõl. Azt megígérhetjük, a politológus soha nem rejti véka alá a véleményét. Itt a Heti Kéri

Zsúrpubi: Ez a hét is tele volt a megszokott meglepetésekkel: a forint újabb és újabb csúcsdöntögetéseitõl a tanárok lázadásáig számos olyan kisebb és nagyobb eseménnyel, melyek mindegyike megérdemelné az alaposabb elemzést.

K.L.: Igen, de nekem mégis a leginkább sokatmondó, szimbolikus és a NER egész évtizedét magába foglaló eseménye Mészáros Lõrinc esete volt a médiával… Azzal a médiával, amelyrõl elméletileg kellene, hogy legyen némi ismerete, hiszen papíron mégiscsak õ lenne a legnagyobb magyar médiatulajdonos. Azt hinné az ember, hogy ha valakinek olthatatlanul nagy gyûjtögetési vonzalma van a média iránt, akkor annak legalább az elemi mûködésérõl is van némi fogalma. Még hogy õ nem közszereplõ! Még hogy õ egy olyan polgár-magánember lenne, akit nem illik és nem lehet megkérdezni valami olyasmirõl, amirõl elõször is neki kellett volna tájékoztatni a közvéleményt, de nem tette! Még hogy õ olyan polgár, akitõl nem szabad megkérdezni, hogy mennyiért adta el azt, amit az államtól kapott és azután az államnak is adta vissza, mindeközben azért jócskán gyarapította is e tulajdonból a vagyonát!Ebben a jelenetben úgyszólván mindenestõl benne van az elmúlt évtized képmutatásainak, hazugságainak és vérforraló pofátlanságának az alapszerkezete.

Ez a polgár, ez a magánember az ellen nem nagyon tiltakozott, hogy nem is oly régen kiderülhetett: õ ma Magyarország leggazdagabb, legvagyonosabb embere. Az már önmagában is a képtelenségek netovábbja, hogy egy ilyen társadalmi státuszú valaki egyáltalán azt hiheti magáról, hogy õ nem köteles ezt a példátlan gazdagodási folyamatot a nyilvánosság elõtt is átláthatóvá tenni. Nemcsak általában, hanem egyenként, tételenként is. Másodszor meg, tucatnyi nyilvános elemzés tárta fel, bizonyította, hogy e vagyonosodás elsöprõ többsége kiugróan abból az uniós pénzbõl származik, amelyet az ország, és nem a kormány kapott. Az elmúlt években mindenütt, minden kiírásnál, pályázatnál az illetõ magánember cégei nyerték a legnagyobb volumenû beruházásokat, és ennek nyilvánosságra hozatalát soha nem jutott eszébe olyan indulattal cáfolni, amilyen bátran elzavarta a minap azt kérdezõ újságíró hölgyet. Harmadszor is,

azt hiszi, a média arra való, hogy úgy ugráljon, ahogyan õneki jól esik. Gondolja mindezt egy olyan ember, akinek a kezében felfoghatatlan méretû médiatulajdonlás összpontosul.

Magyarán, fogalma sincsen arról, hogy amit birtokol, az valójában mire is lenne való. Azt hiszi, hogy a média mûködése ugyanolyan, mint az útépítésé, a focicsapat mûködtetéséé, avagy bármely hierarchikus munkaszervezeté. Én mondom meg a feladatot, és én kérek számon mindent. Mert az enyém. Ez a tulajdonosi szemlélet éppenséggel attól a polgári mentalitástól van a legtávolabb, aminek a gyakorlásától õ nagyon távol áll. Csak hiszi, hogy polgár. De megnyilvánulá
sa nem a polgár attitûdje, hanem a földesúré. Annak is a korai feudális változata, amely önmaga fölött el nem tud képzelni semmiféle külsõ korlátot, hiszen ami az övé, abba nem lehet senkinek sem beleszólása.

ZSPB.: Hol van ebben a képmutatás?

K.L.: Ott, hogy aligha akad az országban olyan ember, aki ne tudná, hogy az elõbb felsorolt képtelenségeknek egészen prózai a magyarázata. Az, hogy ez az ember (bocsánat: polgár) önmagában nem ér többet egyetlen átlagos halandónál, hogy ez a fajta kivételezett helyzet kizárólag a kormányfõi kegynek és bizalomnak köszönhetõ.

Attól vérforraló ez a képmutatás, mert Mészáros Lõrinc is pontosan tisztában van azzal, hogy senki sem hiszi el az õ vagyonának „sajátvagyon” jellegét. Õ is tudja, hogy hazugság az egész konstrukció, aminek a tetején ül.

Éppen ezért nem szereti, ha kérdezik, azt meg különösen nem szereti, ha a gazdagodása felõl kérdezik. Mert tudja nagyon jól, hogy nincsen mondanivalója, nincs érvényes mondandója meggazdagodása egyetlen tételérõl sem. Aki e kérdésekre érdemben válaszolhatna, az Orbán Viktor, de Mészáros Lõrinc éppen arra kell, hogy Orbánt ne lehessen ilyesmikrõl kérdezni, hiszen - és ezt tõle tudjuk - a kormány nem foglalkozik üzleti ügyekkel. E képtelen és hazug szerkezet eltakarására lett kitalálva a nemzet gázszerelõjének mesés története. Az meg külön szerencse, hogy ennyire bárdolatlan és alkalmatlan embert lehetett e szerepkörre megtalálni, aki minden egyes gesztusával leplezi a valódi dráma élét. Minden egyes mondatával, szavával eleve zárójelek közé teszi, irracionálissá stilizálja mindazt, amit milliónyi ember érez képtelenségnek, és ezáltal válik kulcsfigurává; egy ilyen emberre még csak haragudni sem lehet igazán.

Mészáros Lõrinc a kormányfõ legnagyobb találmánya, mert ha Orbán személyesen lopna, gazdagodna, gyarapodna, akkor vele szemben elõbb-utóbb kezelhetetlen méretû indulatok, gyûlöletek halmozódnának fel.

(Ennek az esélye persze így sem kizárt, de ez egy másik elágazás.) Mészáros képtelen és irracionális jelensége nem éri el azt a kollektív ingerküszöböt, amely kirobbanthatná a tömeges indulatokat. Olyan ez a képtelenség, mintha Latabár az ötvenes években nem a nemzet ügyefogyott balfaszát, hanem például ávós õrnagyot alakított volna. Ki vette volna komolyan akkor az ÁVO-t? Mészáros, mint az ország leggazdagabb embere, mint leghatalmasabb vállalkozója, mint aki hét-nyolc kulcságazatban tölt be vezetõ szerepet… Ki tudja ezt komolyan venni? Hiszen elég, ha megszólal. Most is csak ennyit tudott mondani, hogy õ magánember. Akitõl távolodni illik. Valószínûleg azt akarta mondani, hogy: „takarodjék”, de ez valamiért nem jutott eszébe. Gondolni, biztosan ezt gondolta.

Igazad van Lõrinc: távolodjunk! Távolodnánk is mindannyian, de Ti nem hagyjátok. Távolodunk mi megállás nélkül, de állandóan a nyomunkban vagytok, a pénztárcánkban laktok, beköltöztetek a tévénk képernyõjére, a rádiónkba, az újságjainkba, mindenütt ott vagytok, ahol nem lenne keresnivalótok. Így hát...hiába távolodunk, nektek kellene távolodni, De minél elõbb.

Forrás: Zsúrpubi
“Mészáros Lõrinc Orbán legnagyobb találmánya!”
A #hetikéri rovatban a hazai közélet egyik legérdekesebb egyéniségével, politikai gondolkodójával, Kéri Lászlóval beszélgetünk hétrõl hétre a legfontosabb történésekrõl. Azt megígérhetjük, a politológus soha nem rejti véka alá a véleményét. Itt a Heti Kéri

Zsúrpubi: Ez a hét is tele volt a megszokott meglepetésekkel: a forint újabb és újabb csúcsdöntögetéseitõl a tanárok lázadásáig számos olyan kisebb és nagyobb eseménnyel, melyek mindegyike megérdemelné az alaposabb elemzést.

K.L.: Igen, de nekem mégis a leginkább sokatmondó, szimbolikus és a NER egész évtizedét magába foglaló eseménye Mészáros Lõrinc esete volt a médiával… Azzal a médiával, amelyrõl elméletileg kellene, hogy legyen némi ismerete, hiszen papíron mégiscsak õ lenne a legnagyobb magyar médiatulajdonos. Azt hinné az ember, hogy ha valakinek olthatatlanul nagy gyûjtögetési vonzalma van a média iránt, akkor annak legalább az elemi mûködésérõl is van némi fogalma. Még hogy õ nem közszereplõ! Még hogy õ egy olyan polgár-magánember lenne, akit nem illik és nem lehet megkérdezni valami olyasmirõl, amirõl elõször is neki kellett volna tájékoztatni a közvéleményt, de nem tette! Még hogy õ olyan polgár, akitõl nem szabad megkérdezni, hogy mennyiért adta el azt, amit az államtól kapott és azután az államnak is adta vissza, mindeközben azért jócskán gyarapította is e tulajdonból a vagyonát!Ebben a jelenetben úgyszólván mindenestõl benne van az elmúlt évtized képmutatásainak, hazugságainak és vérforraló pofátlanságának az alapszerkezete.

Ez a polgár, ez a magánember az ellen nem nagyon tiltakozott, hogy nem is oly régen kiderülhetett: õ ma Magyarország leggazdagabb, legvagyonosabb embere. Az már önmagában is a képtelenségek netovábbja, hogy egy ilyen társadalmi státuszú valaki egyáltalán azt hiheti magáról, hogy õ nem köteles ezt a példátlan gazdagodási folyamatot a nyilvánosság elõtt is átláthatóvá tenni. Nemcsak általában, hanem egyenként, tételenként is. Másodszor meg, tucatnyi nyilvános elemzés tárta fel, bizonyította, hogy e vagyonosodás elsöprõ többsége kiugróan abból az uniós pénzbõl származik, amelyet az ország, és nem a kormány kapott. Az elmúlt években mindenütt, minden kiírásnál, pályázatnál az illetõ magánember cégei nyerték a legnagyobb volumenû beruházásokat, és ennek nyilvánosságra hozatalát soha nem jutott eszébe olyan indulattal cáfolni, amilyen bátran elzavarta a minap azt kérdezõ újságíró hölgyet. Harmadszor is,

azt hiszi, a média arra való, hogy úgy ugráljon, ahogyan õneki jól esik. Gondolja mindezt egy olyan ember, akinek a kezében felfoghatatlan méretû médiatulajdonlás összpontosul.

Magyarán, fogalma sincsen arról, hogy amit birtokol, az valójában mire is lenne való. Azt hiszi, hogy a média mûködése ugyanolyan, mint az útépítésé, a focicsapat mûködtetéséé, avagy bármely hierarchikus munkaszervezeté. Én mondom meg a feladatot, és én kérek számon mindent. Mert az enyém. Ez a tulajdonosi szemlélet éppenséggel attól a polgári mentalitástól van a legtávolabb, aminek a gyakorlásától õ nagyon távol áll. Csak hiszi, hogy polgár. De megnyilvánulá
sa nem a polgár attitûdje, hanem a földesúré. Annak is a korai feudális változata, amely önmaga fölött el nem tud képzelni semmiféle külsõ korlátot, hiszen ami az övé, abba nem lehet senkinek sem beleszólása.

ZSPB.: Hol van ebben a képmutatás?

K.L.: Ott, hogy aligha akad az országban olyan ember, aki ne tudná, hogy az elõbb felsorolt képtelenségeknek egészen prózai a magyarázata. Az, hogy ez az ember (bocsánat: polgár) önmagában nem ér többet egyetlen átlagos halandónál, hogy ez a fajta kivételezett helyzet kizárólag a kormányfõi kegynek és bizalomnak köszönhetõ.

Attól vérforraló ez a képmutatás, mert Mészáros Lõrinc is pontosan tisztában van azzal, hogy senki sem hiszi el az õ vagyonának „sajátvagyon” jellegét. Õ is tudja, hogy hazugság az egész konstrukció, aminek a tetején ül.

Éppen ezért nem szereti, ha kérdezik, azt meg különösen nem szereti, ha a gazdagodása felõl kérdezik. Mert tudja nagyon jól, hogy nincsen mondanivalója, nincs érvényes mondandója meggazdagodása egyetlen tételérõl sem. Aki e kérdésekre érdemben válaszolhatna, az Orbán Viktor, de Mészáros Lõrinc éppen arra kell, hogy Orbánt ne lehessen ilyesmikrõl kérdezni, hiszen - és ezt tõle tudjuk - a kormány nem foglalkozik üzleti ügyekkel. E képtelen és hazug szerkezet eltakarására lett kitalálva a nemzet gázszerelõjének mesés története. Az meg külön szerencse, hogy ennyire bárdolatlan és alkalmatlan embert lehetett e szerepkörre megtalálni, aki minden egyes gesztusával leplezi a valódi dráma élét. Minden egyes mondatával, szavával eleve zárójelek közé teszi, irracionálissá stilizálja mindazt, amit milliónyi ember érez képtelenségnek, és ezáltal válik kulcsfigurává; egy ilyen emberre még csak haragudni sem lehet igazán.

Mészáros Lõrinc a kormányfõ legnagyobb találmánya, mert ha Orbán személyesen lopna, gazdagodna, gyarapodna, akkor vele szemben elõbb-utóbb kezelhetetlen méretû indulatok, gyûlöletek halmozódnának fel.

(Ennek az esélye persze így sem kizárt, de ez egy másik elágazás.) Mészáros képtelen és irracionális jelensége nem éri el azt a kollektív ingerküszöböt, amely kirobbanthatná a tömeges indulatokat. Olyan ez a képtelenség, mintha Latabár az ötvenes években nem a nemzet ügyefogyott balfaszát, hanem például ávós õrnagyot alakított volna. Ki vette volna komolyan akkor az ÁVO-t? Mészáros, mint az ország leggazdagabb embere, mint leghatalmasabb vállalkozója, mint aki hét-nyolc kulcságazatban tölt be vezetõ szerepet… Ki tudja ezt komolyan venni? Hiszen elég, ha megszólal. Most is csak ennyit tudott mondani, hogy õ magánember. Akitõl távolodni illik. Valószínûleg azt akarta mondani, hogy: „takarodjék”, de ez valamiért nem jutott eszébe. Gondolni, biztosan ezt gondolta.

Igazad van Lõrinc: távolodjunk! Távolodnánk is mindannyian, de Ti nem hagyjátok. Távolodunk mi megállás nélkül, de állandóan a nyomunkban vagytok, a pénztárcánkban laktok, beköltöztetek a tévénk képernyõjére, a rádiónkba, az újságjainkba, mindenütt ott vagytok, ahol nem lenne keresnivalótok. Így hát...hiába távolodunk, nektek kellene távolodni, De minél elõbb.

Forrás: Zsúrpubi
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújának fő eleme a kijárási korlátozás bevezetésének bejelentése volt, de Nagy Katalin kérdezte a...
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
Mostanáig 245 milliárd forintot költött a kormány a költségvetésből a járvány elleni védekezése - mondta a közösségi oldalára péntek...
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
Már most is 520 milliárd forint uniós válságkezelési támogatás áll a magyar kormány rendelkezésére a koronavírus elleni küzdelemben - h...
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
Újabb részletek a kijárási korlátozásról az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Kovács Zoltán államtitkár, a kommunikáci...
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
Európában, világszerte a katonák ott vannak az utcákon, az emberek körében. Miért vetődik fel az a kérdés, hogy a magyar ember fél a katon...
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy az operatív törzs ülésén úgy döntöttek, kijárási korlátozást vezetne...
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
Támogatta a veszélyhelyzet meghosszabbításától szóló törvényt a Mi Hazánk Mozgalom. A Magyarország élőben vendége Toroczkai László, a...
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
Az utasítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy, az Emberi Erőforrások Minisztériumával közös plakáton kezdte terjeszteni a kö...
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
Az állami MVM a méltányosnak tartott 3-4 milliárd helyett több mint 17 milliárd forint közpénzért veszi meg Mészáros Lőrincéktől a felcs...
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (1990–91 és 1995–2001) a Portfolio online gazdasági újságban, hosszú cikkben írta meg j...
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
Csehországban múlt csütörtök, Szlovákiában kedd óta mindenkit arra köteleznek, aki valamilyen halaszthatatlan dolog miatt elhagyja az otthon...
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
Nem tudom, hogy hányan betegek, és hány főt ápolnak Pécsett. Hiába kérdezem, nem kapok választ. Ezért nem tudok róla beszámolni – közö...
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
Veszélyben érezhette Orbán Viktor a járvány miatt a 2022-es választási esélyeit, de már feleszmélt a kormánypárt a vírus okozta sokkból ...
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
Lesújtó véleménnyel vannak az Oroszországból Olaszországba küldött segélyszállítmányról az olasz hatóságok - derült ki sajtóértes...
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
Még zajlott a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfója, amikor közleményt adott ki a Demokratikus Koalíció. Az el...
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
Nem csak lélegeztetőgépre van szükség, hanem gyógyszerekre és monitorra is – egyebek mellett erről beszélt az egészségügyi szakértő az...
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban mo...
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben – hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitk...
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
A koronavírus-járvány idején csökkent a családok biztonságérzete, s ezt a biztonságérzetet szeretné a kormány – a lehetőségekhez mért...
Deutsch Tamás: A magyar kormány elsődleges szempontja az emberi élet védelme
Gyalázatos, hogy az Európai Parlament (EP) szakbizottsága ahelyett, hogy idejét és intellektuális képességeit a koronavírus-járvány okán a...
Valami nagyon nem stimmel Szijjártó Péter legfrissebb képén (fotó)
Szijjártó Péter már Bulgáriában van. A külgazdasági és külügyminiszter egy fotóval dokumentálta, ahogy megérkezett Szófiába, ahova t...
Orbán az Európa Tanács főtitkárának: Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon
Válaszlevélben reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Európa Tanács (ET) főtitkárának bírálataira, melyeket Marija Pejcinovic Buric a koro...
DK: A kormány adjon ingyenes maszkot minden magyar állampolgárnak
A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt adjon ingyenes védőmaszkot minden magyar álla...
Ellenzéki képviselők tiszteletdíjából vásárol maszkokat a fideszes polgármester
Három vidéki városban vette át a hatalmat a kormánypárti polgármester az ellenzéktől a veszélyhelyzetre hivatkozva. A gyakorlattal fideszes ...
Duplájára drágultak a zöldségek a felvásárlási láz miatt
A burgonya ára egy hét alatt megduplázódott. A jelek szerint a koronavírus-járvány nemcsak a szájmaszkok, kézfertőtlenítők áraira hatott...
Biztos ide való ez? Kovács Zoltán az ellenzék politikai haszonszerzését ecseteli a koronavirus.gov.hu-n
Megbízható, ellenőrzött információk az új koronavírussal és a védekezéssel kapcsolatban. Friss információk a nap 24 órájában - így mu...
Szájmaszk nélkül senki nem mehet postára, boltba, patikába Velencén
A Fejér megyei Velence polgármestere, Gerhard Ákos (a Regélő Egyesület színeiben nyert tavaly) kötelezővé tette a maszkviselés a körülbel...
Tábori kórházat állított fel a katonaság a Szent László kórház udvarán
Egy nap alatt állítottak fel tábori kórházat, sátorrendszert a katonák a budapesti Szent László Kórház udvarán – írta a honvedelem.hu n...
A tábornok szerint a magyarok többségének tetszik, hogy katonák grasszálnak az utcákon
A lényeg, hogy a lakosság a veszélyhelyben is biztonságban érezhesse magát - jelentette ki a Magyar Honvédség Rendészeti Központjának paran...
Európai parlamenti politikusok zúdítottak össztüzet a magyar felhatalmazási törvény tervezetére
Az Európai Bizottság alapos figyelemmel kíséri a magyar felhatalmazási törvény tervezetét - jelentette ki Christian Wigand, az Európai Bizott...
Szlovénia 30 százalékkal csökkenti a miniszterek és képviselők bérét a járvány idejére
A szlovén kormány a koronavírus-válság idejére 30 százalékkal csökkenti az állami tisztségviselők fizetését, köztük a parlamenti képv...
Müller Cecília javasolja a szellőztetést
A kormányzat és a vállalatok együttműködéséről is szó volt az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az operatív törzs szerdai sajt...
A kormánytól kér segítséget a siófoki polgármester, rengetegen elvesztették a munkájukat a városban
Lengyel Róbert, Siófoki polgármestere sürgős segítséget kér a kormányzattól, az operatív törzstől - a városban dolgozók közül ugyanis...
Kocsis Máté: Nincs értelme többet egyeztetni az ellenzékkel
Nem kezdeményeznek már hétpárti egyeztetést a koronavírus-törvényről a jövő heti szavazás előtt, mert valójában már nem is az ellenzé...
Ellenzéki pártok: A Fidesz-KDNP nem partneri ajánlatot, hanem egy diktátumot tett le az asztalra
“Bízunk a magyar emberekben, bízunk Magyarországban, de nem bízunk Orbán kormányában. Ezért nem adhatunk korlátlan felhatalmazást még ily...
Kovács Zoltán: Az ellenzék káoszt fog okozni
A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár videóüzenetben reagált arra, hogy az ellenzék hétfőn nem támogatta ...
NER-szakértelem: fél Európa kijárási tilalom alatt, de a Migrációkutató Intézet szerint a járvány növeli a terrorveszélyt
Nyilvánvaló, hogy a kormányzati propagandagépezet nem hagyhatja annyiban, hogy a koronavírus-járvány miatt már nagyon nehéz migránsokkal és...
Osztrák Néppárt frakcióvezetője Orbán felhatalamzási törvényéről: Ez botrány
A magyar miniszterelnök újabb, veszedelmes támadást indít a liberális demokrácia, valamint a jogállam ellen – jelentette ki. Az Osztrák N...
Megszavazták: Több színházat kivesz Karácsonyék kezéből a kormány
Elfogadták azt a törvénymódosítást, amely teljesen kiveszi Karácsony Gergely és a főváros kezéből azokat a fővárosi, önkormányzati sz...
Szijártó: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és...
Magyar György: A jogállam teljes halálát jelentené a felhatalmazási törvény
Örült volna a politikai konszenzusnak, de a felhatalmazási törvény szerinte a jogállam halálát és a parlamenti szerep kiüresítését jelent...
Nyilvános WC-t nyalogatott egy fiú, megfertőződött koronavírussal
Új, egészen megdöbbentő dolog terjed a közösségi médiában, a koronavírus-kihívás. Fiatalok nyalogatják a WC-csészét, a boltok polcait v...
Felállva tapsolták meg az ellenzéki képviselők a parlamentben az egészségügyi dolgozókat
A jobbikos Jakab Péter javaslatára a felhatalmazási törvény hétfői parlamenti vitáján az ellenzéki képviselők felállva tapsolták meg a j...
Orbán: 1,5 millió maszkkal, több mint 24 ezer orvossal és ápolóval harcolunk a járvány ellen
A miniszterelnök is részt vett az operatív törzs sajtótájékoztatóján, ahol a védekezés eddigi eredményiről beszélt. Újabb gazdasági in...
Nem szavazta meg az ellenzék, első körben elbukott a felhatalmazási törvény
137 igen, 52 nem arányában nem szavazta meg a házszabálytól való eltérést, így hétfőn nem döntött a kormány által benyújtott veszélyh...
Német lap: Orbán a felhatalmazási törvénnyel saját hatalmának kiterjesztésébe fogott
A német Süddeutsche Zeitung szerint egyre több kormány használja ki a koronavírus okozta vészhelyzetet annak érdekében, hogy hosszú távon n...
Benyújtották a törvényjavaslatot, ami Káslernek adná az állami finanszírozású intézményeket
Semjén Zsolt jegyzi azt a törvényjavaslatot, amely azoknál az önkormányzati fenntartású színházaknál, amelyek éves működésének pénzü...
Simán beült ma a Parlamentbe a fideszes képviselő, akinek karanténban kellene csücsülnie Szegeden
A Párbeszédből Szabó Tímea napirend előtti felszólalásában reagált Orbán Viktor felszólalására, miszerint 133 bátor ember kell neki mos...
Magyar Hang: Hat embert fertőzhetett meg a koronavírusos szegedi rektor
A lap úgy tudja, vasárnap estig legalább hat embernél – orvosoknál, klinikai munkatársaknál – mutatták ki a koronavírust azok közül, ak...
A Facebookon kérnek védőruhákat a mentősök, mert nincs elég
A Facebookon kezdett gyűjtésbe a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, ugyanis se védőfelszerelésből, se megfelelő (FFP2 és FFP3) arcma...
Ingyenes kínálattal pirított rá kollégáira a rákoskeresztúri húsboltos
A rákoskeresztúri piacra járók szerencsésnek mondhatják magukat. Itt a járvány miatt kialakult felvásárlási láz következtében a sok h...
Orbán felajánlotta Magyarország segítségét a horvátoknak
A károkat és sérüléseket okozó zágrábi földrengés után Orbán Viktor miniszterelnök szolidaritásáról biztosította Andrej Plenkovic hor...
Kovács Zoltán: Több olyan intézkedést hoztunk, amik a magyar emberek védelmét, a magyar emberek érdekeinek védelmét szolgálják
Most az összefogás ideje van. Az ellenzéki pártoktól is felelősségteljes magatartást és támogatást kérünk - fogalmazott Kovács Zoltán n...
Petíció indult a felhatalmazási törvény ellen, már több tízezren aláírták
Frissítés: hétfő délelőttre már több mint 40 ezren írták alá a petíciót. Korábban írtuk: Petíciót indított több jogász, civil, k...
100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet
Világjárvány tombol, de van, ami a rendkívüli állapot ellenére sem változik. Orbán Viktor március 13-án személyesen jelentette be a jó h...
Falus Ferenc: a hivatalos adatok semmiképpen sem tükrözik a fertőzöttek számát
Számos becslés van arról, hogy valójában mennyi lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Miközben a miniszterelnök szinte nap...
A magyarok fele fél attól: megfertőzi a koronavírus
Az emberek 59 százaléka gyakorlatilag minden információt elolvas, megnéz, ami a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kapcsolatos, 31 százaléku...
Négy hete nem kap eszközöket a Uzsoki Utcai Kórház, a facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos
Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa. "Most csak egy dolgot szeretnék kérni mindenkitől,...
A Szegedi egyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt
Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt. Az RTL Híradó sz...
Házi karanténba került Merkel
Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje. Házi karanténba vonult Angela Merkel. A német kancellár pénteken preventív jelleggel pneumococcus ...
Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. „Az...
Szombathelyen az önkormányzat küld maszkokat a háztartásoknak
A nyugat.hu ír arról, hogy a szombathelyi városvezetés 100 ezer maszkot rendelt meg, amelyeknek egy részét az egészségügyi dolgozók, szociá...
Nem vár a kormányra a főpolgármester, inkább maga szerez be a főváros védőfelszerelést Kínából
Bár Orbán Viktor szerint van elegendő védőfelszerelés a koronavírus-járvány megfékezésére, mint Karácsony Gergely főpolgármester közö...
Szó nélkül karanténba vonult a 100 éves Bálint gazda, aki túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot
Túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot, de most szó nélkül karanténba vonult a százéves Bálint gazda „Éppen a szőlőt met...
Gulyás Gergely szerint az ellenzék egy része a vírusnak szurkol
Gulyás Gergely nem akar a jelen helyzetben az ellenzékkel foglalkozni, főként hogy szerinte az ellenzék nem foglalkozik az országgal. Egyet ké...
A magyar kormány vagy nem akarja tudni, vagy nem akarja elmondani a fertőzöttek valós számát
A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt kezdje tömegesen tesztelni a lakosságot. A DK...
Operatív Törzs: Az egészséges embereknek nincs szüksége védőmaszkra
Megtartotta első „újságírómentes” sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs: a fertőzésveszély miatt a sajtó írásban kérdezhetett ...
Világi lelkipásztorból és községi háziorvosból lett az ország egyszemélyes járványügyi felelőse Müller Cecília
Nincs könnyű dolga annak, aki az országos tisztifőorvos szakmai életútjára kíváncsi. Az például némi internetes keresés után kiderül, h...
A kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat
Hirtelen sokan lesznek munka nélkül, ám a kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat. Miközben a csütörtöki ...
Senki nem tudja, hová tűnt Áder
Miközben szegény miniszterelnök éjt nappallá téve keccsöl, hogy nekünk, magyaroknak jobb legyen annál, mint amilyen lesz, Áder János eltűn...
Segélykiáltás: a mentődolgozók levélben kérnek segítséget Orbántól
A mentősök, orvosok, ápolók biztonságának növelését és illetményük emelését kérik a miniszterelnöktől. A Magyarországi Mentődolg...
Íme a védőfelszerelés szett, amit az állam biztosít a háziorvosoknak
Egy budapesti háziorvos a mai napon a Mohács utca 24. szám alatti Országos Mentőszolgálattól átvette a védőfelszerelését, amit az állam b...
Korábbi honvédelmi miniszter: A magyar katonaság is Orbán Viktor játékszerévé válik
Ma reggeltől már utcára vezényelték a honvédség járőreit, akik a rendet hivatottak jelenlétükkel biztosítani. Ugyancsak katonákat vezény...
Hatalmas összeghez juthatnak Orbánék a brüsszeli mentöcsomagból
Magyarország 5,6 milliárd eurót kaphat a nemrég bejelentett 40 milliárdos európai mentőcsomagból, ezt a pénzt a koronavírus gazdasági és ...
Magyar Újságírók Országos Szövetsége: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás
Komoly kritikát fogalmazott meg a MÚOSZ, látva az elmúlt napok, hetek tájékoztatási fennakadásait. Mint írják, „megengedhetetlen, hogy...
Munkanélküliség és krízishelyzet várható Magyarországon
A magyar gazdaság nagyon súlyos kihívás elõtt áll, hiszen az EU gazdasága recesszióba süllyed az idén: a növekedés akár 4 százalékkal i...
A védõfelszerelés hiánya és a túlterheltség miatt halnak meg az orvosok
A világ több tájáról is jönnek a hírek, hogy orvosok fertõzõdnek meg, rosszabb esetben halnak bele a koronavírusba. Magyarország megpróbá...
Egy hetig sem volt karanténban Pintér, mert az operatív törzset irányítani kell
Nem tartották be a járványügyi szabályokat a koronavírus-járvány elleni védekezést koordináló operatív törzs vezetõjénél, Pintér Sá...
Gulyás Gergely szerint a 65 éven aluliak nyugodtan megfertõzhetik egymást
"Azt is látjuk és tudjuk mondani, hogy valójában mi, akik itt a teremben jelen vagyunk, még ha a hölgyek kortalanok is, nyugodtan összevissza f...
Hiába rombolja a bizalmat a titkolózás, mégis makacsul hallgat az operatív törzs
Hiába nem minõsül érzékeny személyes adatnak, továbbra sem publikálnak demográfia adatokat a magyar koronavírus-megbetegedésekrõl. Az eg...
A kormány rögzítse az alapvetõ élelmiszerek árát, hogy a hiénák ne tudjanak nyerészkedni (videó)
A kormánynak a veszélyhelyzet kihirdetésével joga van hatósági árat bevezetni – hívja fel a figyelmet az ellenzéki párt. A Demokratik...
Honvédelmi miniszter: péntek reggeltõl katonák is lesznek az utcákon
Csütörtök reggel jelennek meg az érintett vállalatoknál a honvédelmi irányító csoportok – jelentette be a honvédelmi miniszter, a kor...
Komáromi: Kritikán aluliak a védõfelszerelések
Legalábbis Komáromi Zoltán, a DK szakpolitikusa szerint. A háziorvosként praktizáló szakember azt is elmondta az ATV Start címû mûsorban, ho...
Dobrev Kláráék speciális maszkokat és védõfelszerelést vittek a Szent Lászlóba
Speciális maszkokat és védõfelszerelést vittek a DK politikusai a Szent László kórház dolgozóinak. Nem kerülhet még több kórházi dolgoz...
Hamarosan itt az idõ, hogy Áder is kiálljon a nyilvánosság elé
Közel van a lélektani határ, és hamarosan itt az idõ, hogy a köztársasági elnök is kiálljon a nyilvánosság elé – errõl beszélt a ...
Ötvenmillió forintot ad a dolgozói megsegítésére saját vagyonából a Libri tulajdonosa
A Libri-Bookline Zrt. vállalatvezetése úgy döntött, hogy a koronavírus okozta krízishelyzetben támogatja munkavállalóit - adta hírül a tá...
140 cég irányítását veheti át akár azonnal a honvédelem
Benkõ Tibor honvédelmi miniszter vezetésével megkezdte tevékenységét a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok mûködéséért felel...
Már Las Vegas-ban is bezártak a kaszinók, de Budapesten még mindig nyitva vannak
Már Las Vegasban is a kaszinók bezárásról döntöttek. Magyarországon viszont egyelõre minden játékbarlang nyitva van, a legtöbbje éjjel-na...
Másfélszeresére drágult a krumpli
Már licitálnak a krumplira a kereskedõk a nagybani piacon, hiába keresik a lisztet napok óta a vásárlók a boltok polcain, eltûnhet a külföl...
Egy ország nevetett: Egy ideig csak a szájról olvasók tudták, mit jelentett be Orbán
A miniszterelnök rendkívüli bejelentést ígért a koronavírussal kapcsolatban szerdán 15 órakor a közösségi oldalán, ezt a hivatalos Facebo...
Kásler felmér és egyenként lélegeztetõgépet kér a fogorvosoktól
Fogorvosoktól kért tájékoztatást az Emberi Erõforrások Minisztériuma arról, hogy a rendelõikben hány lélegeztetõgép és hány altatógé...
Ferenc pápa megkérte Istent, hogy állítsa meg a járványt
Az egyházfõ szerint ezekben a nehéz napokban fontos megerõsíteni az emberi kapcsolatainkat. Elszalaszthatatlan lehetõséget nyújt a „k...
Nemzetközi sajtó: Orbán céltudatosan butítja el a saját népét
Általános támadás a színházak, az egyetemek, a könyvtárak és a média ellen – a liberális demokrácia céltudatos gyengítésében mos...
Jakab Péter: Ilyet csak olyan ember mond, aki még életében nem dolgozott a versenyszférában
Nem támadják a kormányt, hanem konstruktív javaslatokat próbálnak letenni az asztalra - mondta Jakab Péter, a Jobbik elnöke kedd este az ATV E...
Felszólították a NER milliárdosokat, hogy ajánlják fel a vagyonuk 1 %-át a koronavírus kezelésére (videó)
Nemzetközi hírességek már megtették. A Párbeszéd felszólította Mészáros Lõrincet, Tiborcz Istvánt és „valamennyi NER-lovagot...
Hol van az a sok pénz, ami most a kórházakból hiányzik? Mutatjuk a kisvárdai NER Disneylandet
Budapestrõl három óra autóval az ukrán és szlovák határ közelében fekvõ Kisvárda. A kisváros nemhiába vívta ki magának a „kelet ...
Kormánykedvenc építõipari cég építi a járványkórházat Kiskunhalason
Elkezdték a 150 férõhelyes járványkórház építését Kiskunhalason, a munkát a WHB végzi a büntetés-végrehajtás területén. A konténer...
Bizonyítsa be a magyar kormány, mire kell használni a Magyar Honvédség gépeit és azonnal hozassanak teszteket
Korában beszámoltunk arról, hogy a cseh kormány különgéppel szállít az országba 100 ezer gyorstesztet Kínából, a Demokratikus Koalíció ...
Orbán az uniós kormányfõk közül elsõként okolta a migrációt a koronavírus terjedéséért
Paul Lendvai szerint, az osztrák vezetés felismerte, mekkora pusztítást okozhat a járvány. Ezért az intézkedésekkel bizalmat próbált teremt...
Európában egyedül a magyar kormány nem közöl területi adatokat a vírus terjedésével kapcsolatban
Településre, de legalább megyére lebontva naponta frissítik az adatokat a koronavírusos esetekrõl az összes EU-s országban, de jellemzõen az...
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
 
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
 
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
 
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
 
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
 
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
 
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
 
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
 
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
 
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
 
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
 
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
 
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
 
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
 
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
 
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
 
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
 
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
 
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
 
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
 
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
 
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
 
Deutsch Tamás: A magyar kormány elsődleges szempontja az emberi élet védelme
 
Valami nagyon nem stimmel Szijjártó Péter legfrissebb képén (fotó)
 
Orbán az Európa Tanács főtitkárának: Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon
 
DK: A kormány adjon ingyenes maszkot minden magyar állampolgárnak
 
Ellenzéki képviselők tiszteletdíjából vásárol maszkokat a fideszes polgármester
 
Duplájára drágultak a zöldségek a felvásárlási láz miatt
 
Biztos ide való ez? Kovács Zoltán az ellenzék politikai haszonszerzését ecseteli a koronavirus.gov.hu-n
 
Szájmaszk nélkül senki nem mehet postára, boltba, patikába Velencén
 
Tábori kórházat állított fel a katonaság a Szent László kórház udvarán
 
A tábornok szerint a magyarok többségének tetszik, hogy katonák grasszálnak az utcákon
 
Európai parlamenti politikusok zúdítottak össztüzet a magyar felhatalmazási törvény tervezetére
 
Szlovénia 30 százalékkal csökkenti a miniszterek és képviselők bérét a járvány idejére
 
Müller Cecília javasolja a szellőztetést
 
A kormánytól kér segítséget a siófoki polgármester, rengetegen elvesztették a munkájukat a városban
 
Kocsis Máté: Nincs értelme többet egyeztetni az ellenzékkel
 
Ellenzéki pártok: A Fidesz-KDNP nem partneri ajánlatot, hanem egy diktátumot tett le az asztalra
 
Kovács Zoltán: Az ellenzék káoszt fog okozni
 
NER-szakértelem: fél Európa kijárási tilalom alatt, de a Migrációkutató Intézet szerint a járvány növeli a terrorveszélyt
 
Osztrák Néppárt frakcióvezetője Orbán felhatalamzási törvényéről: Ez botrány
 
Megszavazták: Több színházat kivesz Karácsonyék kezéből a kormány
 
Szijártó: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával
 
Magyar György: A jogállam teljes halálát jelentené a felhatalmazási törvény
 
Nyilvános WC-t nyalogatott egy fiú, megfertőződött koronavírussal
 
Felállva tapsolták meg az ellenzéki képviselők a parlamentben az egészségügyi dolgozókat
 
Orbán: 1,5 millió maszkkal, több mint 24 ezer orvossal és ápolóval harcolunk a járvány ellen
 
Nem szavazta meg az ellenzék, első körben elbukott a felhatalmazási törvény
 
Német lap: Orbán a felhatalmazási törvénnyel saját hatalmának kiterjesztésébe fogott
 
Benyújtották a törvényjavaslatot, ami Káslernek adná az állami finanszírozású intézményeket
 
Simán beült ma a Parlamentbe a fideszes képviselő, akinek karanténban kellene csücsülnie Szegeden
 
Magyar Hang: Hat embert fertőzhetett meg a koronavírusos szegedi rektor
 
A Facebookon kérnek védőruhákat a mentősök, mert nincs elég
 
Ingyenes kínálattal pirított rá kollégáira a rákoskeresztúri húsboltos
 
Orbán felajánlotta Magyarország segítségét a horvátoknak
 
Kovács Zoltán: Több olyan intézkedést hoztunk, amik a magyar emberek védelmét, a magyar emberek érdekeinek védelmét szolgálják
 
Petíció indult a felhatalmazási törvény ellen, már több tízezren aláírták
 
100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet
 
Falus Ferenc: a hivatalos adatok semmiképpen sem tükrözik a fertőzöttek számát
 
A magyarok fele fél attól: megfertőzi a koronavírus
 
Négy hete nem kap eszközöket a Uzsoki Utcai Kórház, a facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos
 
A Szegedi egyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt
 
Házi karanténba került Merkel
 
Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
 
Szombathelyen az önkormányzat küld maszkokat a háztartásoknak
 
Nem vár a kormányra a főpolgármester, inkább maga szerez be a főváros védőfelszerelést Kínából
 
Szó nélkül karanténba vonult a 100 éves Bálint gazda, aki túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot
 
Gulyás Gergely szerint az ellenzék egy része a vírusnak szurkol
 
A magyar kormány vagy nem akarja tudni, vagy nem akarja elmondani a fertőzöttek valós számát
 
Operatív Törzs: Az egészséges embereknek nincs szüksége védőmaszkra
 
Világi lelkipásztorból és községi háziorvosból lett az ország egyszemélyes járványügyi felelőse Müller Cecília
 
A kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat
 
Senki nem tudja, hová tűnt Áder
 
Segélykiáltás: a mentődolgozók levélben kérnek segítséget Orbántól
 
Íme a védőfelszerelés szett, amit az állam biztosít a háziorvosoknak
 
Korábbi honvédelmi miniszter: A magyar katonaság is Orbán Viktor játékszerévé válik
 
Hatalmas összeghez juthatnak Orbánék a brüsszeli mentöcsomagból
 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás
 
Munkanélküliség és krízishelyzet várható Magyarországon
 
A védõfelszerelés hiánya és a túlterheltség miatt halnak meg az orvosok
 
Egy hetig sem volt karanténban Pintér, mert az operatív törzset irányítani kell
 
Gulyás Gergely szerint a 65 éven aluliak nyugodtan megfertõzhetik egymást
 
Hiába rombolja a bizalmat a titkolózás, mégis makacsul hallgat az operatív törzs
 
A kormány rögzítse az alapvetõ élelmiszerek árát, hogy a hiénák ne tudjanak nyerészkedni (videó)
 
Honvédelmi miniszter: péntek reggeltõl katonák is lesznek az utcákon
 
Komáromi: Kritikán aluliak a védõfelszerelések
 
Dobrev Kláráék speciális maszkokat és védõfelszerelést vittek a Szent Lászlóba
 
Hamarosan itt az idõ, hogy Áder is kiálljon a nyilvánosság elé
 
Ötvenmillió forintot ad a dolgozói megsegítésére saját vagyonából a Libri tulajdonosa
 
140 cég irányítását veheti át akár azonnal a honvédelem
 
Már Las Vegas-ban is bezártak a kaszinók, de Budapesten még mindig nyitva vannak
 
Másfélszeresére drágult a krumpli
 
Egy ország nevetett: Egy ideig csak a szájról olvasók tudták, mit jelentett be Orbán
 
Kásler felmér és egyenként lélegeztetõgépet kér a fogorvosoktól
 
Ferenc pápa megkérte Istent, hogy állítsa meg a járványt
 
Nemzetközi sajtó: Orbán céltudatosan butítja el a saját népét
 
Jakab Péter: Ilyet csak olyan ember mond, aki még életében nem dolgozott a versenyszférában
 
Felszólították a NER milliárdosokat, hogy ajánlják fel a vagyonuk 1 %-át a koronavírus kezelésére (videó)
 
Hol van az a sok pénz, ami most a kórházakból hiányzik? Mutatjuk a kisvárdai NER Disneylandet
 
Kormánykedvenc építõipari cég építi a járványkórházat Kiskunhalason
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés