HOME - 2020-04-05  Budapest,  Magyarország  
Csaba László: Az uniós pénzek a versenyképességet nem mozdították meg!
Válság jön, válság közeledik – suttogják pénzügyi guruk. A túlfûtött állapotban lévõ világgazdaságban lassan letelik a bûvös tizenkét, válság nélküli év, közeledik az elszámolások kora. A pénzügyi kormányzat elõvigyázatossági csomagokat szerkeszt. Mindenkinek van három jó ötlete. A jegybank elnöke új aranykorról álmodik. Kiállja-e a szavatossági próbát a tíz éven át pénzesõben fürdõ Orbán-kormány? Csaba Lászlót, a CEU és a Corvinus egyetem professzorát kérdeztük.

– Tulajdonképpen jó híreim vannak, igaz, privát természetûek. Egyik rokonom nyakig ült a frankhitelben, megszabadult „hiteles” lakásától, elég jó áron. Végül pozitív szaldóval zárt. Az ingatlanárak a csúcsra kapaszkodtak. Mi ez, ha nem konjunktúra? Vagy ellenkezõleg, válság fenyeget?

– Ez eléggé egyértelmû. Amikor az Európai Központi Bank ennyire laza monetáris politikát folytat, ha az a szemlélet a kamatlábakkal kapcsolatban, hogy minél kisebbek, annál jobb, jogos a kérdés, hova érdemes befektetni. Nagyjából kétfajta megoldás kínálkozik. Az egyik a tõzsde. Részvénycsomagot illik vásárolni. Okostelefon mellé okosrészvény. A másik pénzmentési forma az ingatlanvásárlás. Régi tapasztalat Magyarországon, hogy társadalmi kataklizmák idején (hidegháború, kommunizmus, rendszerváltás, kitelepítés) az ingatlantulajdon egy részét békén hagyják. Minden más romolhat, tönkremegy, állami kézre jut. Nemrég a magánnyugdíjpénztárakat fosztotta ki a kormány. Az nagy tapasztalat. Ha van egy történelmileg ismert, népszerû fétis (az ingatlan), s a gazdaságra rázúdulnak a mínuszos kamatok, kétszeresen kelendõbbek az ingatlanok. Az ingatlanvagyon megadóztatása minden évtizedben szóba kerül. Akik ilyesmit kampányidõben javasolnak, azokat ki is rúgják.

– De ennek lassan vége. Az elmúlt hónapokban azt lehetett az adatokból kiolvasni, hogy tetõzött az ingatlanboom.

– A reálbefektetésnek van egy korlátja. Az elérhetõ hozam határozza meg, mennyi lehet a reális tõkeérték. A hozam nem lehet akármekkora. Nincs tetszõleges vásárlóerõ, ez nem London vagy Párizs belvárosa. Mindez pedig összefügg a nagy dinamikával növekvõ hazai bérekkel, melyeket nem költenek el. Ha egy országban négy és fél százalékos a növekedés, tizennégy és fél a bérnövekedés, nyilvánvaló, hogy – élve a soha vissza nem térõ alkalommal – megpróbálnak valamit megtakarítani. A megtakarítás civilizált formája, hogy betesszük a pénzt egy folyószámlára. Mivel ez nem célszerû ilyen alacsony kamatok mellett, jogos kérdés, mibe fektessük be. Hát vegyünk egy lakást.

– Milyen szálon függ össze a közeledõ válság az alacsony kamatokkal, a tartózkodó hitelpolitikával?

Ha túlfújják a lufit, az mindig veszélyekkel jár. Amerikában ez a tõzsdei árfolyamokban, Európában a reáltõke túlértékelésében mutatkozik meg. Abban mindenki egyetért, hogy az amerikai részvények 35-40 százalékos túlárazásban vannak. Nálunk az emberek azt érzik, magasak az ingatlanárak. Az én kedvencem a Kazinczy utcai bulinegyedben feldobott egymillió forintos négyzetméterár. Pedig a bulinegyed körülményeit nem kell ecsetelni.

– Mi a válságot megelõzõ idõszakok jellemzõje? Merthogy mellé ne beszéljünk, közeledõ válságról van szó.

Amikor elhatalmasodik a „Pepsi-érzés, hogy mindent túlélek, mindent megúszhatok, akkor történik általában a baj. Akkor jön el a pillanat, amit a közgazdaság-tudomány kiigazításnak hív. Az értékek váratlanul helyreállnak. Ez jelenthet akár ötven-hetven százalékos értékvesztést is, ha a mélyponton ad el valaki. Nem kényszer, mégis így szokott történni. Most úgy látom, Magyarországon az ingatlanok mértéktelenül túl vannak árazva, a gazdaság túlfûtött állapotban van. Extrém módon laza fiskális és monetáris politika az uralkodó. A külföldi pénz áramlik ide, mert nagyon elõnyösen lehet hozzájutni bizonyos forrásokhoz.

– A jegybank vezetõi publikáltak egy tanulmányt a jegybank lapjában, a Hitelintézeti Szemlében arról, hogy az aranykor egyrészt be is állt, másrészt most kezdõdik igazán.

– A tanulmány lényege, hogy ez az alapváltozat. Én viszont azt mondom, a történelmi tapasztalat szerint tizenkét-tizenöt évente apróbb korrekció, tehát válság be szokott csúszni. Háromféle válságmodell van forgalomban. A tíz-tizenkét éves, a klasszikus. Van tizenöt éves ciklus, és létezik a hosszú távú ciklusok elmélete, amely szerint ötvenévente következik be nagyobb visszaesés. Az utóbbiban nem hiszek. A gõzgép feltalálása óta a világgazdaság olyan iramban változik, hogy az ötvenéves elõrejelzések képtelenségnek tûnnek. A tíz-tizenkét évre jósolt válság-elõrejelzés történelmileg igazolható. Az 1930 és az 1973 közötti válságok persze kimaradtak világháborúk, más apróbb körülmények miatt. Most, hogy a nyolcvanas évek közepe óta újra létezik szabad tõkemozgás, létezniük kell kiigazításoknak is. Olyan ez, mint a mûködõ vulkán. Tudjuk, hogy majd kitör, csak azt nem tudjuk, hol és mikor.

– A New Deal idején bevezetett óvatossági rendszabályok, amelyeket önkorlátozó módon Amerikában vezettek be, semmivé lettek. Végül is fekete csütörtök kilencven éve nem volt.

– A rendszabályokat fokozatosan vissza is vonták, még Clinton elnöksége idején, 1999-ben. 2008 után ismét hoztak korlátozó rendelkezéseket. Trump elnök elsõ lépése az volt, hogy ezeket leépítette. Két volt amerikai pénzügyminiszter és egy volt jegybanki elnök publikált szeptemberben egy könyvet, amelynek lényege az volt, hogy a tûzoltó mûködése kellemetlen, rendetlenséget csinál, lelocsolja a bútoraimat. Egyetlen rosszabb dolog létezik: ha nincs a környéken tûzoltóállomás.

– Gyakran mondják, a válság és az azután következõ idõszak lényege az intézményesített felejtés.

– Ez sajnos így van. Most, hogy a korlátokat lebontják, szinte minden a szakma önszabályozására van bízva. Ez úgy mûködik, hogy a banki hitelezés egyre szigorúbb, a másik szférában, amit „nem bankoknak”, tõkepiacoknak hívunk, lényegében nincs szabályozás. Elemi könyvelési szabályok lennének, amiket vagy betartanak, vagy nem.

– A jelenlegi rezsim komolyan fél a válságtól? Õk a szerencse fiai voltak, akik a válság hátára kapaszkodva kerültek hatalomra.

– Azt látom, hogy a kormányzati emberekben kétlelkûség munkál. Egyfelõl csábítja õket a jól kommunikálható aranykor-narratíva. A nemzeti bank ezt hangsúlyozza.

– De van egy óvatos narratíva is, amit a Pénzügyminisztérium képvisel.

– A miniszterelnököt politikai ösztöne helyes irányba viszi. Nem foglalt nyíltan állást. Óvatos.

– Ez érthetõ. Ha valóban 2034-ig akar
uralkodni, három választást – köztük egy válságot – minimum meg kell úsznia.

– Egyfelõl számít a rutin, másfelõl szivárognak az aggasztó hírek is. Kevesebb Audi fogy, mint általában, a német autópiac stagnál. Ha valóban közeledik a recesszió, föl kell készülni. Ma még ez a két narratíva (a jön még kutyára dér elmélete és az aranykorverzió) fut. De kezdõdik a spórolás. A NER egyik presztízsberuházása a Liget-projekt volt. 2017-ig kellett volna átadni a Magyar Zene Házát. Még az alapokat sem látjuk.

– Kína példája bizonyítja, nem csak liberális kapitalizmusban vagy hibrid demokráciában mûködhet jól a tõke. A tõkés gazdasághoz nem nélkülözhetetlen feltétel a politikai szabadság.

– Ez egyelõre vitatott. A világban létezõ politikai rendszerek kilencven százaléka nem liberális elvek alapján mûködik. Hozzátartozik a kérdéshez az is, hogy a központosított, merev, bürokratikus rendszerek a gazdasági fejlõdés alacsony szintjén állnak.

– Egyetért azzal, amit Tölgyessy Péter prognosztizál? Szerinte ez a rendszer az idõk végezetéig kitart. Legföljebb nemzetközi trendek mentén változhat meg.

– Egyáltalán nem értek egyet. A kis és közepes országokra is áll, hogy a belsõ erõviszonyok bármikor megváltozhatnak. A fordulat, ami Lengyelországban manapság végbemegy (mert térségünkben Lengyelország számít, Magyarország szerepe nem meghatározó), semmiképpen sem logikus, a legkevésbé sem észszerû. Ami történt, meg lehetett csinálni, de tudni kell, a dolgok rossz irányba mennek. A változások bármikor lehetnek olyanok, hogy szembemennek a nemzetközi trendekkel. Magyarországnak van mozgástere, és az irány meg is fordulhat. Rövidre zárva azt tudom mondani: Gyurcsány nélkül nincs Orbán, és megfordítva. Vagy Orbán egész más módon kerülhetett volna hatalomra.

– Van-e a válságoknak hasznuk a bekövetkezõ sokk, kataklizma, az egyéni tragédiák ellenére?

– Három-négy elõnyt kapásból mondhatok. Megtisztítja a piacot a túlértékelt befektetésektõl. Eltûnnek a Kazinczy utcai egymilliós négyzetméterárak. Reális érték alakul ki. A másik elõny, hogy akik a válságot összehozták, azokat le szokták a tábláról venni. A nagy cégeknél, amelyeket Amerikában 2008-ban kimentett az állam, azzal kezdték, hogy a vezetõket az elsõ huszonnégy órában felmentették. Azért olyat már láttunk, hogy az edzõt, akivel a csapat kiesett, elküldték. Kivételnek számít, hogy Orbán két, zsinórban elvesztett választást is túlélt. További elõny, hogy újra fölfedeznek olyan megoldásokat, amelyek a válság elmélyülését megakadályozhatták volna. A negyedik következmény, hogy új gazdasági szereplõk lépnek színre. Glasgow-ban, a kikötõnegyedben láttam, hogy a rozsdaövezet helyén szórakoztatóipari negyedet hoznak létre. Ezt a négy-öt dolgot alapul véve pozitív szaldóval is járhat a válság.

– Az új aranykor kilõve, süllyed. A politikai változás elõjele a váratlan megrendülés az önkormányzati választásokon?

– A történet lényege az, hogy az erõviszonyok lassan, de biztosan (és feltartóztathatatlanul) megváltoznak. El-Alamein után még több mint két és fél évig tartott a háború, de a németek elvesztették a kezdeményezést. Szerintem végbement ez a fordulat. Kormányoldalon is megjelent a válságtudat. Hogy mi jöhet ki ebbõl, nem tudom. Erre áll Niels Bohr megjegyzése: elõrejelezni nehéz, különösen, ha a jövõrõl van szó.

– Ha fideszes felsõvezetõket hallgat az ember, saját, bizonytalanul körvonalazott ügyességüknek, alkalmasságuknak tudják be fényes sikereiket.

– Ez is a válságot megelõzõ idõszak jellemzõje. Mindenki azt hiszi, nem érheti baj. Ez súlyosbítja a helyzetet, mert tompítja az intézkedéseket, amelyek révén meg lehetne elõzni a bajt. Támogatottságuk jellege változik meg. Nem azért szavaznak már rájuk, mert olyan nagyszerûek. Nem látnak megfelelõ minõségû, kormányképes ellenzéket.

– Aranykortudat már máskor is volt: 2004-ben, amikor túlestünk az uniós belépésen. Lassan két pénzosztási cikluson jutunk túl. Jól költöttük el ezeket a hatalmas összegeket?

– Az Európai Számvevõszéknek a 2007–2013 közötti idõszakról szóló elemzése célszerûségi vizsgálatokat nem tartalmaz, a szabályszerûséget nézte, és arra jutott, hogy a pénz nagy részét a célországok szabálytalanul költik el. (Magyarországon az arány az uniós átlagnál magasabb.) A célszerûségi vizsgálatoknál szerintem rosszabb lenne a helyzet. Egyfelõl látjuk a mezõgazdasági támogatások rendszerét, amit nehéz megindokolni. Fogadjuk el, jó annak, aki kapja. Ami Magyarországon épült, annak gazdasági hasznossága számomra átláthatatlan. Gyermeteg gondolat, hogy megépítik az autópályát, s arra megy a befektetés. Az uniós pénzek, ha pocsékba nem is mentek, a versenyképességet nem mozdították meg. A haza nem derült ettõl fényre.

– Maga a tudat, hogy Magyarországra pénz érkezik, nem motiválta a befektetõket?

– A pénz beáramlása megkönnyítette az ország finanszírozását, stabilizálta az Orbán-kormányt. A hitelképességet is javította. A gazdaságfejlesztési mozzanat jóval mérsékeltebb, jószerivel el is maradt, nem is az összegek nagysága, hanem a felhasználás átpolitizáltsága miatt. De elárulom, mások sem teljesítenek jól. Portugáliában voltak évek, amikor a közberuházások nyolcvan százaléka európai pénzekbõl származott.

– Az igazi válság akkor következik majd be, amikor ezek is elmaradnak.

– Pedig így lesz. Jól látható ma már, hogy az uniós pénzek elapadnak. A felzárkózás nem volt sikeres, a különbség csak növekedett. A Brexit nyomán a pénz is kevesebb lesz, 130 milliárdról 110-re viszik le a költségvetést. Nem tudom elképzelni, hogy az unió ne költsön többet környezet- és határvédelemre. És ha a kevesebbõl két területre többet költünk, aritmetikailag belátható, hogy a közösbõl mindenkinek kevesebb jut.

– Ez nyilván azt jelenti, hogy a területalapú támogatásokat jelentõsen le kell építeni.

– Nem kétséges. A világ pénzpiacain valószínûleg bekövetkezik egy komoly megrázkódtatás. A Magyarországra jutó tõkeberuházások visszaesnek. Ennek több oka is van. Legfontosabb a tragikus munkaerõpiaci helyzet. Jelentõsen megnõttek a bérek, Magyarország olcsómunkaerõ-vonzereje mára eltûnt. A növekvõ bérek hatása nem jelentkezik a termelékenység növekedésében. Aki vállalkozókkal beszél, tudja, folyik a termelés kitelepítése. A másik ok a növekvõ munkaerõhiány. Nem egy olyan beruházásról tudunk, amely azért nem valósult meg, mert minden jó és szép volt, a környezet kellemes, de hogy ki fog itt dolgozni, azt nem lehetett kideríteni.

Forrás: 168 Óra
Csaba László: Az uniós pénzek a versenyképességet nem mozdították meg!
Válság jön, válság közeledik – suttogják pénzügyi guruk. A túlfûtött állapotban lévõ világgazdaságban lassan letelik a bûvös tizenkét, válság nélküli év, közeledik az elszámolások kora. A pénzügyi kormányzat elõvigyázatossági csomagokat szerkeszt. Mindenkinek van három jó ötlete. A jegybank elnöke új aranykorról álmodik. Kiállja-e a szavatossági próbát a tíz éven át pénzesõben fürdõ Orbán-kormány? Csaba Lászlót, a CEU és a Corvinus egyetem professzorát kérdeztük.

– Tulajdonképpen jó híreim vannak, igaz, privát természetûek. Egyik rokonom nyakig ült a frankhitelben, megszabadult „hiteles” lakásától, elég jó áron. Végül pozitív szaldóval zárt. Az ingatlanárak a csúcsra kapaszkodtak. Mi ez, ha nem konjunktúra? Vagy ellenkezõleg, válság fenyeget?

– Ez eléggé egyértelmû. Amikor az Európai Központi Bank ennyire laza monetáris politikát folytat, ha az a szemlélet a kamatlábakkal kapcsolatban, hogy minél kisebbek, annál jobb, jogos a kérdés, hova érdemes befektetni. Nagyjából kétfajta megoldás kínálkozik. Az egyik a tõzsde. Részvénycsomagot illik vásárolni. Okostelefon mellé okosrészvény. A másik pénzmentési forma az ingatlanvásárlás. Régi tapasztalat Magyarországon, hogy társadalmi kataklizmák idején (hidegháború, kommunizmus, rendszerváltás, kitelepítés) az ingatlantulajdon egy részét békén hagyják. Minden más romolhat, tönkremegy, állami kézre jut. Nemrég a magánnyugdíjpénztárakat fosztotta ki a kormány. Az nagy tapasztalat. Ha van egy történelmileg ismert, népszerû fétis (az ingatlan), s a gazdaságra rázúdulnak a mínuszos kamatok, kétszeresen kelendõbbek az ingatlanok. Az ingatlanvagyon megadóztatása minden évtizedben szóba kerül. Akik ilyesmit kampányidõben javasolnak, azokat ki is rúgják.

– De ennek lassan vége. Az elmúlt hónapokban azt lehetett az adatokból kiolvasni, hogy tetõzött az ingatlanboom.

– A reálbefektetésnek van egy korlátja. Az elérhetõ hozam határozza meg, mennyi lehet a reális tõkeérték. A hozam nem lehet akármekkora. Nincs tetszõleges vásárlóerõ, ez nem London vagy Párizs belvárosa. Mindez pedig összefügg a nagy dinamikával növekvõ hazai bérekkel, melyeket nem költenek el. Ha egy országban négy és fél százalékos a növekedés, tizennégy és fél a bérnövekedés, nyilvánvaló, hogy – élve a soha vissza nem térõ alkalommal – megpróbálnak valamit megtakarítani. A megtakarítás civilizált formája, hogy betesszük a pénzt egy folyószámlára. Mivel ez nem célszerû ilyen alacsony kamatok mellett, jogos kérdés, mibe fektessük be. Hát vegyünk egy lakást.

– Milyen szálon függ össze a közeledõ válság az alacsony kamatokkal, a tartózkodó hitelpolitikával?

Ha túlfújják a lufit, az mindig veszélyekkel jár. Amerikában ez a tõzsdei árfolyamokban, Európában a reáltõke túlértékelésében mutatkozik meg. Abban mindenki egyetért, hogy az amerikai részvények 35-40 százalékos túlárazásban vannak. Nálunk az emberek azt érzik, magasak az ingatlanárak. Az én kedvencem a Kazinczy utcai bulinegyedben feldobott egymillió forintos négyzetméterár. Pedig a bulinegyed körülményeit nem kell ecsetelni.

– Mi a válságot megelõzõ idõszakok jellemzõje? Merthogy mellé ne beszéljünk, közeledõ válságról van szó.

Amikor elhatalmasodik a „Pepsi-érzés, hogy mindent túlélek, mindent megúszhatok, akkor történik általában a baj. Akkor jön el a pillanat, amit a közgazdaság-tudomány kiigazításnak hív. Az értékek váratlanul helyreállnak. Ez jelenthet akár ötven-hetven százalékos értékvesztést is, ha a mélyponton ad el valaki. Nem kényszer, mégis így szokott történni. Most úgy látom, Magyarországon az ingatlanok mértéktelenül túl vannak árazva, a gazdaság túlfûtött állapotban van. Extrém módon laza fiskális és monetáris politika az uralkodó. A külföldi pénz áramlik ide, mert nagyon elõnyösen lehet hozzájutni bizonyos forrásokhoz.

– A jegybank vezetõi publikáltak egy tanulmányt a jegybank lapjában, a Hitelintézeti Szemlében arról, hogy az aranykor egyrészt be is állt, másrészt most kezdõdik igazán.

– A tanulmány lényege, hogy ez az alapváltozat. Én viszont azt mondom, a történelmi tapasztalat szerint tizenkét-tizenöt évente apróbb korrekció, tehát válság be szokott csúszni. Háromféle válságmodell van forgalomban. A tíz-tizenkét éves, a klasszikus. Van tizenöt éves ciklus, és létezik a hosszú távú ciklusok elmélete, amely szerint ötvenévente következik be nagyobb visszaesés. Az utóbbiban nem hiszek. A gõzgép feltalálása óta a világgazdaság olyan iramban változik, hogy az ötvenéves elõrejelzések képtelenségnek tûnnek. A tíz-tizenkét évre jósolt válság-elõrejelzés történelmileg igazolható. Az 1930 és az 1973 közötti válságok persze kimaradtak világháborúk, más apróbb körülmények miatt. Most, hogy a nyolcvanas évek közepe óta újra létezik szabad tõkemozgás, létezniük kell kiigazításoknak is. Olyan ez, mint a mûködõ vulkán. Tudjuk, hogy majd kitör, csak azt nem tudjuk, hol és mikor.

– A New Deal idején bevezetett óvatossági rendszabályok, amelyeket önkorlátozó módon Amerikában vezettek be, semmivé lettek. Végül is fekete csütörtök kilencven éve nem volt.

– A rendszabályokat fokozatosan vissza is vonták, még Clinton elnöksége idején, 1999-ben. 2008 után ismét hoztak korlátozó rendelkezéseket. Trump elnök elsõ lépése az volt, hogy ezeket leépítette. Két volt amerikai pénzügyminiszter és egy volt jegybanki elnök publikált szeptemberben egy könyvet, amelynek lényege az volt, hogy a tûzoltó mûködése kellemetlen, rendetlenséget csinál, lelocsolja a bútoraimat. Egyetlen rosszabb dolog létezik: ha nincs a környéken tûzoltóállomás.

– Gyakran mondják, a válság és az azután következõ idõszak lényege az intézményesített felejtés.

– Ez sajnos így van. Most, hogy a korlátokat lebontják, szinte minden a szakma önszabályozására van bízva. Ez úgy mûködik, hogy a banki hitelezés egyre szigorúbb, a másik szférában, amit „nem bankoknak”, tõkepiacoknak hívunk, lényegében nincs szabályozás. Elemi könyvelési szabályok lennének, amiket vagy betartanak, vagy nem.

– A jelenlegi rezsim komolyan fél a válságtól? Õk a szerencse fiai voltak, akik a válság hátára kapaszkodva kerültek hatalomra.

– Azt látom, hogy a kormányzati emberekben kétlelkûség munkál. Egyfelõl csábítja õket a jól kommunikálható aranykor-narratíva. A nemzeti bank ezt hangsúlyozza.

– De van egy óvatos narratíva is, amit a Pénzügyminisztérium képvisel.

– A miniszterelnököt politikai ösztöne helyes irányba viszi. Nem foglalt nyíltan állást. Óvatos.

– Ez érthetõ. Ha valóban 2034-ig akar
uralkodni, három választást – köztük egy válságot – minimum meg kell úsznia.

– Egyfelõl számít a rutin, másfelõl szivárognak az aggasztó hírek is. Kevesebb Audi fogy, mint általában, a német autópiac stagnál. Ha valóban közeledik a recesszió, föl kell készülni. Ma még ez a két narratíva (a jön még kutyára dér elmélete és az aranykorverzió) fut. De kezdõdik a spórolás. A NER egyik presztízsberuházása a Liget-projekt volt. 2017-ig kellett volna átadni a Magyar Zene Házát. Még az alapokat sem látjuk.

– Kína példája bizonyítja, nem csak liberális kapitalizmusban vagy hibrid demokráciában mûködhet jól a tõke. A tõkés gazdasághoz nem nélkülözhetetlen feltétel a politikai szabadság.

– Ez egyelõre vitatott. A világban létezõ politikai rendszerek kilencven százaléka nem liberális elvek alapján mûködik. Hozzátartozik a kérdéshez az is, hogy a központosított, merev, bürokratikus rendszerek a gazdasági fejlõdés alacsony szintjén állnak.

– Egyetért azzal, amit Tölgyessy Péter prognosztizál? Szerinte ez a rendszer az idõk végezetéig kitart. Legföljebb nemzetközi trendek mentén változhat meg.

– Egyáltalán nem értek egyet. A kis és közepes országokra is áll, hogy a belsõ erõviszonyok bármikor megváltozhatnak. A fordulat, ami Lengyelországban manapság végbemegy (mert térségünkben Lengyelország számít, Magyarország szerepe nem meghatározó), semmiképpen sem logikus, a legkevésbé sem észszerû. Ami történt, meg lehetett csinálni, de tudni kell, a dolgok rossz irányba mennek. A változások bármikor lehetnek olyanok, hogy szembemennek a nemzetközi trendekkel. Magyarországnak van mozgástere, és az irány meg is fordulhat. Rövidre zárva azt tudom mondani: Gyurcsány nélkül nincs Orbán, és megfordítva. Vagy Orbán egész más módon kerülhetett volna hatalomra.

– Van-e a válságoknak hasznuk a bekövetkezõ sokk, kataklizma, az egyéni tragédiák ellenére?

– Három-négy elõnyt kapásból mondhatok. Megtisztítja a piacot a túlértékelt befektetésektõl. Eltûnnek a Kazinczy utcai egymilliós négyzetméterárak. Reális érték alakul ki. A másik elõny, hogy akik a válságot összehozták, azokat le szokták a tábláról venni. A nagy cégeknél, amelyeket Amerikában 2008-ban kimentett az állam, azzal kezdték, hogy a vezetõket az elsõ huszonnégy órában felmentették. Azért olyat már láttunk, hogy az edzõt, akivel a csapat kiesett, elküldték. Kivételnek számít, hogy Orbán két, zsinórban elvesztett választást is túlélt. További elõny, hogy újra fölfedeznek olyan megoldásokat, amelyek a válság elmélyülését megakadályozhatták volna. A negyedik következmény, hogy új gazdasági szereplõk lépnek színre. Glasgow-ban, a kikötõnegyedben láttam, hogy a rozsdaövezet helyén szórakoztatóipari negyedet hoznak létre. Ezt a négy-öt dolgot alapul véve pozitív szaldóval is járhat a válság.

– Az új aranykor kilõve, süllyed. A politikai változás elõjele a váratlan megrendülés az önkormányzati választásokon?

– A történet lényege az, hogy az erõviszonyok lassan, de biztosan (és feltartóztathatatlanul) megváltoznak. El-Alamein után még több mint két és fél évig tartott a háború, de a németek elvesztették a kezdeményezést. Szerintem végbement ez a fordulat. Kormányoldalon is megjelent a válságtudat. Hogy mi jöhet ki ebbõl, nem tudom. Erre áll Niels Bohr megjegyzése: elõrejelezni nehéz, különösen, ha a jövõrõl van szó.

– Ha fideszes felsõvezetõket hallgat az ember, saját, bizonytalanul körvonalazott ügyességüknek, alkalmasságuknak tudják be fényes sikereiket.

– Ez is a válságot megelõzõ idõszak jellemzõje. Mindenki azt hiszi, nem érheti baj. Ez súlyosbítja a helyzetet, mert tompítja az intézkedéseket, amelyek révén meg lehetne elõzni a bajt. Támogatottságuk jellege változik meg. Nem azért szavaznak már rájuk, mert olyan nagyszerûek. Nem látnak megfelelõ minõségû, kormányképes ellenzéket.

– Aranykortudat már máskor is volt: 2004-ben, amikor túlestünk az uniós belépésen. Lassan két pénzosztási cikluson jutunk túl. Jól költöttük el ezeket a hatalmas összegeket?

– Az Európai Számvevõszéknek a 2007–2013 közötti idõszakról szóló elemzése célszerûségi vizsgálatokat nem tartalmaz, a szabályszerûséget nézte, és arra jutott, hogy a pénz nagy részét a célországok szabálytalanul költik el. (Magyarországon az arány az uniós átlagnál magasabb.) A célszerûségi vizsgálatoknál szerintem rosszabb lenne a helyzet. Egyfelõl látjuk a mezõgazdasági támogatások rendszerét, amit nehéz megindokolni. Fogadjuk el, jó annak, aki kapja. Ami Magyarországon épült, annak gazdasági hasznossága számomra átláthatatlan. Gyermeteg gondolat, hogy megépítik az autópályát, s arra megy a befektetés. Az uniós pénzek, ha pocsékba nem is mentek, a versenyképességet nem mozdították meg. A haza nem derült ettõl fényre.

– Maga a tudat, hogy Magyarországra pénz érkezik, nem motiválta a befektetõket?

– A pénz beáramlása megkönnyítette az ország finanszírozását, stabilizálta az Orbán-kormányt. A hitelképességet is javította. A gazdaságfejlesztési mozzanat jóval mérsékeltebb, jószerivel el is maradt, nem is az összegek nagysága, hanem a felhasználás átpolitizáltsága miatt. De elárulom, mások sem teljesítenek jól. Portugáliában voltak évek, amikor a közberuházások nyolcvan százaléka európai pénzekbõl származott.

– Az igazi válság akkor következik majd be, amikor ezek is elmaradnak.

– Pedig így lesz. Jól látható ma már, hogy az uniós pénzek elapadnak. A felzárkózás nem volt sikeres, a különbség csak növekedett. A Brexit nyomán a pénz is kevesebb lesz, 130 milliárdról 110-re viszik le a költségvetést. Nem tudom elképzelni, hogy az unió ne költsön többet környezet- és határvédelemre. És ha a kevesebbõl két területre többet költünk, aritmetikailag belátható, hogy a közösbõl mindenkinek kevesebb jut.

– Ez nyilván azt jelenti, hogy a területalapú támogatásokat jelentõsen le kell építeni.

– Nem kétséges. A világ pénzpiacain valószínûleg bekövetkezik egy komoly megrázkódtatás. A Magyarországra jutó tõkeberuházások visszaesnek. Ennek több oka is van. Legfontosabb a tragikus munkaerõpiaci helyzet. Jelentõsen megnõttek a bérek, Magyarország olcsómunkaerõ-vonzereje mára eltûnt. A növekvõ bérek hatása nem jelentkezik a termelékenység növekedésében. Aki vállalkozókkal beszél, tudja, folyik a termelés kitelepítése. A másik ok a növekvõ munkaerõhiány. Nem egy olyan beruházásról tudunk, amely azért nem valósult meg, mert minden jó és szép volt, a környezet kellemes, de hogy ki fog itt dolgozni, azt nem lehetett kideríteni.

Forrás: 168 Óra
Donald Tusk: Orbán logikája győz, azt az Európai Unió nem éli túl
Ursula von der Leyen: különösen aggasztanak a magyarországi rendelkezések
Figyelmeztetik a nyugati cégvezetőket: a válságban az áruházak és a bankok kerülhetnek Orbánék célkeresztjébe
Mégiscsak kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
Tavaly júliusban fakivágásra jelöltek 62 idős fát a Szentendrei úton, de úgy nézett ki, ezekből 32 megmenekül. Idén március 24-én végü...
DK: Orbánnak a 2000 milliárdos uniós segítség csak aprópénz
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban ismét úgy nyilatkozott, hogy nem látja azt a pénzügyi támogatást, amit az Európai Unió biztosít...
Katonai vezénylési akcióterv készült a tömeges megbetegedések időszakára
Az ország legfontosabb dokumentumának nevezte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában az úgynevezett egészs...
Varga Judit anyósa is pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi posztjára
A jövő héten dönt Áder János a poszt sorsáról. Várhatóan a jövő hét elején Áder János államfő az Országos Bírósági Hivatal (OBH...
Orbánnak nincs ideje vitatkozni a Néppárt tagjaival, levelet írt
Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit "fantáziálnak" a szándékairól. Level...
Brit lap: Börtöntől és bírósági eljárásoktól félnek a magyar újságírók
Terjedelmes cikket szentelt a magyar sajtóhelyzetnek a felhatalmazási törvény tükrében a The Guardian. A brit napilap munkatársa magyar újság...
Mostmár minden rendben lesz, Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítőket Egerben
Mi is beszámoltunk róla, hogy a forró vízzel működő közterület-tisztító berendezések korábbi próbaüzeme után Egerben megkezdődik a v...
Mentős Andreának: Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától
Hiába kapott nehezen levegőt, szenvedett mellkasfájdalomtól, mivel láza nem volt, a mentős csak jótanáccsal látta el, a kórházba nem vihett...
Íme a kétpárti amerikai testület lesújtó véleménye Orbán felhatalmazási törvényéről
„A további hatalomkoncentráció Magyarországon csupán a korrupció további koncentrációjához vezető utat kövezi ki” - figyelmeztet az Eg...
Orbán törvénye jobban visszaüthet, mint ahogy azt gondolta
Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a...
Az ügyészség felfüggesztette a közúti baleset okozásával gyanúsított KDNP-s képviselő ügyét
Az országgyűlési képviselő még 2018-ban sodort el egy motorost, miután nem adta meg neki az elsőbbséget. Az ügyészség most azért jegelte ...
10-ből 9 magyarnak fél évre sem elég a megtakarítása
Nincs elég pénzügyi vagyontartaléka a magyar társadalomnak 2020-ban, hogy egy tartós jövedelemkiesést kezelni tudjon – erre a megállapítá...
Uniós bíróság: Magyarország nem teljesítette kötelezettségeit
Nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Lengyelország, Magyarország és Csehország, amikor megtagadta a nemzetközi védelmet...
Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint
Levelet írt Orbán Viktornak Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) elnöke. Ebben „mély aggodalmát” fejezi ki azokkal a...
Kovács Zoltán: A kormány mindig mindent minden magyar ember érdekében tesz
Kovács Zoltán Skype-kapcsolaton keresztül jelentkezett be szerda este az ATV stúdiójába, ahol arról kérdezték, miért vonta vissza a kormány...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az EP-ben
A párt statútumának 9. cikkelyével összhangban felszólítunk a Fidesz kizárására az Európai Néppártból. Donald Tusk pártelnöknek írott...
Orbán újabb cégekre fenheti a fogát
A Magyar Nemzeti Bank szerda délutáni beavatkozása előtt 369,5 forintba került egy euró. Tavaly áprilisban átlagosan 320 forint volt, december...
Nem jelentkezett az Orbán-kormány az EU civileket mentő programjára
Miközben Szijjártó Péter a magyarok mentésében erélytelen Uniót emlegette, egy nagyon fontos dologról nem tett említést. Az Európai Unió...
A felhatalmazási törvénnyel Orbánnak egy régi álma teljesült
A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma teljesült. Az időko...
Közmédia: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról
Fontos problémára irányította rá a figyelmet az M1: a vírus terjedése miatt nem kap elég figyelmet a migráció, pedig „az Európába i...
Megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok
A kormányhoz lojális bírákkal megerősített Kúria megkerülhetetlen, döntése pedig megkérdőjelezhetetlen lesz. Bár tavaly ilyenkor még ú...
Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat
A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is bevezetett a kormán...
Meggondolták magukat Orbánék, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét
Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától. Továbbra is az eddigiek szerint le...
A kormány 8,6 milliárdot ad a tömeges bevándorlás kezelésére
Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányha...
Közel 2 milliárdot nyert kikötőfejlesztésre Tiborcz és Mészáros cége
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében két balatoni kikötő fejlesztéséhez nyert el mintegy kétmilliárd forint támogatást az ...
Minisztériumi embereket küld a színházakba a kormány
A jövőben három helyett öttagú lehet a színházak felügyelőbizottsága, és ebből három főt a minisztérium jogosult kinevezni és visszah...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a néppártból
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezi az Európai Néppártból a dán Konzervatív Néppárt – erről a dán tömörülés elnöke és euró...
Térképen, megyénként mutatjuk a koronavírussal fertőzöttek számát
Kedden késő este megjelent egy térkép a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon, amelyről leolvasható, hol hány igazolt fertőzést tartanak ny...
Újabb történelmi mélyponton a forint
Az előző esti árfolyamához képest vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerdára virradóra a nemzetközi devizakeres...
Törvény törölheti el a változtatási tilalmat a Városligetben
Az éjjel Semjén Zsolt által benyújtott törvénytervezet eltörölné a változtatási tilalmat a területre. Ezzel a kormány korábbi ígéret...
Semjén Zsolt megtiltaná a nemváltoztatás lehetőségét
A Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvény-javaslat az anyakönyvi eljárásról szóló törvényt is módosítaná: a születési anyaköny...
DK: Orbánt nem érdekli a járvány elleni védekezés, csak a hatalmának a növelése
A Demokratikus Koalíció úgy értékeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nem érdekli a koronavírus-járvány elleni védekezés, a kormányf...
Bakondi György: súlyos a járványügyi helyzet a migrációs útvonalakon
Súlyos járványügyi helyzet alakult ki a migrációban érintett, legnagyobb kibocsátó államokban és a migrációs útvonalakon - mondta a mini...
Orbán Viktor: Sikerült befoltozni az ellenzék ütötte léket
Mivel az ellenzék nem szavazta meg a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslatot, keletkezett egy patthelyzet, "néhány fontos dönt...
Müller Cecília: A tojást érdemes hipós vízben áztatni
A húsvét közeledtével mennyire jelent fertőzésveszélyt az őstermelőtől származó sonka, a kolbász és a tojás? – kapta a kérdést az o...
Amerikában minden irányból bírálják Orbán teljhatalmát
A szenátus és a képviselőház külügyi bizottságának elnökei mást várnának egy NATO- és EU-tagállamtól. Nem is szólva Bernie Sandersrő...
Erről a kormány nem beszél: 101 magyart menekített haza a tehetetlennek beállított EU
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az Unió szerepvállalása jelentéktelen volt az uniós állampolgárok kimentésében. A hivatalos adat...
Egyre erőteljesebben szűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin
Egyre nehezebb hivatalos válaszokat szerezni a koronavírusra vonatkozó kérdésekről. Az Operatív törzs napi sajtótjékoztatóin eleinte szem...
Háziorvosok Müller Cecíliának: Nincs elég védőfelszerelés és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani
Hét szakmai ovosszakmai szervezet is cáfolja az országos tisztifőorvos kijelentését, miszerint elegendő védőfelszerelés áll rendelkezésre ...
Die Welt: az Orbán Viktor megfegyelmezésére szánt minden európai uniós terv fogatlan
A londoni székhelyű Reuters hírügynökség a felhatalmazási törvény budapesti elfogadásáról szóló tudósítása élén azt emeli ki, hogy ...
Soros 1 millió eurós adományából tesztelik a budapesti egészségügyi dolgozókat
"Jövő héttől szűrjük Budapesten az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozókat," jelentette be Pikó András, Józsefváros polgá...
Bevásárolta magát az Index kiadójának cégébe a kormánymédia kulcsfigurája
Vaszily Miklós, a TV2 csoport elnöke, az Echo TV és az MTVA volt vezérigazgatója 50 százalékos részesedést vásárolt magának az Indamedia C...
Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését
Bernie Sanders vermonti szenátor Twitter bejegyzésben ítélte el a koronavírus-törvény elfogadását. A demokrata elnökjelölt arról írt, h...
Karácsony: Soros adománya nagyvonalú, nemes gesztus
A Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok egymillió eurót adományoznak Budapestnek a koronavírus elleni küzdelemre - í...
Benkő: 51 kórházban katonák lettek a kórházparancsnokok
Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a kórházparancsnokok - mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában, ...
The Washington Post: Orbán Viktor politikai célokra használta fel a koronavírust
Több vezető külföldi lap is értekezik a magyar parlamentben hétfőn megszavazott koronavírus-törvényről. Matteo Renzi szerint ez a döntés ...
Tömegével kerülnek be frissen utcára került emberek a budapesti hajléktalanszállókra
A fővárosi hajléktalan-ellátórendszerben már érzik a koronavírus hatását. Megjelentek a szállókon olyanok, akik korábban elsősorban munk...
Az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget, nincs elég védőruha
Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki. A Magyar Egészségü...
Egyetlen defektes karanténszabály óriási káoszt okozott
Megbénította volna a hazai áruszállítást az országos tisztifőorvos elkapkodott határozata, ezért gyorsan kellett helyrehozni a hibát. Szom...
Orbán Viktor 1989: A Fidesz semmiképp sem lesz párt
"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusró...
A legfelsőbb szinteken is megjelennek az egyenruhások, nem hisznek a kórházaknak
Pintér Sándor belügyminiszter, az Operatív Törzs vezetőjének közvetlen irányítása alá került az intézmények készlet- erőforrás- és ...
Sok kicsi sokra megy - Így köszönte meg Deutsch Soros György 1 millió eurós támogatását
Az örökifjú fideszes szerint 357 millió forint nem sok, de azért Budapest nevében is köszöni a Soros-pénzt. Ennyi. Kommentben mondott kösz...
Sértené a rendeltetésszerű működést, ha elárulnák, hány fertőzött beteget kezeltek
Szombaton Müller Cecília országos tisztifőorvos kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy „érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek k...
A miniszterelnök szerint csak azért nem kötelező a maszkviselés, mert nincs elegendő az országban
Két olyan kérdést tett fel, „amikkel magam is nagyon sokat foglalkozom, és sokat is gondolkodok rajta”, kezdte a válaszát a jobbikos Lukács...
Gulyás Gergely: a teljes kijárási tilalom államcsődhöz vezetne
A Hír TV-ben megkérdezték Gulyás Gergely kancelláriaminisztert: előállhat-e olyan helyzet, amikor a kijárási korlátozásból kijárási tila...
Expressz sebességgel írta alá Áder a felhatalmazási törvényt
Kettőt pislogtunk és Áder János már alá is írta azt a törvényt, amely a járványveszély idejére lehetővé teszi a rendeleti kormányzást...
Nézőpont: A felmérés szerint nagyon elégedettek a magyarok a kormánnyal
Sikerült a többséget meggyőznie a kormánynak a koronavírus-törvény hatálya és a járványügyi rémhírterjesztés elleni fellépés kapcsá...
A kormánypárti többség elfogadta a felhatalmazási törvényt, éjféltől nem lesz időkorlát Orbánék rendeleteinek
Nem lesz Orbán Viktor és kormánya számára időkorlát, lesöpörték az ellenzéki módosítókat. Így holnaptól jön a “rendeleti kormányz...
Orbán: 225 milliárdot költöttünk eddig a védekezésre
A miniszterelnök szerint nem a kormány, hanem a parlament fogja megszüntetni a veszélyhelyzetet. 225 milliárd forintot költött eddig az orszá...
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
108 intézmény élén van kórházparancsok, ők a megbízólevelüket átvették – mondta Halmosi Zsolt az operatív törzs tájékoztatóján. Az...
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
Orbán Viktor kormányfő csatlakozott a DAC futballklub felhívásához, ami a nemzeti összetartozásról szól a koronavírus idején is. Dunaszer...
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
Az Országgyűlés hétfőn határidő nélkül meghosszabbíthatja azoknak a rendkívüli intézkedéseknek a hatályát, amelyeket a kormány vezete...
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
Gazdaságmentő gigacsomagot terjeszt a parlament elé a bő egy hete, március 21-én hatalomra került szlovák kormány. A pénzügyminiszter, Edua...
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
Az elmúlt napokban komoly számháború alakult ki ellenzék és kormány, illetve ezek támogatói között abban a kérdésben, hogy kapott-e, és...
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
Ujhelyi István szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben. Újabb uniós forrásokról és tám...
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államti...
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
Az egész német belpolitikát sokkolta Thomas Schäfer, Hessen tartomány kereszténydemokrata pénzügyminiszterének rejtélyes halála. Megdöbbe...
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
Feljelentés alapján nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés miatt Mohács polgármestere ellen a város rendőrsége, erősítette meg a P...
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
Az aHang vasárnap este 8 órára szervezett online tüntetést. Mint írják: a “felhatalmazási törvényre” nem a járványhelyzet miatt van s...
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
Van olyan intézmény, ahol az ápolók fejenként napi két, egyszer használatos sebészi maszkot kaptak, mellé pedig vasalót, hogy hővel fertőt...
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
Noha azt mondja az országos tisztifőorvos, hogy a daganatos betegeket el kell látni, a valóságban ez nem mindig realizálódik. Az RTL Klub...
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok beta...
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költ...
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
Az ENSZ emberi jogi biztosa is aggodalmát fejezte ki a magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatban. A Rupert Colville szóvivő által jegyzett kö...
CT-vel is kimutatható a koronavírus, de ahhoz itthon több CT kellene
Kézikönyvet adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus okozta fertőzések megelőzéséről és terápiájáról. Ebben összef...
A rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás betartását
Csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat a következő két hétben. A korlátozó rendelet szerint a munkába járás mellett továbbra is lehe...
Müller Cecília javasolja, hogy tartsuk tisztán a billentyűzetünket
Schanda Tamás, az ITM miniszter-helyettese elmondta, hogy csökkent a forgalom a közösségi tereken. Éjféltől kijárási korlátozás lépett é...
Ujhelyi: tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben
Ujhelyi szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott k...
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
Átírták a lengyel parlamenti házszabályt, mostantól rendkívüli helyzetben videókonferencián is lefolytathatják a parlamenti ülést. A len...
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
Sajátos módon és kissé drágán segítené maszkokkal a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat fideszes elnöke a térség településeit. A polgárme...
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
Nyílt levelet tett közzé száz közgazdász, melyben arra kérik a magyar kormányt, hogy hozzon az eddigieknél is komolyabb gazdaságpolitikai d...
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújának fő eleme a kijárási korlátozás bevezetésének bejelentése volt, de Nagy Katalin kérdezte a...
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
Mostanáig 245 milliárd forintot költött a kormány a költségvetésből a járvány elleni védekezése - mondta a közösségi oldalára péntek...
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
Már most is 520 milliárd forint uniós válságkezelési támogatás áll a magyar kormány rendelkezésére a koronavírus elleni küzdelemben - h...
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
Újabb részletek a kijárási korlátozásról az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Kovács Zoltán államtitkár, a kommunikáci...
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
Európában, világszerte a katonák ott vannak az utcákon, az emberek körében. Miért vetődik fel az a kérdés, hogy a magyar ember fél a katon...
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy az operatív törzs ülésén úgy döntöttek, kijárási korlátozást vezetne...
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
Támogatta a veszélyhelyzet meghosszabbításától szóló törvényt a Mi Hazánk Mozgalom. A Magyarország élőben vendége Toroczkai László, a...
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
Az utasítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy, az Emberi Erőforrások Minisztériumával közös plakáton kezdte terjeszteni a kö...
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
Az állami MVM a méltányosnak tartott 3-4 milliárd helyett több mint 17 milliárd forint közpénzért veszi meg Mészáros Lőrincéktől a felcs...
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (1990–91 és 1995–2001) a Portfolio online gazdasági újságban, hosszú cikkben írta meg j...
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
Csehországban múlt csütörtök, Szlovákiában kedd óta mindenkit arra köteleznek, aki valamilyen halaszthatatlan dolog miatt elhagyja az otthon...
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
Nem tudom, hogy hányan betegek, és hány főt ápolnak Pécsett. Hiába kérdezem, nem kapok választ. Ezért nem tudok róla beszámolni – közö...
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
Veszélyben érezhette Orbán Viktor a járvány miatt a 2022-es választási esélyeit, de már feleszmélt a kormánypárt a vírus okozta sokkból ...
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
Lesújtó véleménnyel vannak az Oroszországból Olaszországba küldött segélyszállítmányról az olasz hatóságok - derült ki sajtóértes...
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
Még zajlott a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfója, amikor közleményt adott ki a Demokratikus Koalíció. Az el...
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
Nem csak lélegeztetőgépre van szükség, hanem gyógyszerekre és monitorra is – egyebek mellett erről beszélt az egészségügyi szakértő az...
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban mo...
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben – hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitk...
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
A koronavírus-járvány idején csökkent a családok biztonságérzete, s ezt a biztonságérzetet szeretné a kormány – a lehetőségekhez mért...
Donald Tusk: Orbán logikája győz, azt az Európai Unió nem éli túl
 
Ursula von der Leyen: különösen aggasztanak a magyarországi rendelkezések
 
Figyelmeztetik a nyugati cégvezetőket: a válságban az áruházak és a bankok kerülhetnek Orbánék célkeresztjébe
 
Mégiscsak kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
 
DK: Orbánnak a 2000 milliárdos uniós segítség csak aprópénz
 
Katonai vezénylési akcióterv készült a tömeges megbetegedések időszakára
 
Varga Judit anyósa is pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi posztjára
 
Orbánnak nincs ideje vitatkozni a Néppárt tagjaival, levelet írt
 
Brit lap: Börtöntől és bírósági eljárásoktól félnek a magyar újságírók
 
Mostmár minden rendben lesz, Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítőket Egerben
 
Mentős Andreának: Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától
 
Íme a kétpárti amerikai testület lesújtó véleménye Orbán felhatalmazási törvényéről
 
Orbán törvénye jobban visszaüthet, mint ahogy azt gondolta
 
Az ügyészség felfüggesztette a közúti baleset okozásával gyanúsított KDNP-s képviselő ügyét
 
10-ből 9 magyarnak fél évre sem elég a megtakarítása
 
Uniós bíróság: Magyarország nem teljesítette kötelezettségeit
 
Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint
 
Kovács Zoltán: A kormány mindig mindent minden magyar ember érdekében tesz
 
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az EP-ben
 
Orbán újabb cégekre fenheti a fogát
 
Nem jelentkezett az Orbán-kormány az EU civileket mentő programjára
 
A felhatalmazási törvénnyel Orbánnak egy régi álma teljesült
 
Közmédia: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról
 
Megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok
 
Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat
 
Meggondolták magukat Orbánék, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét
 
A kormány 8,6 milliárdot ad a tömeges bevándorlás kezelésére
 
Közel 2 milliárdot nyert kikötőfejlesztésre Tiborcz és Mészáros cége
 
Minisztériumi embereket küld a színházakba a kormány
 
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a néppártból
 
Térképen, megyénként mutatjuk a koronavírussal fertőzöttek számát
 
Újabb történelmi mélyponton a forint
 
Törvény törölheti el a változtatási tilalmat a Városligetben
 
Semjén Zsolt megtiltaná a nemváltoztatás lehetőségét
 
DK: Orbánt nem érdekli a járvány elleni védekezés, csak a hatalmának a növelése
 
Bakondi György: súlyos a járványügyi helyzet a migrációs útvonalakon
 
Orbán Viktor: Sikerült befoltozni az ellenzék ütötte léket
 
Müller Cecília: A tojást érdemes hipós vízben áztatni
 
Amerikában minden irányból bírálják Orbán teljhatalmát
 
Erről a kormány nem beszél: 101 magyart menekített haza a tehetetlennek beállított EU
 
Egyre erőteljesebben szűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin
 
Háziorvosok Müller Cecíliának: Nincs elég védőfelszerelés és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani
 
Die Welt: az Orbán Viktor megfegyelmezésére szánt minden európai uniós terv fogatlan
 
Soros 1 millió eurós adományából tesztelik a budapesti egészségügyi dolgozókat
 
Bevásárolta magát az Index kiadójának cégébe a kormánymédia kulcsfigurája
 
Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését
 
Karácsony: Soros adománya nagyvonalú, nemes gesztus
 
Benkő: 51 kórházban katonák lettek a kórházparancsnokok
 
The Washington Post: Orbán Viktor politikai célokra használta fel a koronavírust
 
Tömegével kerülnek be frissen utcára került emberek a budapesti hajléktalanszállókra
 
Az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget, nincs elég védőruha
 
Egyetlen defektes karanténszabály óriási káoszt okozott
 
Orbán Viktor 1989: A Fidesz semmiképp sem lesz párt
 
A legfelsőbb szinteken is megjelennek az egyenruhások, nem hisznek a kórházaknak
 
Sok kicsi sokra megy - Így köszönte meg Deutsch Soros György 1 millió eurós támogatását
 
Sértené a rendeltetésszerű működést, ha elárulnák, hány fertőzött beteget kezeltek
 
A miniszterelnök szerint csak azért nem kötelező a maszkviselés, mert nincs elegendő az országban
 
Gulyás Gergely: a teljes kijárási tilalom államcsődhöz vezetne
 
Expressz sebességgel írta alá Áder a felhatalmazási törvényt
 
Nézőpont: A felmérés szerint nagyon elégedettek a magyarok a kormánnyal
 
A kormánypárti többség elfogadta a felhatalmazási törvényt, éjféltől nem lesz időkorlát Orbánék rendeleteinek
 
Orbán: 225 milliárdot költöttünk eddig a védekezésre
 
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
 
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
 
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
 
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
 
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
 
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
 
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
 
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
 
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
 
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
 
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
 
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
 
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
 
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
 
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
 
CT-vel is kimutatható a koronavírus, de ahhoz itthon több CT kellene
 
A rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás betartását
 
Müller Cecília javasolja, hogy tartsuk tisztán a billentyűzetünket
 
Ujhelyi: tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben
 
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
 
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
 
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
 
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
 
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
 
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
 
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
 
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
 
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
 
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
 
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
 
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
 
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
 
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
 
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
 
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
 
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
 
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
 
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés