HOME - 2020-03-31  Budapest,  Magyarország  
Amit az egészségügyben extraprofitnak nevez a kormány, azért õk le sem hajolnak!
A multik profitéhségében találta meg nemrég a miniszterelnök a kórházak eladósodásának fõ okát. Orbán Viktor szó szerint azt mondta, hogy „olyan nagy értékû, külföldi tulajdonú cégektõl befogadott szolgáltatások okozzák az adósság nagy részét, amelyek egyébként ezeknél a cégeknél extraprofitot eredményeznek”. A kijelentés értelmezésében sajnos a kormány nem sietett a segítségünkre, ezért megpróbáltam megnézni, hogy mi lehet mögötte.
HIRDETÉS

A kórházi tartozásokkal kapcsolatban indított központosított adósságrendezés – ennek hátterérõl nemrég írtunk cikket – során vannak olyan külföldi tulajdonú cégek, amelyek részt vesznek a tárgyalásokon, mivel több mint 100 millió forinttal tartoznak nekik az egészségügyi intézmények. Igaz, az nem látszik, hogy ezek kifejezetten szolgáltató társaságok lennének, de talán nem kell ragaszkodni a pontos miniszterelnöki szóhasználathoz, érdemes mindenféle egészségügyi beszállítót megvizsgálni.

Az adósságrendezési tárgyalásokkal kapcsolatban kommunikáló Orvostechnikai Szövetségnek egyaránt vannak magyar tulajdonú és multinacionális hátterû tagjai. Sokan részt vesznek a tárgyalásokon, és még többeket érint a kórházak késve fizetése. Noha nem tagja a szervezetnek a tárgyalásokban érintett összes vállalat, de a tagság jó keresztmetszetét adhatja a problémával érintett céges körnek. Ezért megnéztem a honlapon feltüntetett összes tagvállalat 2014 és 2018 közötti gazdálkodását, legyûjtve az árbevételt, az adózott eredményt, illetve kiszámolva az ezekbõl adódó profitrátát. Az összesítés során külön néztem meg a 26 magyar tulajdonú és a 14 nemzetközi hátterû társaságot.

A multik számai alapján egyáltalán nem látszik, hogy kiemelkedõ profitot érnének el, sõt nyereségrátájuk kifejezetten szerénynek mondható, lényegében végig a 2-3 százalékos sávban alakult az említett öt évben.

Bár a kormányzati kommunikációban ezúttal nem került elõ, a sok országban mûködõ cégek esetében gyakran felmerül, hogy mennyire lehet megbízni a magyarországi kimutatásaikban. A transzferárak által lehetõvé tett széles mozgástérrõl korábban több cikket is írtunk, a tavalyi sztrájk idején pedig érdekes módon az Audi maga jött elõ ilyen érvekkel. Esetünkben most az a legnagyobb kérdés, hogy a csoporton belül, de külföldrõl beszerzett árukat – legyenek azok gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök, mûtéti fogyóanyagok – piacinak tekinthetõ áron vásárolják-e meg a magyarországi leányvállalatok, vagy valamivel drágábban, ami csökkenti az itteni profitot (és növelheti a magyar kórházak kiadásait).

Ezt nem lehet megítélni a cégek kiegészítõ mellékletei alapján sem, arról viszont lehet némi képet alkotni, hogy csoporton belül kifizetett menedzsmentdíjak, onnan vett szolgáltatások révén csökken-e a magyarországi profit. Az öt legnagyobb árbevételû külföldi hátterû cég legutóbbi kiegészítõ mellékletei alapján az látszik, hogy van arra példa, hogy egyik évrõl a másikra szinte pontosan annyival ugrott meg „az egyéb tanácsadásra, szakértõi tevékenységre” kiadott összeg, mint az adott cég 2018-as profitja, amely árbevétel-arányosan 3,6 százalék volt.

Ennyi alapján persze nem lehet megítélni, hogy mennyire volt üzletileg szükségszerû vagy indokolt ez a kiadás, annál az esetnél pedig pláne nem, ahol az egyéb ráfordításokon belüli „egyéb” kategória összege közelítette meg az éves profitot. Ahogy arról is csak sejtésünk lehet, hogy mennyire boldogulna egy másik cég a nyeresége közel felébe kerülõ menedzsmentszolgáltatások nélkül.

Az ilyen tételek nélkül valószínûleg néhány százalékponttal magasabb lehetne a multi hátterû cégek magyarországi profitja, de azért ez nagyságrendi eltérést önmagában nem okoz. A magyar tulajdonú cégek profitrátájához kerülnének sokkal közelebb, igaz, ehhez is tartozik némi módszertani kiegészítés. A tavaly óta csõdvédelem alatt mûködõ debreceni Dispomedicor ugyanis 2016 és 2018 között már olyan nagy veszteséget termelt, hogy az teljesen eltorzítaná a teljes magyar mezõny számait, ezért ezt a céget kivettem az elemzésbõl.

Az mindenesetre nem látszik, hogy olyan extraprofit lenne akár a multiknál, akár a magyar cégeknél, ami a kórházak kiszipolyozására utalna. A multiknál a cégek közötti szórás sem nagy, 0,05 és 6,77 százalék között voltak 2018-ban a profitráták. A magyar tulajdonúaknál már jobban kileng az inga, -10,58 és 30,87 százalék között, de az utóbbi vállalkozás nem is nyert közbeszerzést, és a követelések alacsony állománya is arra utal, hogy nincs kapcsolatban az állami egészségüggyel.

Érdemes emellé odatenni azt a grafikonunkat, amely a legmagasabb árbevétel-arányos eredményt felmutató építõipari cégek 2018-as nyereségrátáját mutatja. Jelentõs részben ezek is közpénzes megbízásokból jöttek össze (uniós, állami, önkormányzati forrásból szárma
zik a bevételük), a profitráta sokkal magasabb az egészségügyinél, mégsem hallottuk még, hogy akár egyetlen kormányzati ember is ostorozta volna ezeknek a cégeknek az extraprofitját.

Hasonló a helyzet az állami kommunikáció kizárólagos beszállítójának számító Balásy Gyula-féle ügynökségekkel (New Land Media, Lounge Design) is, amelyek együtt 2018-ban 18 százalékos profitrátát értek el. Szinte kizárólag állami bevételekbõl, mégse hallottunk egy rossz szót sem az extraprofitjukról, miközben nyíltan azt talán kormányzati oldalról sem kérdõjeleznék meg, hogy a kórházi ellátás színvonala fontosabb, mint a kék plakátoké. (A grafikonon a nyilakkal lehet lépni az árbevétel, a profit és az osztalék között.)

Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne mit megreformálni a kórházak gazdálkodásában, ne lehetne valamennyi pénzt megfogni a beszerzéseknél. Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) miniszterelnök által is többször emlegetett jelentéseiben indokolatlanul drágán beszerzett szolgáltatásoknak ugyan konkrétan nincs nyomuk, olyan megállapításokban azonban nincs hiány, amelyek alapján elõfordulhat ilyesmi.

„Több esetben elõfordult, hogy a jogszabályban elõírtak ellenére elmaradt a közbeszerzési eljárás lefolytatása” – írta például az ÁSZ a Bács-Kiskun és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházzal kapcsolatban. „A közbeszerzési szabályok sorozatos megsértése ugyanúgy jellemzõ volt, mint az, hogy a konszolidáció ellenére folyamatosan újratermelõdött a szállítói tartozásállomány” – írta egy másik jelentésben a szervezet. A feltárt hiányosságok komoly korrupciós veszélynek teszik ki az érintett társaságokat, valamint kaput nyitnak a pazarló és átláthatatlan közpénz-felhasználás elõtt – mondta Warvasovszky Tihamér ÁSZ-alelnök hét kistérségi egészségügyi szolgáltató ellenõrzése után.

A legutóbb ellenõrzött kórházak esetében is mindig vannak hiányosságok. „A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerû, az elszámolt bevételek és kiadások esetében nem rendelkezett bizonylattal” – írta az ÁSZ a fõvárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházról. „A kórház a bevételek beszedése és a kiadási elõirányzatok felhasználása során nem tartotta be a jogszabályi elõírásokat. A gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt szabályszerû az ellenõrzött idõszakban, aminek következtében nem volt biztosított, hogy a közpénz felhasználására a közfeladat ellátása érdekében került sor” – írták a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházról.

De nem kapott jobb értékelést a kórházak felett álló
állami szervezet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), illetve jogelõdje, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) sem.

„Négy kórháznál az ÁSZ azt is ellenõrizte, hogy a központosított közbeszerzéseket a GYEMSZI lefolytatta-e. A GYEMSZI – a létrehozásáról szóló kormányrendelet elõírása ellenére – nem gondoskodott a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök és a fertõtlenítõszerek vonatkozásában a közbeszerzések központosított lefolytatásáról, amelynek következtében elmaradt a központosított közbeszerzésekbõl fakadó elõnyök kihasználása. A központosított közbeszerzések elmaradása – a korrupciós veszély mellett – együtt járt a magasabb beszerzési árak kockázatával, a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenõrizhetõsége így nem volt biztosított”

– írta az ÁSZ. Itt a válasz arra, hogyan fordulhat elõ az a Gulyás Gergely által megemlített jelenség, hogy egyes kórházak egészen eltérõ áron szereznek be lényegében ugyanolyan terméket.

A szervezet ellenõrzésekor a kórházi beszerzésekrõl nem írt, de az ÁEEK-ról is leszedte a keresztvizet az ÁSZ. A vizsgálat megállapítása szerint 2015 és 2016, illetve 2017 között nem volt szabályszerû a központ pénzügyi, illetve vagyongazdálkodása.

Nagyon úgy tûnik tehát, hogy a kormányzatnak elõször a saját oldalán kéne rendet tennie, a beszerzési anomáliák jó része ezáltal meg is szûnhetne. Több magyar tulajdonú cégnél abban bíznak, hogy ezáltal jobb esélyekkel indulhatnának a tendereken, mert jelenleg elég alacsony, 18 százalék körüli a beszállítói arányuk a magyar egészségügyben, és míg egyes kórházakban tárt karokkal fogadják nemzetközi színvonalú termékeiket, máshova képtelenek bekerülni.

A beszerzések megreformálása azért is jobb módszernek tûnik, mint a multik nyomasztása, mert az utóbbi visszaüthetne a külföldön terjeszkedõ magyar cégekre. Az átlátható versenyre épülõ tenderek valószínûleg abban is segítenének, hogy még akkor is többet ki lehessen hozni a magyar egészségügybõl, ha nem szán rá több pénzt a kormány. Az más kérdés, hogy ez önmagában aligha elég a kórházak jövõbeni eladósodásának megakadályozásához.

Forrás: G7
Amit az egészségügyben extraprofitnak nevez a kormány, azért õk le sem hajolnak!
A multik profitéhségében találta meg nemrég a miniszterelnök a kórházak eladósodásának fõ okát. Orbán Viktor szó szerint azt mondta, hogy „olyan nagy értékû, külföldi tulajdonú cégektõl befogadott szolgáltatások okozzák az adósság nagy részét, amelyek egyébként ezeknél a cégeknél extraprofitot eredményeznek”. A kijelentés értelmezésében sajnos a kormány nem sietett a segítségünkre, ezért megpróbáltam megnézni, hogy mi lehet mögötte.
HIRDETÉS

A kórházi tartozásokkal kapcsolatban indított központosított adósságrendezés – ennek hátterérõl nemrég írtunk cikket – során vannak olyan külföldi tulajdonú cégek, amelyek részt vesznek a tárgyalásokon, mivel több mint 100 millió forinttal tartoznak nekik az egészségügyi intézmények. Igaz, az nem látszik, hogy ezek kifejezetten szolgáltató társaságok lennének, de talán nem kell ragaszkodni a pontos miniszterelnöki szóhasználathoz, érdemes mindenféle egészségügyi beszállítót megvizsgálni.

Az adósságrendezési tárgyalásokkal kapcsolatban kommunikáló Orvostechnikai Szövetségnek egyaránt vannak magyar tulajdonú és multinacionális hátterû tagjai. Sokan részt vesznek a tárgyalásokon, és még többeket érint a kórházak késve fizetése. Noha nem tagja a szervezetnek a tárgyalásokban érintett összes vállalat, de a tagság jó keresztmetszetét adhatja a problémával érintett céges körnek. Ezért megnéztem a honlapon feltüntetett összes tagvállalat 2014 és 2018 közötti gazdálkodását, legyûjtve az árbevételt, az adózott eredményt, illetve kiszámolva az ezekbõl adódó profitrátát. Az összesítés során külön néztem meg a 26 magyar tulajdonú és a 14 nemzetközi hátterû társaságot.

A multik számai alapján egyáltalán nem látszik, hogy kiemelkedõ profitot érnének el, sõt nyereségrátájuk kifejezetten szerénynek mondható, lényegében végig a 2-3 százalékos sávban alakult az említett öt évben.

Bár a kormányzati kommunikációban ezúttal nem került elõ, a sok országban mûködõ cégek esetében gyakran felmerül, hogy mennyire lehet megbízni a magyarországi kimutatásaikban. A transzferárak által lehetõvé tett széles mozgástérrõl korábban több cikket is írtunk, a tavalyi sztrájk idején pedig érdekes módon az Audi maga jött elõ ilyen érvekkel. Esetünkben most az a legnagyobb kérdés, hogy a csoporton belül, de külföldrõl beszerzett árukat – legyenek azok gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök, mûtéti fogyóanyagok – piacinak tekinthetõ áron vásárolják-e meg a magyarországi leányvállalatok, vagy valamivel drágábban, ami csökkenti az itteni profitot (és növelheti a magyar kórházak kiadásait).

Ezt nem lehet megítélni a cégek kiegészítõ mellékletei alapján sem, arról viszont lehet némi képet alkotni, hogy csoporton belül kifizetett menedzsmentdíjak, onnan vett szolgáltatások révén csökken-e a magyarországi profit. Az öt legnagyobb árbevételû külföldi hátterû cég legutóbbi kiegészítõ mellékletei alapján az látszik, hogy van arra példa, hogy egyik évrõl a másikra szinte pontosan annyival ugrott meg „az egyéb tanácsadásra, szakértõi tevékenységre” kiadott összeg, mint az adott cég 2018-as profitja, amely árbevétel-arányosan 3,6 százalék volt.

Ennyi alapján persze nem lehet megítélni, hogy mennyire volt üzletileg szükségszerû vagy indokolt ez a kiadás, annál az esetnél pedig pláne nem, ahol az egyéb ráfordításokon belüli „egyéb” kategória összege közelítette meg az éves profitot. Ahogy arról is csak sejtésünk lehet, hogy mennyire boldogulna egy másik cég a nyeresége közel felébe kerülõ menedzsmentszolgáltatások nélkül.

Az ilyen tételek nélkül valószínûleg néhány százalékponttal magasabb lehetne a multi hátterû cégek magyarországi profitja, de azért ez nagyságrendi eltérést önmagában nem okoz. A magyar tulajdonú cégek profitrátájához kerülnének sokkal közelebb, igaz, ehhez is tartozik némi módszertani kiegészítés. A tavaly óta csõdvédelem alatt mûködõ debreceni Dispomedicor ugyanis 2016 és 2018 között már olyan nagy veszteséget termelt, hogy az teljesen eltorzítaná a teljes magyar mezõny számait, ezért ezt a céget kivettem az elemzésbõl.

Az mindenesetre nem látszik, hogy olyan extraprofit lenne akár a multiknál, akár a magyar cégeknél, ami a kórházak kiszipolyozására utalna. A multiknál a cégek közötti szórás sem nagy, 0,05 és 6,77 százalék között voltak 2018-ban a profitráták. A magyar tulajdonúaknál már jobban kileng az inga, -10,58 és 30,87 százalék között, de az utóbbi vállalkozás nem is nyert közbeszerzést, és a követelések alacsony állománya is arra utal, hogy nincs kapcsolatban az állami egészségüggyel.

Érdemes emellé odatenni azt a grafikonunkat, amely a legmagasabb árbevétel-arányos eredményt felmutató építõipari cégek 2018-as nyereségrátáját mutatja. Jelentõs részben ezek is közpénzes megbízásokból jöttek össze (uniós, állami, önkormányzati forrásból szárma
zik a bevételük), a profitráta sokkal magasabb az egészségügyinél, mégsem hallottuk még, hogy akár egyetlen kormányzati ember is ostorozta volna ezeknek a cégeknek az extraprofitját.

Hasonló a helyzet az állami kommunikáció kizárólagos beszállítójának számító Balásy Gyula-féle ügynökségekkel (New Land Media, Lounge Design) is, amelyek együtt 2018-ban 18 százalékos profitrátát értek el. Szinte kizárólag állami bevételekbõl, mégse hallottunk egy rossz szót sem az extraprofitjukról, miközben nyíltan azt talán kormányzati oldalról sem kérdõjeleznék meg, hogy a kórházi ellátás színvonala fontosabb, mint a kék plakátoké. (A grafikonon a nyilakkal lehet lépni az árbevétel, a profit és az osztalék között.)

Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne mit megreformálni a kórházak gazdálkodásában, ne lehetne valamennyi pénzt megfogni a beszerzéseknél. Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) miniszterelnök által is többször emlegetett jelentéseiben indokolatlanul drágán beszerzett szolgáltatásoknak ugyan konkrétan nincs nyomuk, olyan megállapításokban azonban nincs hiány, amelyek alapján elõfordulhat ilyesmi.

„Több esetben elõfordult, hogy a jogszabályban elõírtak ellenére elmaradt a közbeszerzési eljárás lefolytatása” – írta például az ÁSZ a Bács-Kiskun és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházzal kapcsolatban. „A közbeszerzési szabályok sorozatos megsértése ugyanúgy jellemzõ volt, mint az, hogy a konszolidáció ellenére folyamatosan újratermelõdött a szállítói tartozásállomány” – írta egy másik jelentésben a szervezet. A feltárt hiányosságok komoly korrupciós veszélynek teszik ki az érintett társaságokat, valamint kaput nyitnak a pazarló és átláthatatlan közpénz-felhasználás elõtt – mondta Warvasovszky Tihamér ÁSZ-alelnök hét kistérségi egészségügyi szolgáltató ellenõrzése után.

A legutóbb ellenõrzött kórházak esetében is mindig vannak hiányosságok. „A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerû, az elszámolt bevételek és kiadások esetében nem rendelkezett bizonylattal” – írta az ÁSZ a fõvárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházról. „A kórház a bevételek beszedése és a kiadási elõirányzatok felhasználása során nem tartotta be a jogszabályi elõírásokat. A gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt szabályszerû az ellenõrzött idõszakban, aminek következtében nem volt biztosított, hogy a közpénz felhasználására a közfeladat ellátása érdekében került sor” – írták a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházról.

De nem kapott jobb értékelést a kórházak felett álló
állami szervezet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), illetve jogelõdje, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) sem.

„Négy kórháznál az ÁSZ azt is ellenõrizte, hogy a központosított közbeszerzéseket a GYEMSZI lefolytatta-e. A GYEMSZI – a létrehozásáról szóló kormányrendelet elõírása ellenére – nem gondoskodott a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök és a fertõtlenítõszerek vonatkozásában a közbeszerzések központosított lefolytatásáról, amelynek következtében elmaradt a központosított közbeszerzésekbõl fakadó elõnyök kihasználása. A központosított közbeszerzések elmaradása – a korrupciós veszély mellett – együtt járt a magasabb beszerzési árak kockázatával, a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenõrizhetõsége így nem volt biztosított”

– írta az ÁSZ. Itt a válasz arra, hogyan fordulhat elõ az a Gulyás Gergely által megemlített jelenség, hogy egyes kórházak egészen eltérõ áron szereznek be lényegében ugyanolyan terméket.

A szervezet ellenõrzésekor a kórházi beszerzésekrõl nem írt, de az ÁEEK-ról is leszedte a keresztvizet az ÁSZ. A vizsgálat megállapítása szerint 2015 és 2016, illetve 2017 között nem volt szabályszerû a központ pénzügyi, illetve vagyongazdálkodása.

Nagyon úgy tûnik tehát, hogy a kormányzatnak elõször a saját oldalán kéne rendet tennie, a beszerzési anomáliák jó része ezáltal meg is szûnhetne. Több magyar tulajdonú cégnél abban bíznak, hogy ezáltal jobb esélyekkel indulhatnának a tendereken, mert jelenleg elég alacsony, 18 százalék körüli a beszállítói arányuk a magyar egészségügyben, és míg egyes kórházakban tárt karokkal fogadják nemzetközi színvonalú termékeiket, máshova képtelenek bekerülni.

A beszerzések megreformálása azért is jobb módszernek tûnik, mint a multik nyomasztása, mert az utóbbi visszaüthetne a külföldön terjeszkedõ magyar cégekre. Az átlátható versenyre épülõ tenderek valószínûleg abban is segítenének, hogy még akkor is többet ki lehessen hozni a magyar egészségügybõl, ha nem szán rá több pénzt a kormány. Az más kérdés, hogy ez önmagában aligha elég a kórházak jövõbeni eladósodásának megakadályozásához.

Forrás: G7
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
Gazdaságmentő gigacsomagot terjeszt a parlament elé a bő egy hete, március 21-én hatalomra került szlovák kormány. A pénzügyminiszter, Edua...
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
Az elmúlt napokban komoly számháború alakult ki ellenzék és kormány, illetve ezek támogatói között abban a kérdésben, hogy kapott-e, és...
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
Ujhelyi István szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben. Újabb uniós forrásokról és tám...
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államti...
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
Az egész német belpolitikát sokkolta Thomas Schäfer, Hessen tartomány kereszténydemokrata pénzügyminiszterének rejtélyes halála. Megdöbbe...
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
Feljelentés alapján nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés miatt Mohács polgármestere ellen a város rendőrsége, erősítette meg a P...
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
Az aHang vasárnap este 8 órára szervezett online tüntetést. Mint írják: a “felhatalmazási törvényre” nem a járványhelyzet miatt van s...
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
Van olyan intézmény, ahol az ápolók fejenként napi két, egyszer használatos sebészi maszkot kaptak, mellé pedig vasalót, hogy hővel fertőt...
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
Noha azt mondja az országos tisztifőorvos, hogy a daganatos betegeket el kell látni, a valóságban ez nem mindig realizálódik. Az RTL Klub...
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok beta...
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költ...
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
Az ENSZ emberi jogi biztosa is aggodalmát fejezte ki a magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatban. A Rupert Colville szóvivő által jegyzett kö...
CT-vel is kimutatható a koronavírus, de ahhoz itthon több CT kellene
Kézikönyvet adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus okozta fertőzések megelőzéséről és terápiájáról. Ebben összef...
A rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás betartását
Csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat a következő két hétben. A korlátozó rendelet szerint a munkába járás mellett továbbra is lehe...
Müller Cecília javasolja, hogy tartsuk tisztán a billentyűzetünket
Schanda Tamás, az ITM miniszter-helyettese elmondta, hogy csökkent a forgalom a közösségi tereken. Éjféltől kijárási korlátozás lépett é...
Ujhelyi: tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben
Ujhelyi szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott k...
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
Átírták a lengyel parlamenti házszabályt, mostantól rendkívüli helyzetben videókonferencián is lefolytathatják a parlamenti ülést. A len...
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
Sajátos módon és kissé drágán segítené maszkokkal a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat fideszes elnöke a térség településeit. A polgárme...
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
Nyílt levelet tett közzé száz közgazdász, melyben arra kérik a magyar kormányt, hogy hozzon az eddigieknél is komolyabb gazdaságpolitikai d...
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújának fő eleme a kijárási korlátozás bevezetésének bejelentése volt, de Nagy Katalin kérdezte a...
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
Mostanáig 245 milliárd forintot költött a kormány a költségvetésből a járvány elleni védekezése - mondta a közösségi oldalára péntek...
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
Már most is 520 milliárd forint uniós válságkezelési támogatás áll a magyar kormány rendelkezésére a koronavírus elleni küzdelemben - h...
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
Újabb részletek a kijárási korlátozásról az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Kovács Zoltán államtitkár, a kommunikáci...
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
Európában, világszerte a katonák ott vannak az utcákon, az emberek körében. Miért vetődik fel az a kérdés, hogy a magyar ember fél a katon...
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy az operatív törzs ülésén úgy döntöttek, kijárási korlátozást vezetne...
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
Támogatta a veszélyhelyzet meghosszabbításától szóló törvényt a Mi Hazánk Mozgalom. A Magyarország élőben vendége Toroczkai László, a...
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
Az utasítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy, az Emberi Erőforrások Minisztériumával közös plakáton kezdte terjeszteni a kö...
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
Az állami MVM a méltányosnak tartott 3-4 milliárd helyett több mint 17 milliárd forint közpénzért veszi meg Mészáros Lőrincéktől a felcs...
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (1990–91 és 1995–2001) a Portfolio online gazdasági újságban, hosszú cikkben írta meg j...
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
Csehországban múlt csütörtök, Szlovákiában kedd óta mindenkit arra köteleznek, aki valamilyen halaszthatatlan dolog miatt elhagyja az otthon...
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
Nem tudom, hogy hányan betegek, és hány főt ápolnak Pécsett. Hiába kérdezem, nem kapok választ. Ezért nem tudok róla beszámolni – közö...
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
Veszélyben érezhette Orbán Viktor a járvány miatt a 2022-es választási esélyeit, de már feleszmélt a kormánypárt a vírus okozta sokkból ...
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
Lesújtó véleménnyel vannak az Oroszországból Olaszországba küldött segélyszállítmányról az olasz hatóságok - derült ki sajtóértes...
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
Még zajlott a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfója, amikor közleményt adott ki a Demokratikus Koalíció. Az el...
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
Nem csak lélegeztetőgépre van szükség, hanem gyógyszerekre és monitorra is – egyebek mellett erről beszélt az egészségügyi szakértő az...
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban mo...
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben – hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitk...
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
A koronavírus-járvány idején csökkent a családok biztonságérzete, s ezt a biztonságérzetet szeretné a kormány – a lehetőségekhez mért...
Deutsch Tamás: A magyar kormány elsődleges szempontja az emberi élet védelme
Gyalázatos, hogy az Európai Parlament (EP) szakbizottsága ahelyett, hogy idejét és intellektuális képességeit a koronavírus-járvány okán a...
Valami nagyon nem stimmel Szijjártó Péter legfrissebb képén (fotó)
Szijjártó Péter már Bulgáriában van. A külgazdasági és külügyminiszter egy fotóval dokumentálta, ahogy megérkezett Szófiába, ahova t...
Orbán az Európa Tanács főtitkárának: Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon
Válaszlevélben reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Európa Tanács (ET) főtitkárának bírálataira, melyeket Marija Pejcinovic Buric a koro...
DK: A kormány adjon ingyenes maszkot minden magyar állampolgárnak
A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt adjon ingyenes védőmaszkot minden magyar álla...
Ellenzéki képviselők tiszteletdíjából vásárol maszkokat a fideszes polgármester
Három vidéki városban vette át a hatalmat a kormánypárti polgármester az ellenzéktől a veszélyhelyzetre hivatkozva. A gyakorlattal fideszes ...
Duplájára drágultak a zöldségek a felvásárlási láz miatt
A burgonya ára egy hét alatt megduplázódott. A jelek szerint a koronavírus-járvány nemcsak a szájmaszkok, kézfertőtlenítők áraira hatott...
Biztos ide való ez? Kovács Zoltán az ellenzék politikai haszonszerzését ecseteli a koronavirus.gov.hu-n
Megbízható, ellenőrzött információk az új koronavírussal és a védekezéssel kapcsolatban. Friss információk a nap 24 órájában - így mu...
Szájmaszk nélkül senki nem mehet postára, boltba, patikába Velencén
A Fejér megyei Velence polgármestere, Gerhard Ákos (a Regélő Egyesület színeiben nyert tavaly) kötelezővé tette a maszkviselés a körülbel...
Tábori kórházat állított fel a katonaság a Szent László kórház udvarán
Egy nap alatt állítottak fel tábori kórházat, sátorrendszert a katonák a budapesti Szent László Kórház udvarán – írta a honvedelem.hu n...
A tábornok szerint a magyarok többségének tetszik, hogy katonák grasszálnak az utcákon
A lényeg, hogy a lakosság a veszélyhelyben is biztonságban érezhesse magát - jelentette ki a Magyar Honvédség Rendészeti Központjának paran...
Európai parlamenti politikusok zúdítottak össztüzet a magyar felhatalmazási törvény tervezetére
Az Európai Bizottság alapos figyelemmel kíséri a magyar felhatalmazási törvény tervezetét - jelentette ki Christian Wigand, az Európai Bizott...
Szlovénia 30 százalékkal csökkenti a miniszterek és képviselők bérét a járvány idejére
A szlovén kormány a koronavírus-válság idejére 30 százalékkal csökkenti az állami tisztségviselők fizetését, köztük a parlamenti képv...
Müller Cecília javasolja a szellőztetést
A kormányzat és a vállalatok együttműködéséről is szó volt az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az operatív törzs szerdai sajt...
A kormánytól kér segítséget a siófoki polgármester, rengetegen elvesztették a munkájukat a városban
Lengyel Róbert, Siófoki polgármestere sürgős segítséget kér a kormányzattól, az operatív törzstől - a városban dolgozók közül ugyanis...
Kocsis Máté: Nincs értelme többet egyeztetni az ellenzékkel
Nem kezdeményeznek már hétpárti egyeztetést a koronavírus-törvényről a jövő heti szavazás előtt, mert valójában már nem is az ellenzé...
Ellenzéki pártok: A Fidesz-KDNP nem partneri ajánlatot, hanem egy diktátumot tett le az asztalra
“Bízunk a magyar emberekben, bízunk Magyarországban, de nem bízunk Orbán kormányában. Ezért nem adhatunk korlátlan felhatalmazást még ily...
Kovács Zoltán: Az ellenzék káoszt fog okozni
A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár videóüzenetben reagált arra, hogy az ellenzék hétfőn nem támogatta ...
NER-szakértelem: fél Európa kijárási tilalom alatt, de a Migrációkutató Intézet szerint a járvány növeli a terrorveszélyt
Nyilvánvaló, hogy a kormányzati propagandagépezet nem hagyhatja annyiban, hogy a koronavírus-járvány miatt már nagyon nehéz migránsokkal és...
Osztrák Néppárt frakcióvezetője Orbán felhatalamzási törvényéről: Ez botrány
A magyar miniszterelnök újabb, veszedelmes támadást indít a liberális demokrácia, valamint a jogállam ellen – jelentette ki. Az Osztrák N...
Megszavazták: Több színházat kivesz Karácsonyék kezéből a kormány
Elfogadták azt a törvénymódosítást, amely teljesen kiveszi Karácsony Gergely és a főváros kezéből azokat a fővárosi, önkormányzati sz...
Szijártó: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és...
Magyar György: A jogállam teljes halálát jelentené a felhatalmazási törvény
Örült volna a politikai konszenzusnak, de a felhatalmazási törvény szerinte a jogállam halálát és a parlamenti szerep kiüresítését jelent...
Nyilvános WC-t nyalogatott egy fiú, megfertőződött koronavírussal
Új, egészen megdöbbentő dolog terjed a közösségi médiában, a koronavírus-kihívás. Fiatalok nyalogatják a WC-csészét, a boltok polcait v...
Felállva tapsolták meg az ellenzéki képviselők a parlamentben az egészségügyi dolgozókat
A jobbikos Jakab Péter javaslatára a felhatalmazási törvény hétfői parlamenti vitáján az ellenzéki képviselők felállva tapsolták meg a j...
Orbán: 1,5 millió maszkkal, több mint 24 ezer orvossal és ápolóval harcolunk a járvány ellen
A miniszterelnök is részt vett az operatív törzs sajtótájékoztatóján, ahol a védekezés eddigi eredményiről beszélt. Újabb gazdasági in...
Nem szavazta meg az ellenzék, első körben elbukott a felhatalmazási törvény
137 igen, 52 nem arányában nem szavazta meg a házszabálytól való eltérést, így hétfőn nem döntött a kormány által benyújtott veszélyh...
Német lap: Orbán a felhatalmazási törvénnyel saját hatalmának kiterjesztésébe fogott
A német Süddeutsche Zeitung szerint egyre több kormány használja ki a koronavírus okozta vészhelyzetet annak érdekében, hogy hosszú távon n...
Benyújtották a törvényjavaslatot, ami Káslernek adná az állami finanszírozású intézményeket
Semjén Zsolt jegyzi azt a törvényjavaslatot, amely azoknál az önkormányzati fenntartású színházaknál, amelyek éves működésének pénzü...
Simán beült ma a Parlamentbe a fideszes képviselő, akinek karanténban kellene csücsülnie Szegeden
A Párbeszédből Szabó Tímea napirend előtti felszólalásában reagált Orbán Viktor felszólalására, miszerint 133 bátor ember kell neki mos...
Magyar Hang: Hat embert fertőzhetett meg a koronavírusos szegedi rektor
A lap úgy tudja, vasárnap estig legalább hat embernél – orvosoknál, klinikai munkatársaknál – mutatták ki a koronavírust azok közül, ak...
A Facebookon kérnek védőruhákat a mentősök, mert nincs elég
A Facebookon kezdett gyűjtésbe a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, ugyanis se védőfelszerelésből, se megfelelő (FFP2 és FFP3) arcma...
Ingyenes kínálattal pirított rá kollégáira a rákoskeresztúri húsboltos
A rákoskeresztúri piacra járók szerencsésnek mondhatják magukat. Itt a járvány miatt kialakult felvásárlási láz következtében a sok h...
Orbán felajánlotta Magyarország segítségét a horvátoknak
A károkat és sérüléseket okozó zágrábi földrengés után Orbán Viktor miniszterelnök szolidaritásáról biztosította Andrej Plenkovic hor...
Kovács Zoltán: Több olyan intézkedést hoztunk, amik a magyar emberek védelmét, a magyar emberek érdekeinek védelmét szolgálják
Most az összefogás ideje van. Az ellenzéki pártoktól is felelősségteljes magatartást és támogatást kérünk - fogalmazott Kovács Zoltán n...
Petíció indult a felhatalmazási törvény ellen, már több tízezren aláírták
Frissítés: hétfő délelőttre már több mint 40 ezren írták alá a petíciót. Korábban írtuk: Petíciót indított több jogász, civil, k...
100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet
Világjárvány tombol, de van, ami a rendkívüli állapot ellenére sem változik. Orbán Viktor március 13-án személyesen jelentette be a jó h...
Falus Ferenc: a hivatalos adatok semmiképpen sem tükrözik a fertőzöttek számát
Számos becslés van arról, hogy valójában mennyi lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Miközben a miniszterelnök szinte nap...
A magyarok fele fél attól: megfertőzi a koronavírus
Az emberek 59 százaléka gyakorlatilag minden információt elolvas, megnéz, ami a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kapcsolatos, 31 százaléku...
Négy hete nem kap eszközöket a Uzsoki Utcai Kórház, a facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos
Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa. "Most csak egy dolgot szeretnék kérni mindenkitől,...
A Szegedi egyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt
Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt. Az RTL Híradó sz...
Házi karanténba került Merkel
Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje. Házi karanténba vonult Angela Merkel. A német kancellár pénteken preventív jelleggel pneumococcus ...
Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. „Az...
Szombathelyen az önkormányzat küld maszkokat a háztartásoknak
A nyugat.hu ír arról, hogy a szombathelyi városvezetés 100 ezer maszkot rendelt meg, amelyeknek egy részét az egészségügyi dolgozók, szociá...
Nem vár a kormányra a főpolgármester, inkább maga szerez be a főváros védőfelszerelést Kínából
Bár Orbán Viktor szerint van elegendő védőfelszerelés a koronavírus-járvány megfékezésére, mint Karácsony Gergely főpolgármester közö...
Szó nélkül karanténba vonult a 100 éves Bálint gazda, aki túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot
Túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot, de most szó nélkül karanténba vonult a százéves Bálint gazda „Éppen a szőlőt met...
Gulyás Gergely szerint az ellenzék egy része a vírusnak szurkol
Gulyás Gergely nem akar a jelen helyzetben az ellenzékkel foglalkozni, főként hogy szerinte az ellenzék nem foglalkozik az országgal. Egyet ké...
A magyar kormány vagy nem akarja tudni, vagy nem akarja elmondani a fertőzöttek valós számát
A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt kezdje tömegesen tesztelni a lakosságot. A DK...
Operatív Törzs: Az egészséges embereknek nincs szüksége védőmaszkra
Megtartotta első „újságírómentes” sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs: a fertőzésveszély miatt a sajtó írásban kérdezhetett ...
Világi lelkipásztorból és községi háziorvosból lett az ország egyszemélyes járványügyi felelőse Müller Cecília
Nincs könnyű dolga annak, aki az országos tisztifőorvos szakmai életútjára kíváncsi. Az például némi internetes keresés után kiderül, h...
A kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat
Hirtelen sokan lesznek munka nélkül, ám a kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat. Miközben a csütörtöki ...
Senki nem tudja, hová tűnt Áder
Miközben szegény miniszterelnök éjt nappallá téve keccsöl, hogy nekünk, magyaroknak jobb legyen annál, mint amilyen lesz, Áder János eltűn...
Segélykiáltás: a mentődolgozók levélben kérnek segítséget Orbántól
A mentősök, orvosok, ápolók biztonságának növelését és illetményük emelését kérik a miniszterelnöktől. A Magyarországi Mentődolg...
Íme a védőfelszerelés szett, amit az állam biztosít a háziorvosoknak
Egy budapesti háziorvos a mai napon a Mohács utca 24. szám alatti Országos Mentőszolgálattól átvette a védőfelszerelését, amit az állam b...
Korábbi honvédelmi miniszter: A magyar katonaság is Orbán Viktor játékszerévé válik
Ma reggeltől már utcára vezényelték a honvédség járőreit, akik a rendet hivatottak jelenlétükkel biztosítani. Ugyancsak katonákat vezény...
Hatalmas összeghez juthatnak Orbánék a brüsszeli mentöcsomagból
Magyarország 5,6 milliárd eurót kaphat a nemrég bejelentett 40 milliárdos európai mentőcsomagból, ezt a pénzt a koronavírus gazdasági és ...
Magyar Újságírók Országos Szövetsége: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás
Komoly kritikát fogalmazott meg a MÚOSZ, látva az elmúlt napok, hetek tájékoztatási fennakadásait. Mint írják, „megengedhetetlen, hogy...
Munkanélküliség és krízishelyzet várható Magyarországon
A magyar gazdaság nagyon súlyos kihívás elõtt áll, hiszen az EU gazdasága recesszióba süllyed az idén: a növekedés akár 4 százalékkal i...
A védõfelszerelés hiánya és a túlterheltség miatt halnak meg az orvosok
A világ több tájáról is jönnek a hírek, hogy orvosok fertõzõdnek meg, rosszabb esetben halnak bele a koronavírusba. Magyarország megpróbá...
Egy hetig sem volt karanténban Pintér, mert az operatív törzset irányítani kell
Nem tartották be a járványügyi szabályokat a koronavírus-járvány elleni védekezést koordináló operatív törzs vezetõjénél, Pintér Sá...
Gulyás Gergely szerint a 65 éven aluliak nyugodtan megfertõzhetik egymást
"Azt is látjuk és tudjuk mondani, hogy valójában mi, akik itt a teremben jelen vagyunk, még ha a hölgyek kortalanok is, nyugodtan összevissza f...
Hiába rombolja a bizalmat a titkolózás, mégis makacsul hallgat az operatív törzs
Hiába nem minõsül érzékeny személyes adatnak, továbbra sem publikálnak demográfia adatokat a magyar koronavírus-megbetegedésekrõl. Az eg...
A kormány rögzítse az alapvetõ élelmiszerek árát, hogy a hiénák ne tudjanak nyerészkedni (videó)
A kormánynak a veszélyhelyzet kihirdetésével joga van hatósági árat bevezetni – hívja fel a figyelmet az ellenzéki párt. A Demokratik...
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
 
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
 
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
 
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
 
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
 
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
 
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
 
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
 
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
 
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
 
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
 
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
 
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
 
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
 
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
 
CT-vel is kimutatható a koronavírus, de ahhoz itthon több CT kellene
 
A rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás betartását
 
Müller Cecília javasolja, hogy tartsuk tisztán a billentyűzetünket
 
Ujhelyi: tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben
 
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
 
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
 
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
 
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
 
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
 
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
 
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
 
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
 
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
 
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
 
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
 
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
 
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
 
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
 
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
 
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
 
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
 
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
 
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
 
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
 
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
 
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
 
Deutsch Tamás: A magyar kormány elsődleges szempontja az emberi élet védelme
 
Valami nagyon nem stimmel Szijjártó Péter legfrissebb képén (fotó)
 
Orbán az Európa Tanács főtitkárának: Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon
 
DK: A kormány adjon ingyenes maszkot minden magyar állampolgárnak
 
Ellenzéki képviselők tiszteletdíjából vásárol maszkokat a fideszes polgármester
 
Duplájára drágultak a zöldségek a felvásárlási láz miatt
 
Biztos ide való ez? Kovács Zoltán az ellenzék politikai haszonszerzését ecseteli a koronavirus.gov.hu-n
 
Szájmaszk nélkül senki nem mehet postára, boltba, patikába Velencén
 
Tábori kórházat állított fel a katonaság a Szent László kórház udvarán
 
A tábornok szerint a magyarok többségének tetszik, hogy katonák grasszálnak az utcákon
 
Európai parlamenti politikusok zúdítottak össztüzet a magyar felhatalmazási törvény tervezetére
 
Szlovénia 30 százalékkal csökkenti a miniszterek és képviselők bérét a járvány idejére
 
Müller Cecília javasolja a szellőztetést
 
A kormánytól kér segítséget a siófoki polgármester, rengetegen elvesztették a munkájukat a városban
 
Kocsis Máté: Nincs értelme többet egyeztetni az ellenzékkel
 
Ellenzéki pártok: A Fidesz-KDNP nem partneri ajánlatot, hanem egy diktátumot tett le az asztalra
 
Kovács Zoltán: Az ellenzék káoszt fog okozni
 
NER-szakértelem: fél Európa kijárási tilalom alatt, de a Migrációkutató Intézet szerint a járvány növeli a terrorveszélyt
 
Osztrák Néppárt frakcióvezetője Orbán felhatalamzási törvényéről: Ez botrány
 
Megszavazták: Több színházat kivesz Karácsonyék kezéből a kormány
 
Szijártó: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával
 
Magyar György: A jogállam teljes halálát jelentené a felhatalmazási törvény
 
Nyilvános WC-t nyalogatott egy fiú, megfertőződött koronavírussal
 
Felállva tapsolták meg az ellenzéki képviselők a parlamentben az egészségügyi dolgozókat
 
Orbán: 1,5 millió maszkkal, több mint 24 ezer orvossal és ápolóval harcolunk a járvány ellen
 
Nem szavazta meg az ellenzék, első körben elbukott a felhatalmazási törvény
 
Német lap: Orbán a felhatalmazási törvénnyel saját hatalmának kiterjesztésébe fogott
 
Benyújtották a törvényjavaslatot, ami Káslernek adná az állami finanszírozású intézményeket
 
Simán beült ma a Parlamentbe a fideszes képviselő, akinek karanténban kellene csücsülnie Szegeden
 
Magyar Hang: Hat embert fertőzhetett meg a koronavírusos szegedi rektor
 
A Facebookon kérnek védőruhákat a mentősök, mert nincs elég
 
Ingyenes kínálattal pirított rá kollégáira a rákoskeresztúri húsboltos
 
Orbán felajánlotta Magyarország segítségét a horvátoknak
 
Kovács Zoltán: Több olyan intézkedést hoztunk, amik a magyar emberek védelmét, a magyar emberek érdekeinek védelmét szolgálják
 
Petíció indult a felhatalmazási törvény ellen, már több tízezren aláírták
 
100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet
 
Falus Ferenc: a hivatalos adatok semmiképpen sem tükrözik a fertőzöttek számát
 
A magyarok fele fél attól: megfertőzi a koronavírus
 
Négy hete nem kap eszközöket a Uzsoki Utcai Kórház, a facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos
 
A Szegedi egyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt
 
Házi karanténba került Merkel
 
Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
 
Szombathelyen az önkormányzat küld maszkokat a háztartásoknak
 
Nem vár a kormányra a főpolgármester, inkább maga szerez be a főváros védőfelszerelést Kínából
 
Szó nélkül karanténba vonult a 100 éves Bálint gazda, aki túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot
 
Gulyás Gergely szerint az ellenzék egy része a vírusnak szurkol
 
A magyar kormány vagy nem akarja tudni, vagy nem akarja elmondani a fertőzöttek valós számát
 
Operatív Törzs: Az egészséges embereknek nincs szüksége védőmaszkra
 
Világi lelkipásztorból és községi háziorvosból lett az ország egyszemélyes járványügyi felelőse Müller Cecília
 
A kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat
 
Senki nem tudja, hová tűnt Áder
 
Segélykiáltás: a mentődolgozók levélben kérnek segítséget Orbántól
 
Íme a védőfelszerelés szett, amit az állam biztosít a háziorvosoknak
 
Korábbi honvédelmi miniszter: A magyar katonaság is Orbán Viktor játékszerévé válik
 
Hatalmas összeghez juthatnak Orbánék a brüsszeli mentöcsomagból
 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás
 
Munkanélküliség és krízishelyzet várható Magyarországon
 
A védõfelszerelés hiánya és a túlterheltség miatt halnak meg az orvosok
 
Egy hetig sem volt karanténban Pintér, mert az operatív törzset irányítani kell
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés