HOME - 2020-04-09  Budapest,  Magyarország  
Saját kerületétõl kapott budavári lakást a bukott fideszes polgármester, egy fiatal egyetemista elõl happolta el!
Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelmébõl ki is tudja fizetni a "piaci lakbért" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetésébõl. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elõl vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az idõközben megbukott kormánypárti politikus.

Lapunk kikérte az elmúlt évek több elhíresült budavári lakásügyének összes olyan információját, ami az adatvédelmi törvények betartása mellett a nyilvánosságra tartozik. Azután kértük ki az adatokat, hogy a tavalyi önkormányzati választásokon Váradiné Naszályi Márta közös ellenzéki jelöltként váratlanul legyõzte a posztot több mint 20 éve betöltõ, még a voksok újraszámoltatásával is próbálkozó fideszes polgármestert, Nagy Gábor Tamást. A végignézett iratok közül elsõ lépésként Nagy Gábor Tamás lakásbérlésének részleteit tesszük közzé, ami a budavári bérlakásbiznisz szimbólumává vált, hiszen még a NER-ben is erõs húzásnak számított a kerület elsõ számú urának „piaci alapon” bérlakást juttatni.

2016-ban a Magyar Nemzet írta meg, hogy saját önkormányzatától vett bérbe egy patinás mûemléklakást Nagy Gábor Tamás, és a 71 négyzetméteres, Táncsics Mihály utca 23.-ban található ingatlanért mindössze havi 81 ezer forintot fizet. A budavári önkormányzat megerõsítette a lapnak, hogy az akkori polgármester életvitelszerûen itt lakik, közölték, hogy ezért havi 81 ezer forintot fizet, de azt állították, hogy az akkori polgármester piaci pályázaton jutott a bérleményhez, a további részletek pedig nem minõsülnek közérdekû adatnak.

Az elsõ érdekesség kapásból az volt, hogy az eredeti, 2013-as lakásbérleti szerzõdés alapján a korábban megjelent összeg nem pontos: bár a polgármester valóban 81 203 forintot fizet, de ez nem a bérleti díj, hanem ebben már benne van két rezsi ellenértéke, a víz, illetve csatorna, valamint a szemétszállítás díja (elõbbi havi 9457 forint, utóbbi 1746 forintba került neki).

Így Nagy Gábor Tamás lakbérként

még az eddig ismert összegnél is kevesebbet, havonta 55 118 forint plusz áfát, vagyis bruttó 70 ezer forintot

fizetett öt éven keresztül, bérletének 2018-as meghosszabbításáig.

Ez már az ügylet kipattanásakor is nagyon kevésnek számított, az akkori összehasonlítások alapján a fõvárosnak ezen az exkluzív részén egy 71 négyzetméteres lakás havi bérleti díja 200 és 370 ezer forint között mozgott – azóta pedig az ingatlanpiacon tovább emelkedtek az árak.

3300 forintot ráígérve, egy orvostanhallgató elõtt lett befutó

Ráadásul az önkormányzat által hangoztatott nyilvános, piaci pályázat valójában úgy zajlott, hogy Nagy Gábor Tamás minimális különbséggel többet ajánlott a másik pályázónál, egy fiatal orvostanhallgatónál, aki szintén orvosin tanuló menyasszonyával, a "közös életük megkezdéséhez" szerették volna megkapni a bérlakást.

Mindkettejük pályázatát, és a kapcsolódó döntéseket végigolvasva feltûnõ:

maga a polgármester jegyezte azt az elõterjesztést, amelyben pályázatra kiírt, késõbbi lakásának „induló bérleti díját” havi 50 ezer forint plusz áfában, vagyis 63 500 forintban határozták meg,
a szülõi segítséggel pályázó egyetemista a Táncsics utcai lakásért 52 520 forint plusz áfát, vagyis bruttó 66 700 forintot ajánlott bérleti díjként – a pályázatán 2013. április 9-i dátum szerepel,
a polgármester 5 nappal késõbb, április 14-i pályázatában mindössze havi 3300 forinttal többet, bruttó 70 ezer forintot jelölt meg megajánlott bérleti díjként.

A polgármester saját önkormányzatától megkapott bérlakása így nemcsak etikai aggályokat vet fel, a folyamatot utólag látva adódik a kérdés: milyen jogi garanciái voltak annak, hogy nem ismerhette a korábban pályázó anyagát, így a megajánlott bérleti díjat, hogy annak ismeretében tegye meg ajánlatát?

Hiszen 2013-ban az egész apparátus neki volt alárendelve, ami jól látszik abból is, hogy Nagy Gábor Tamás hívta össze személyesen – fejléces, hivatalos iratban – azt az Értékelõ Bizottságot, ami a pályázatra kiírt 19 önkormányzati tulajdonú bérlakás, köztük a Táncsics utcai ingatlanra érkezett anyagokat elbírálta. A közérdekû dokumentumok közt ugyanis találtunk egy iratot, amelyben felkéri az egyik budavári bizottság elnökét, legyen tagja ennek a testületnek – vagyis minõsítse többek közt az õ pályázatát is.

Így utólag többszörösen tanulságos volt elolvasni a 26 éves orvostanhallgató pályázatát, akinek vélhetõen fogalma sem volt arról, hogy a kerület elsõ emberével verseng ezért a lakásért. Két meghirdetett, üres lakásra pályázott, a Táncsics utcai bérlakásra beadott színes, fotókkal illusztrált anyagában arra hivatkozott, hogy menyasszonyával mindketten orvosi karon tanulnak, a „diplomához és a házassághoz közeledve, a közös életünk kezdetén” szeretnének saját otthont. A fõvárosban praktizálnának – írja, mi szól még mellettük – és szeretnék, ha a gyerekeik hozzá hasonlóan az I. kerületben nõhetnének fel. A szülei ugyanis diplomás mérnökként egykor itt kaptak szolgálati lakást, azóta is itt élnek és dolgoznak.

A 26 éves egyetemista helyett a szülei nyilatkozatban vállaltak
kötelezettséget arra nézve, hogy nappali tagozaton tanuló fiuk helyett megfizetik a bérleti díj és a lakás felújításának költségeit, ennek alátámasztására munkáltatói igazolást is csatoltak. Becsatolták a bérlakás nappali plusz 2 szobás ingatlanná alakításának tervét is, amirõl már egy mûemlék felügyelõvel is egyeztettek, láthatóan komolyan vették, hogy patinás mûemlékházról van szó.

A végül hoppon maradt egyetemista személyes bemutatkozásban még azt is leírta, hogy az egyik budavári egyházi gyülekezet és cserkészcsapat tagja, majd vezetõjeként részt vett a várbeli megemlékezések szervezésében.

Nagy Gábor Tamás a bérlakás pályázatában a következõkkel indokolta, hogy õ az alkalmasabb bérlõ:

„munkahelyhez közeli nyugodt otthon”,
„szoros kötõdés a kerülethez”,
„családi ok,
„rendszeres jövedelme lehetõvé teszi a piaci lakbér vállalását”.

A legutolsó érv kétségtelenül igaz: a pályázat évében, 2013-ban Nagy még egyszerre lehetett polgármester és országgyûlési képviselõ. Megnéztük az ebben az évben tett vagyonnyilatkozatát, ez alapján a két pozícióval összesen 1,3 millió forintot keresett havonta, ami valóban „lehetõvé tette” a havi bruttó 70 ezer forintos lakbér megfizetését.

A vagyonnyilatkozatában – ahogy az eddig is ismert volt – szerepelnek saját tulajdonú ingatlanok is, így egy XI. kerületi társasházi lakás és egy több ezer négyzetméteres telekkel rendelkezõ leányfalui üdülõ. Feltüntette azt az állami tulajdonban lévõ, szintén a Vár szívében, a Dísz téren található, 158 négyzetméteres bérlakást is, ahol elõtte volt feleségével élt, a helyszínhez mérten szintén bagóért.

Mertek volna szembemenni a fõnökkel?

Az expolgármester bérlakásának teljes anyagát látva óhatatlanul felmerül az összeférhetetlenség kérdése, hiszen alapszabály, hogy senki nem dönthet a saját ügyében, ahogy az sem, akitõl bármilyen okból nem várható el a pártatlanság.

A 2013-as, majd a bérletet meghosszabbító, 2018-as eljárás dokumentumai közt vannak, amiket személyesen a polgármester jegyzett, így az említett, értékelõ bizottság összehívását. De õ maga terjesztette elõ a pénzügyi, tulajdonosi és jogi bizottságnál az üres önkormányzati lakások, köztük a Táncsics utcai lakás bérbeadását, és így maga javasolta, hogy ezeknél a felújításra szoruló lakásoknál az elsõ 3 hónapban ne kelljen lakbért fizetni.

Sok esetben azonban az alpolgármesterek írták alá a felettesük bérlakásával kapcsolatos döntéseket, az évek során többen is. Pikáns, ahogy ezeknek a leveleknek a fejlécében ott díszeleg az állandó „polgármester” titulus, így azon nyilatkozaton is, amin az akkori alpolgármester felhívja Nagy Gábor Tamást, hogy bérlõként 15 napon belül jelenjen meg szerzõdni. De azt is nehéz elképzelni, hogy saját helyettese elutasította volna a kérelemét, hogy saját költségén átalakítsa a mûemlék lakást, amikor lecserélte a burkolatokat, a nyílászárókat, és gépészeti felújításra is engedélyt kért – mert ilyen dokumentumot is találtunk.

De az is költõi kérdés, mennyiben tekinthetõk pártatlannak a neki alárendelt tisztségviselõk és alkalmazottak, így a budavári vagyonkezelést ellátó Gamesz munkatársa, aki kiment jegyzõkönyvezni, hogyan veszi át az ingatlant a kerület elsõ embere.

5 év alatt 1266 forinttal nõtt a lakbér

Végre láthattuk a meghosszabbított lakásbérleti szerzõdést is, hiszen Nagy kérésére a képviselõ-testület 2018-ban még 5 évre, vagyis 2023. június 30-ig kitolta a bérlet idejét.

Az ebben szereplõ „piaci lakbér” havonta 56 115 forint plusz áfa, vagyis 71 266 forint, így jelenleg is nagyjából ennyit fizethet Nagy Gábor Tamás a lakhatásáért.

Ez azt jelenti, hogy a minden év január 1-tõl a jegybanki alapkamat mértékével emelkedõ lakbér az azóta leváltott polgármester bérleményénél öt év alatt 1266 forinttal növekedett. (A megújított szerzõdésben a rezsibõl már csak a szemétszállítás szerepel, ami 1571 forint havonta.)

Indulnia sem kellett volna az utódja szerint

„Ha egy adott polgármester a saját kerületében él, akkor az õ különféle ügyeivel kapcsolatban is születhetnek döntések, amivel nincs baj addig, amíg bejelenti az összeférhetetlenségét és ezekben nem vesz részt. Nekem azzal van problémám, hogy Nagy Gábor Tamás egyáltalán elindult ezen a pályázaton, mert a kerület vezetõje ezt nem teheti meg, ezen nincs mit magyarázni” – mondta a jelenlegi polgármester, Váradiné Naszályi Márta, aki szerint az egész történet elsõsorban errõl az erkölcsi alapállásról szól.

Rákérdeztünk arra is, hogy többek közt a "munkahelyhez közeli nyugodt otthon” szükségességére hivatkozva kapta meg az ingatlant, de a kerület új, ellenzéki vezetõje szerint ez eddig sem alapozta meg, hogy önkormányzati bérlakást kapjon. „Léteznek közeli, nyugodt otthonok a Budai Váron kívül is, amelyeket megvehetett vagy bérbevehetett volna etikai kérdések nélkül. Tehát ez nem indok, hanem magyarázkodás” – mondta a polgármester. Ugyanakkor szerinte ez csak akkor lehetne alapja egy esetleges felmondásnak, ha ez szolgálati lakás volna.

Nagy Gábor Tamás jelenleg a Fõvárosi Közgyûlés tagja, jelen cikkünkhöz azért nem kértük reagálását, mert bizonyítást nem igénylõ, hivatalos iratokból dolgoztunk, azokat akartuk ismertetni. Írásunkat annak megjelenésével egy idõben eljuttattuk hozzá, és interjút kértünk tõle a feltárt információk fényében, amennyiben élni kíván a lehetõséggel, természetesen azt is közöljük.

Forrás: HVG
Saját kerületétõl kapott budavári lakást a bukott fideszes polgármester, egy fiatal egyetemista elõl happolta el!
Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelmébõl ki is tudja fizetni a "piaci lakbért" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetésébõl. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elõl vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az idõközben megbukott kormánypárti politikus.

Lapunk kikérte az elmúlt évek több elhíresült budavári lakásügyének összes olyan információját, ami az adatvédelmi törvények betartása mellett a nyilvánosságra tartozik. Azután kértük ki az adatokat, hogy a tavalyi önkormányzati választásokon Váradiné Naszályi Márta közös ellenzéki jelöltként váratlanul legyõzte a posztot több mint 20 éve betöltõ, még a voksok újraszámoltatásával is próbálkozó fideszes polgármestert, Nagy Gábor Tamást. A végignézett iratok közül elsõ lépésként Nagy Gábor Tamás lakásbérlésének részleteit tesszük közzé, ami a budavári bérlakásbiznisz szimbólumává vált, hiszen még a NER-ben is erõs húzásnak számított a kerület elsõ számú urának „piaci alapon” bérlakást juttatni.

2016-ban a Magyar Nemzet írta meg, hogy saját önkormányzatától vett bérbe egy patinás mûemléklakást Nagy Gábor Tamás, és a 71 négyzetméteres, Táncsics Mihály utca 23.-ban található ingatlanért mindössze havi 81 ezer forintot fizet. A budavári önkormányzat megerõsítette a lapnak, hogy az akkori polgármester életvitelszerûen itt lakik, közölték, hogy ezért havi 81 ezer forintot fizet, de azt állították, hogy az akkori polgármester piaci pályázaton jutott a bérleményhez, a további részletek pedig nem minõsülnek közérdekû adatnak.

Az elsõ érdekesség kapásból az volt, hogy az eredeti, 2013-as lakásbérleti szerzõdés alapján a korábban megjelent összeg nem pontos: bár a polgármester valóban 81 203 forintot fizet, de ez nem a bérleti díj, hanem ebben már benne van két rezsi ellenértéke, a víz, illetve csatorna, valamint a szemétszállítás díja (elõbbi havi 9457 forint, utóbbi 1746 forintba került neki).

Így Nagy Gábor Tamás lakbérként

még az eddig ismert összegnél is kevesebbet, havonta 55 118 forint plusz áfát, vagyis bruttó 70 ezer forintot

fizetett öt éven keresztül, bérletének 2018-as meghosszabbításáig.

Ez már az ügylet kipattanásakor is nagyon kevésnek számított, az akkori összehasonlítások alapján a fõvárosnak ezen az exkluzív részén egy 71 négyzetméteres lakás havi bérleti díja 200 és 370 ezer forint között mozgott – azóta pedig az ingatlanpiacon tovább emelkedtek az árak.

3300 forintot ráígérve, egy orvostanhallgató elõtt lett befutó

Ráadásul az önkormányzat által hangoztatott nyilvános, piaci pályázat valójában úgy zajlott, hogy Nagy Gábor Tamás minimális különbséggel többet ajánlott a másik pályázónál, egy fiatal orvostanhallgatónál, aki szintén orvosin tanuló menyasszonyával, a "közös életük megkezdéséhez" szerették volna megkapni a bérlakást.

Mindkettejük pályázatát, és a kapcsolódó döntéseket végigolvasva feltûnõ:

maga a polgármester jegyezte azt az elõterjesztést, amelyben pályázatra kiírt, késõbbi lakásának „induló bérleti díját” havi 50 ezer forint plusz áfában, vagyis 63 500 forintban határozták meg,
a szülõi segítséggel pályázó egyetemista a Táncsics utcai lakásért 52 520 forint plusz áfát, vagyis bruttó 66 700 forintot ajánlott bérleti díjként – a pályázatán 2013. április 9-i dátum szerepel,
a polgármester 5 nappal késõbb, április 14-i pályázatában mindössze havi 3300 forinttal többet, bruttó 70 ezer forintot jelölt meg megajánlott bérleti díjként.

A polgármester saját önkormányzatától megkapott bérlakása így nemcsak etikai aggályokat vet fel, a folyamatot utólag látva adódik a kérdés: milyen jogi garanciái voltak annak, hogy nem ismerhette a korábban pályázó anyagát, így a megajánlott bérleti díjat, hogy annak ismeretében tegye meg ajánlatát?

Hiszen 2013-ban az egész apparátus neki volt alárendelve, ami jól látszik abból is, hogy Nagy Gábor Tamás hívta össze személyesen – fejléces, hivatalos iratban – azt az Értékelõ Bizottságot, ami a pályázatra kiírt 19 önkormányzati tulajdonú bérlakás, köztük a Táncsics utcai ingatlanra érkezett anyagokat elbírálta. A közérdekû dokumentumok közt ugyanis találtunk egy iratot, amelyben felkéri az egyik budavári bizottság elnökét, legyen tagja ennek a testületnek – vagyis minõsítse többek közt az õ pályázatát is.

Így utólag többszörösen tanulságos volt elolvasni a 26 éves orvostanhallgató pályázatát, akinek vélhetõen fogalma sem volt arról, hogy a kerület elsõ emberével verseng ezért a lakásért. Két meghirdetett, üres lakásra pályázott, a Táncsics utcai bérlakásra beadott színes, fotókkal illusztrált anyagában arra hivatkozott, hogy menyasszonyával mindketten orvosi karon tanulnak, a „diplomához és a házassághoz közeledve, a közös életünk kezdetén” szeretnének saját otthont. A fõvárosban praktizálnának – írja, mi szól még mellettük – és szeretnék, ha a gyerekeik hozzá hasonlóan az I. kerületben nõhetnének fel. A szülei ugyanis diplomás mérnökként egykor itt kaptak szolgálati lakást, azóta is itt élnek és dolgoznak.

A 26 éves egyetemista helyett a szülei nyilatkozatban vállaltak
kötelezettséget arra nézve, hogy nappali tagozaton tanuló fiuk helyett megfizetik a bérleti díj és a lakás felújításának költségeit, ennek alátámasztására munkáltatói igazolást is csatoltak. Becsatolták a bérlakás nappali plusz 2 szobás ingatlanná alakításának tervét is, amirõl már egy mûemlék felügyelõvel is egyeztettek, láthatóan komolyan vették, hogy patinás mûemlékházról van szó.

A végül hoppon maradt egyetemista személyes bemutatkozásban még azt is leírta, hogy az egyik budavári egyházi gyülekezet és cserkészcsapat tagja, majd vezetõjeként részt vett a várbeli megemlékezések szervezésében.

Nagy Gábor Tamás a bérlakás pályázatában a következõkkel indokolta, hogy õ az alkalmasabb bérlõ:

„munkahelyhez közeli nyugodt otthon”,
„szoros kötõdés a kerülethez”,
„családi ok,
„rendszeres jövedelme lehetõvé teszi a piaci lakbér vállalását”.

A legutolsó érv kétségtelenül igaz: a pályázat évében, 2013-ban Nagy még egyszerre lehetett polgármester és országgyûlési képviselõ. Megnéztük az ebben az évben tett vagyonnyilatkozatát, ez alapján a két pozícióval összesen 1,3 millió forintot keresett havonta, ami valóban „lehetõvé tette” a havi bruttó 70 ezer forintos lakbér megfizetését.

A vagyonnyilatkozatában – ahogy az eddig is ismert volt – szerepelnek saját tulajdonú ingatlanok is, így egy XI. kerületi társasházi lakás és egy több ezer négyzetméteres telekkel rendelkezõ leányfalui üdülõ. Feltüntette azt az állami tulajdonban lévõ, szintén a Vár szívében, a Dísz téren található, 158 négyzetméteres bérlakást is, ahol elõtte volt feleségével élt, a helyszínhez mérten szintén bagóért.

Mertek volna szembemenni a fõnökkel?

Az expolgármester bérlakásának teljes anyagát látva óhatatlanul felmerül az összeférhetetlenség kérdése, hiszen alapszabály, hogy senki nem dönthet a saját ügyében, ahogy az sem, akitõl bármilyen okból nem várható el a pártatlanság.

A 2013-as, majd a bérletet meghosszabbító, 2018-as eljárás dokumentumai közt vannak, amiket személyesen a polgármester jegyzett, így az említett, értékelõ bizottság összehívását. De õ maga terjesztette elõ a pénzügyi, tulajdonosi és jogi bizottságnál az üres önkormányzati lakások, köztük a Táncsics utcai lakás bérbeadását, és így maga javasolta, hogy ezeknél a felújításra szoruló lakásoknál az elsõ 3 hónapban ne kelljen lakbért fizetni.

Sok esetben azonban az alpolgármesterek írták alá a felettesük bérlakásával kapcsolatos döntéseket, az évek során többen is. Pikáns, ahogy ezeknek a leveleknek a fejlécében ott díszeleg az állandó „polgármester” titulus, így azon nyilatkozaton is, amin az akkori alpolgármester felhívja Nagy Gábor Tamást, hogy bérlõként 15 napon belül jelenjen meg szerzõdni. De azt is nehéz elképzelni, hogy saját helyettese elutasította volna a kérelemét, hogy saját költségén átalakítsa a mûemlék lakást, amikor lecserélte a burkolatokat, a nyílászárókat, és gépészeti felújításra is engedélyt kért – mert ilyen dokumentumot is találtunk.

De az is költõi kérdés, mennyiben tekinthetõk pártatlannak a neki alárendelt tisztségviselõk és alkalmazottak, így a budavári vagyonkezelést ellátó Gamesz munkatársa, aki kiment jegyzõkönyvezni, hogyan veszi át az ingatlant a kerület elsõ embere.

5 év alatt 1266 forinttal nõtt a lakbér

Végre láthattuk a meghosszabbított lakásbérleti szerzõdést is, hiszen Nagy kérésére a képviselõ-testület 2018-ban még 5 évre, vagyis 2023. június 30-ig kitolta a bérlet idejét.

Az ebben szereplõ „piaci lakbér” havonta 56 115 forint plusz áfa, vagyis 71 266 forint, így jelenleg is nagyjából ennyit fizethet Nagy Gábor Tamás a lakhatásáért.

Ez azt jelenti, hogy a minden év január 1-tõl a jegybanki alapkamat mértékével emelkedõ lakbér az azóta leváltott polgármester bérleményénél öt év alatt 1266 forinttal növekedett. (A megújított szerzõdésben a rezsibõl már csak a szemétszállítás szerepel, ami 1571 forint havonta.)

Indulnia sem kellett volna az utódja szerint

„Ha egy adott polgármester a saját kerületében él, akkor az õ különféle ügyeivel kapcsolatban is születhetnek döntések, amivel nincs baj addig, amíg bejelenti az összeférhetetlenségét és ezekben nem vesz részt. Nekem azzal van problémám, hogy Nagy Gábor Tamás egyáltalán elindult ezen a pályázaton, mert a kerület vezetõje ezt nem teheti meg, ezen nincs mit magyarázni” – mondta a jelenlegi polgármester, Váradiné Naszályi Márta, aki szerint az egész történet elsõsorban errõl az erkölcsi alapállásról szól.

Rákérdeztünk arra is, hogy többek közt a "munkahelyhez közeli nyugodt otthon” szükségességére hivatkozva kapta meg az ingatlant, de a kerület új, ellenzéki vezetõje szerint ez eddig sem alapozta meg, hogy önkormányzati bérlakást kapjon. „Léteznek közeli, nyugodt otthonok a Budai Váron kívül is, amelyeket megvehetett vagy bérbevehetett volna etikai kérdések nélkül. Tehát ez nem indok, hanem magyarázkodás” – mondta a polgármester. Ugyanakkor szerinte ez csak akkor lehetne alapja egy esetleges felmondásnak, ha ez szolgálati lakás volna.

Nagy Gábor Tamás jelenleg a Fõvárosi Közgyûlés tagja, jelen cikkünkhöz azért nem kértük reagálását, mert bizonyítást nem igénylõ, hivatalos iratokból dolgoztunk, azokat akartuk ismertetni. Írásunkat annak megjelenésével egy idõben eljuttattuk hozzá, és interjút kértünk tõle a feltárt információk fényében, amennyiben élni kíván a lehetõséggel, természetesen azt is közöljük.

Forrás: HVG
Szijjártó: 31 millió maszk érkezett, az ellenzéki kerületeknek is adtunk 100 ezret
Győrfi szerint rászolgáltak a bizalomra
Közel 1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait
Gyurcsányék feljelentik Orbánt az Európai Bizottságnál
A Demokratikus Koalíció az Európai Bizottsághoz fordul a felhatalmazási törvény hatálya alatt született kormányrendeletek miatt. "Orbá...
Matolcsy bejelentette a gazdasági csomagját, majd Mészáros pillanatok alatt 30 milliárdot nyert
Pozitívan reagált a forint és a tőzsde is a kormány és a jegybank gazdaságélénkítő bejelentéseire.ű Az euró/forint árfolyam 357 alá s...
A magyar kormány a Magyar Közlönyben gúnyolódik az Európai Unióval vírusügyben
Miközben elvileg mindenki vállvetve küzd a koronavírus fenyegetése ellen, a magyar kormány a hivatalos közlönyben mutatta meg, ők hogyan ké...
Negyvenegy polgármester tiltakozik az önkormányzatok eltiprása ellen
A rendkívüli felhatalmazást az önkormányzatok kivéreztetésére használja a kormány. Budapest főpolgármestere mellett 14 kerületvezető é...
Sem arcmaszk, sem kesztyű nem kell a rendőrnek, hogy igazoltathasson
Részletes protokoll írja elő, hogy mikor, hogyan kell védekezniük a járvány alatt a rendőröknek, a maszkokkal és kesztyűkkel kapcsolatban p...
Ráomolhat a gazdasági válság a magyar focira
Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spór...
Orbán Viktor: visszahozzuk a 13. havi nyugdíjat, nem egy összegben, hanem a következő 4 évben, részletekben
Orbán Viktor hétfőn a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentette, fokozatosan visszahozzák a 13. havi nyugdíjat. Tehát nem egy össze...
Gulyás: Elegünk van a kettős mércéből, Magyarország az éltanulók között van
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a járványügyi védekezés a költségvetésből komoly forrásokat, az országtól pedig k...
100.000 maszkot adományozunk Észak-Macedóniának! Szabó Tímea: Normálisak maguk?
Gulyás Gergely szerint az ellenzék nem méri fel a helyzet komolyságát. Az ellenzéki képviselők a miniszterelnök bejelentéséről azt mondtá...
Jobbik: Különadót kellene kivetni Mészárosra
A „NER-oligarchák” megsarcolását, az önkormányzatoktól történő forráselvonás visszavonását követelték ellenzéki politikusok hétf...
Müller Cecília: A New York Times foglalkozzon azzal, ami New Yorkban van
Kiss Róbert alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a szombati naphoz képest vasárnap a rendőri intézkedések szám...
Családban marad az igazságszolgáltatás irányítása: Varga Judit anyósa lett az OBH elnökhelyettese
Áder János köztársasági elnök 2020. április 7-ével az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettesévé nevezte ki dr. Erőss Mónikát...
Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe
Orbán Viktor helyett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette röviden a kormány gazdaságvédelmi programját hétfőn a...
Botka László: Minden magyar kapjon havi 110 ezer forintot a NER kedvezményezettjeitől
Hétfő reggel a Facebookon Botka László szegedi polgármester "nemzeti szolidaritási program" néven saját javaslatokkal állt el elő, a járvá...
Hatalmas gyengüléssel reagált a forint Orbán csomagjára
A bejelentés előtt 362 forinton állt az euró, egy óra előtt már 366 forintot kértek érte. Orbán Viktor miniszterelnök ma délben egy onlin...
Lukács László: Orbán hagyja az egyszerű embereket beledögleni a terheik viselésébe
A kormánynak és Orbán Viktornak csak az emberek védelme lenne a feladata a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben, a többi int...
Szijjártó beolvasott a kollégáinak: Először olvassanak
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: pénteken újra átbeszélték az EU-tagországok külügyminiszterei a korona...
Orbán 15 százalékot vett el tíz éve a pártoktól, most több mint egymilliárdot fog
Orbán Viktor gyakorlott válságmenedzser, 2010-ben két, összesen 520 milliárdos csomagot is bejelentett, az “unortodox” ötletekkel, különa...
LMP: Újabb földmutyira készül a kormány a vírus árnyékában
Miközben a média és az ellenzéki pártok a koronavírus-járvánnyal és az emiatt összeomló gazdasággal vannak elfoglalva, a kormány újabb f...
A központi kommunikációban valami nagyon félrecsúszott: Az idősek lettek az új migránsok
Ez már nem a generációk háborúja. Jóval több annál. Egy ország fordult az idősekkel szembe. A legnagyobb kockázatú csoportból az elmúlt ...
Gulyás: Naponta 4000 ember veszti el a munkáját
Még a nyár elején megkapják az egyészségügyi dolgozók azt a bruttó félmillió forintot, amelyet Orbán Viktor csütörtökön az állami ád...
Hadházy Ákos: Az új eljárásrend szerint már csak a legsúlyosabb koronavírusos betegeket tesztelik
„A Kásler miniszter által április 1-én aláírt új eljárásrend szerint ezentúl csak a legsúlyosabb, kórházban kezelt koronavírusos beteg...
Orbán szándékosan vérezteti ki az önkormányzatokat
Rövid időn belül a harmadik bevételi forrásától fosztotta meg az önkormányzatokat Orbán Viktor vasárnapi rendelete, amellyel a kormányfő ...
Donald Tusk: Orbán logikája győz, azt az Európai Unió nem éli túl
Az Európai Néppárt elnöke egy a járványhelyzetről készített videón a magyar miniszterelnökön kívül Donald Trumpot és Jaroslaw Kaczyńsk...
Ursula von der Leyen: különösen aggasztanak a magyarországi rendelkezések
Aggodalmát fejezte ki a koronavírus-járvány okán hozott magyar intézkedések miatt az Európai Bizottság elnöke brüsszeli sajtótájékoztat...
Figyelmeztetik a nyugati cégvezetőket: a válságban az áruházak és a bankok kerülhetnek Orbánék célkeresztjébe
Sosem látott mértékben zuhant szerdán a forint, a Magyar Nemzeti Bank szerda délutáni beavatkozása előtt 369,5 forintba került egy euró. A t...
Mégiscsak kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
Tavaly júliusban fakivágásra jelöltek 62 idős fát a Szentendrei úton, de úgy nézett ki, ezekből 32 megmenekül. Idén március 24-én végü...
DK: Orbánnak a 2000 milliárdos uniós segítség csak aprópénz
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban ismét úgy nyilatkozott, hogy nem látja azt a pénzügyi támogatást, amit az Európai Unió biztosít...
Katonai vezénylési akcióterv készült a tömeges megbetegedések időszakára
Az ország legfontosabb dokumentumának nevezte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában az úgynevezett egészs...
Varga Judit anyósa is pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi posztjára
A jövő héten dönt Áder János a poszt sorsáról. Várhatóan a jövő hét elején Áder János államfő az Országos Bírósági Hivatal (OBH...
Orbánnak nincs ideje vitatkozni a Néppárt tagjaival, levelet írt
Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit "fantáziálnak" a szándékairól. Level...
Brit lap: Börtöntől és bírósági eljárásoktól félnek a magyar újságírók
Terjedelmes cikket szentelt a magyar sajtóhelyzetnek a felhatalmazási törvény tükrében a The Guardian. A brit napilap munkatársa magyar újság...
Mostmár minden rendben lesz, Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítőket Egerben
Mi is beszámoltunk róla, hogy a forró vízzel működő közterület-tisztító berendezések korábbi próbaüzeme után Egerben megkezdődik a v...
Mentős Andreának: Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától
Hiába kapott nehezen levegőt, szenvedett mellkasfájdalomtól, mivel láza nem volt, a mentős csak jótanáccsal látta el, a kórházba nem vihett...
Íme a kétpárti amerikai testület lesújtó véleménye Orbán felhatalmazási törvényéről
„A további hatalomkoncentráció Magyarországon csupán a korrupció további koncentrációjához vezető utat kövezi ki” - figyelmeztet az Eg...
Orbán törvénye jobban visszaüthet, mint ahogy azt gondolta
Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a...
Az ügyészség felfüggesztette a közúti baleset okozásával gyanúsított KDNP-s képviselő ügyét
Az országgyűlési képviselő még 2018-ban sodort el egy motorost, miután nem adta meg neki az elsőbbséget. Az ügyészség most azért jegelte ...
10-ből 9 magyarnak fél évre sem elég a megtakarítása
Nincs elég pénzügyi vagyontartaléka a magyar társadalomnak 2020-ban, hogy egy tartós jövedelemkiesést kezelni tudjon – erre a megállapítá...
Uniós bíróság: Magyarország nem teljesítette kötelezettségeit
Nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Lengyelország, Magyarország és Csehország, amikor megtagadta a nemzetközi védelmet...
Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint
Levelet írt Orbán Viktornak Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) elnöke. Ebben „mély aggodalmát” fejezi ki azokkal a...
Kovács Zoltán: A kormány mindig mindent minden magyar ember érdekében tesz
Kovács Zoltán Skype-kapcsolaton keresztül jelentkezett be szerda este az ATV stúdiójába, ahol arról kérdezték, miért vonta vissza a kormány...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az EP-ben
A párt statútumának 9. cikkelyével összhangban felszólítunk a Fidesz kizárására az Európai Néppártból. Donald Tusk pártelnöknek írott...
Orbán újabb cégekre fenheti a fogát
A Magyar Nemzeti Bank szerda délutáni beavatkozása előtt 369,5 forintba került egy euró. Tavaly áprilisban átlagosan 320 forint volt, december...
Nem jelentkezett az Orbán-kormány az EU civileket mentő programjára
Miközben Szijjártó Péter a magyarok mentésében erélytelen Uniót emlegette, egy nagyon fontos dologról nem tett említést. Az Európai Unió...
A felhatalmazási törvénnyel Orbánnak egy régi álma teljesült
A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma teljesült. Az időko...
Közmédia: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról
Fontos problémára irányította rá a figyelmet az M1: a vírus terjedése miatt nem kap elég figyelmet a migráció, pedig „az Európába i...
Megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok
A kormányhoz lojális bírákkal megerősített Kúria megkerülhetetlen, döntése pedig megkérdőjelezhetetlen lesz. Bár tavaly ilyenkor még ú...
Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat
A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is bevezetett a kormán...
Meggondolták magukat Orbánék, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét
Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától. Továbbra is az eddigiek szerint le...
A kormány 8,6 milliárdot ad a tömeges bevándorlás kezelésére
Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányha...
Közel 2 milliárdot nyert kikötőfejlesztésre Tiborcz és Mészáros cége
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében két balatoni kikötő fejlesztéséhez nyert el mintegy kétmilliárd forint támogatást az ...
Minisztériumi embereket küld a színházakba a kormány
A jövőben három helyett öttagú lehet a színházak felügyelőbizottsága, és ebből három főt a minisztérium jogosult kinevezni és visszah...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a néppártból
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezi az Európai Néppártból a dán Konzervatív Néppárt – erről a dán tömörülés elnöke és euró...
Térképen, megyénként mutatjuk a koronavírussal fertőzöttek számát
Kedden késő este megjelent egy térkép a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon, amelyről leolvasható, hol hány igazolt fertőzést tartanak ny...
Újabb történelmi mélyponton a forint
Az előző esti árfolyamához képest vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerdára virradóra a nemzetközi devizakeres...
Törvény törölheti el a változtatási tilalmat a Városligetben
Az éjjel Semjén Zsolt által benyújtott törvénytervezet eltörölné a változtatási tilalmat a területre. Ezzel a kormány korábbi ígéret...
Semjén Zsolt megtiltaná a nemváltoztatás lehetőségét
A Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvény-javaslat az anyakönyvi eljárásról szóló törvényt is módosítaná: a születési anyaköny...
DK: Orbánt nem érdekli a járvány elleni védekezés, csak a hatalmának a növelése
A Demokratikus Koalíció úgy értékeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nem érdekli a koronavírus-járvány elleni védekezés, a kormányf...
Bakondi György: súlyos a járványügyi helyzet a migrációs útvonalakon
Súlyos járványügyi helyzet alakult ki a migrációban érintett, legnagyobb kibocsátó államokban és a migrációs útvonalakon - mondta a mini...
Orbán Viktor: Sikerült befoltozni az ellenzék ütötte léket
Mivel az ellenzék nem szavazta meg a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslatot, keletkezett egy patthelyzet, "néhány fontos dönt...
Müller Cecília: A tojást érdemes hipós vízben áztatni
A húsvét közeledtével mennyire jelent fertőzésveszélyt az őstermelőtől származó sonka, a kolbász és a tojás? – kapta a kérdést az o...
Amerikában minden irányból bírálják Orbán teljhatalmát
A szenátus és a képviselőház külügyi bizottságának elnökei mást várnának egy NATO- és EU-tagállamtól. Nem is szólva Bernie Sandersrő...
Erről a kormány nem beszél: 101 magyart menekített haza a tehetetlennek beállított EU
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az Unió szerepvállalása jelentéktelen volt az uniós állampolgárok kimentésében. A hivatalos adat...
Egyre erőteljesebben szűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin
Egyre nehezebb hivatalos válaszokat szerezni a koronavírusra vonatkozó kérdésekről. Az Operatív törzs napi sajtótjékoztatóin eleinte szem...
Háziorvosok Müller Cecíliának: Nincs elég védőfelszerelés és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani
Hét szakmai ovosszakmai szervezet is cáfolja az országos tisztifőorvos kijelentését, miszerint elegendő védőfelszerelés áll rendelkezésre ...
Die Welt: az Orbán Viktor megfegyelmezésére szánt minden európai uniós terv fogatlan
A londoni székhelyű Reuters hírügynökség a felhatalmazási törvény budapesti elfogadásáról szóló tudósítása élén azt emeli ki, hogy ...
Soros 1 millió eurós adományából tesztelik a budapesti egészségügyi dolgozókat
"Jövő héttől szűrjük Budapesten az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozókat," jelentette be Pikó András, Józsefváros polgá...
Bevásárolta magát az Index kiadójának cégébe a kormánymédia kulcsfigurája
Vaszily Miklós, a TV2 csoport elnöke, az Echo TV és az MTVA volt vezérigazgatója 50 százalékos részesedést vásárolt magának az Indamedia C...
Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését
Bernie Sanders vermonti szenátor Twitter bejegyzésben ítélte el a koronavírus-törvény elfogadását. A demokrata elnökjelölt arról írt, h...
Karácsony: Soros adománya nagyvonalú, nemes gesztus
A Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok egymillió eurót adományoznak Budapestnek a koronavírus elleni küzdelemre - í...
Benkő: 51 kórházban katonák lettek a kórházparancsnokok
Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a kórházparancsnokok - mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában, ...
The Washington Post: Orbán Viktor politikai célokra használta fel a koronavírust
Több vezető külföldi lap is értekezik a magyar parlamentben hétfőn megszavazott koronavírus-törvényről. Matteo Renzi szerint ez a döntés ...
Tömegével kerülnek be frissen utcára került emberek a budapesti hajléktalanszállókra
A fővárosi hajléktalan-ellátórendszerben már érzik a koronavírus hatását. Megjelentek a szállókon olyanok, akik korábban elsősorban munk...
Az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget, nincs elég védőruha
Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki. A Magyar Egészségü...
Egyetlen defektes karanténszabály óriási káoszt okozott
Megbénította volna a hazai áruszállítást az országos tisztifőorvos elkapkodott határozata, ezért gyorsan kellett helyrehozni a hibát. Szom...
Orbán Viktor 1989: A Fidesz semmiképp sem lesz párt
"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusró...
A legfelsőbb szinteken is megjelennek az egyenruhások, nem hisznek a kórházaknak
Pintér Sándor belügyminiszter, az Operatív Törzs vezetőjének közvetlen irányítása alá került az intézmények készlet- erőforrás- és ...
Sok kicsi sokra megy - Így köszönte meg Deutsch Soros György 1 millió eurós támogatását
Az örökifjú fideszes szerint 357 millió forint nem sok, de azért Budapest nevében is köszöni a Soros-pénzt. Ennyi. Kommentben mondott kösz...
Sértené a rendeltetésszerű működést, ha elárulnák, hány fertőzött beteget kezeltek
Szombaton Müller Cecília országos tisztifőorvos kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy „érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek k...
A miniszterelnök szerint csak azért nem kötelező a maszkviselés, mert nincs elegendő az országban
Két olyan kérdést tett fel, „amikkel magam is nagyon sokat foglalkozom, és sokat is gondolkodok rajta”, kezdte a válaszát a jobbikos Lukács...
Gulyás Gergely: a teljes kijárási tilalom államcsődhöz vezetne
A Hír TV-ben megkérdezték Gulyás Gergely kancelláriaminisztert: előállhat-e olyan helyzet, amikor a kijárási korlátozásból kijárási tila...
Expressz sebességgel írta alá Áder a felhatalmazási törvényt
Kettőt pislogtunk és Áder János már alá is írta azt a törvényt, amely a járványveszély idejére lehetővé teszi a rendeleti kormányzást...
Nézőpont: A felmérés szerint nagyon elégedettek a magyarok a kormánnyal
Sikerült a többséget meggyőznie a kormánynak a koronavírus-törvény hatálya és a járványügyi rémhírterjesztés elleni fellépés kapcsá...
A kormánypárti többség elfogadta a felhatalmazási törvényt, éjféltől nem lesz időkorlát Orbánék rendeleteinek
Nem lesz Orbán Viktor és kormánya számára időkorlát, lesöpörték az ellenzéki módosítókat. Így holnaptól jön a “rendeleti kormányz...
Orbán: 225 milliárdot költöttünk eddig a védekezésre
A miniszterelnök szerint nem a kormány, hanem a parlament fogja megszüntetni a veszélyhelyzetet. 225 milliárd forintot költött eddig az orszá...
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
108 intézmény élén van kórházparancsok, ők a megbízólevelüket átvették – mondta Halmosi Zsolt az operatív törzs tájékoztatóján. Az...
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
Orbán Viktor kormányfő csatlakozott a DAC futballklub felhívásához, ami a nemzeti összetartozásról szól a koronavírus idején is. Dunaszer...
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
Az Országgyűlés hétfőn határidő nélkül meghosszabbíthatja azoknak a rendkívüli intézkedéseknek a hatályát, amelyeket a kormány vezete...
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
Gazdaságmentő gigacsomagot terjeszt a parlament elé a bő egy hete, március 21-én hatalomra került szlovák kormány. A pénzügyminiszter, Edua...
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
Az elmúlt napokban komoly számháború alakult ki ellenzék és kormány, illetve ezek támogatói között abban a kérdésben, hogy kapott-e, és...
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
Ujhelyi István szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben. Újabb uniós forrásokról és tám...
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államti...
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
Az egész német belpolitikát sokkolta Thomas Schäfer, Hessen tartomány kereszténydemokrata pénzügyminiszterének rejtélyes halála. Megdöbbe...
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
Feljelentés alapján nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés miatt Mohács polgármestere ellen a város rendőrsége, erősítette meg a P...
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
Az aHang vasárnap este 8 órára szervezett online tüntetést. Mint írják: a “felhatalmazási törvényre” nem a járványhelyzet miatt van s...
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
Van olyan intézmény, ahol az ápolók fejenként napi két, egyszer használatos sebészi maszkot kaptak, mellé pedig vasalót, hogy hővel fertőt...
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
Noha azt mondja az országos tisztifőorvos, hogy a daganatos betegeket el kell látni, a valóságban ez nem mindig realizálódik. Az RTL Klub...
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok beta...
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költ...
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
Az ENSZ emberi jogi biztosa is aggodalmát fejezte ki a magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatban. A Rupert Colville szóvivő által jegyzett kö...
Szijjártó: 31 millió maszk érkezett, az ellenzéki kerületeknek is adtunk 100 ezret
 
Győrfi szerint rászolgáltak a bizalomra
 
Közel 1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait
 
Gyurcsányék feljelentik Orbánt az Európai Bizottságnál
 
Matolcsy bejelentette a gazdasági csomagját, majd Mészáros pillanatok alatt 30 milliárdot nyert
 
A magyar kormány a Magyar Közlönyben gúnyolódik az Európai Unióval vírusügyben
 
Negyvenegy polgármester tiltakozik az önkormányzatok eltiprása ellen
 
Sem arcmaszk, sem kesztyű nem kell a rendőrnek, hogy igazoltathasson
 
Ráomolhat a gazdasági válság a magyar focira
 
Orbán Viktor: visszahozzuk a 13. havi nyugdíjat, nem egy összegben, hanem a következő 4 évben, részletekben
 
Gulyás: Elegünk van a kettős mércéből, Magyarország az éltanulók között van
 
100.000 maszkot adományozunk Észak-Macedóniának! Szabó Tímea: Normálisak maguk?
 
Jobbik: Különadót kellene kivetni Mészárosra
 
Müller Cecília: A New York Times foglalkozzon azzal, ami New Yorkban van
 
Családban marad az igazságszolgáltatás irányítása: Varga Judit anyósa lett az OBH elnökhelyettese
 
Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe
 
Botka László: Minden magyar kapjon havi 110 ezer forintot a NER kedvezményezettjeitől
 
Hatalmas gyengüléssel reagált a forint Orbán csomagjára
 
Lukács László: Orbán hagyja az egyszerű embereket beledögleni a terheik viselésébe
 
Szijjártó beolvasott a kollégáinak: Először olvassanak
 
Orbán 15 százalékot vett el tíz éve a pártoktól, most több mint egymilliárdot fog
 
LMP: Újabb földmutyira készül a kormány a vírus árnyékában
 
A központi kommunikációban valami nagyon félrecsúszott: Az idősek lettek az új migránsok
 
Gulyás: Naponta 4000 ember veszti el a munkáját
 
Hadházy Ákos: Az új eljárásrend szerint már csak a legsúlyosabb koronavírusos betegeket tesztelik
 
Orbán szándékosan vérezteti ki az önkormányzatokat
 
Donald Tusk: Orbán logikája győz, azt az Európai Unió nem éli túl
 
Ursula von der Leyen: különösen aggasztanak a magyarországi rendelkezések
 
Figyelmeztetik a nyugati cégvezetőket: a válságban az áruházak és a bankok kerülhetnek Orbánék célkeresztjébe
 
Mégiscsak kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
 
DK: Orbánnak a 2000 milliárdos uniós segítség csak aprópénz
 
Katonai vezénylési akcióterv készült a tömeges megbetegedések időszakára
 
Varga Judit anyósa is pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi posztjára
 
Orbánnak nincs ideje vitatkozni a Néppárt tagjaival, levelet írt
 
Brit lap: Börtöntől és bírósági eljárásoktól félnek a magyar újságírók
 
Mostmár minden rendben lesz, Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítőket Egerben
 
Mentős Andreának: Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától
 
Íme a kétpárti amerikai testület lesújtó véleménye Orbán felhatalmazási törvényéről
 
Orbán törvénye jobban visszaüthet, mint ahogy azt gondolta
 
Az ügyészség felfüggesztette a közúti baleset okozásával gyanúsított KDNP-s képviselő ügyét
 
10-ből 9 magyarnak fél évre sem elég a megtakarítása
 
Uniós bíróság: Magyarország nem teljesítette kötelezettségeit
 
Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint
 
Kovács Zoltán: A kormány mindig mindent minden magyar ember érdekében tesz
 
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az EP-ben
 
Orbán újabb cégekre fenheti a fogát
 
Nem jelentkezett az Orbán-kormány az EU civileket mentő programjára
 
A felhatalmazási törvénnyel Orbánnak egy régi álma teljesült
 
Közmédia: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról
 
Megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok
 
Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat
 
Meggondolták magukat Orbánék, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét
 
A kormány 8,6 milliárdot ad a tömeges bevándorlás kezelésére
 
Közel 2 milliárdot nyert kikötőfejlesztésre Tiborcz és Mészáros cége
 
Minisztériumi embereket küld a színházakba a kormány
 
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a néppártból
 
Térképen, megyénként mutatjuk a koronavírussal fertőzöttek számát
 
Újabb történelmi mélyponton a forint
 
Törvény törölheti el a változtatási tilalmat a Városligetben
 
Semjén Zsolt megtiltaná a nemváltoztatás lehetőségét
 
DK: Orbánt nem érdekli a járvány elleni védekezés, csak a hatalmának a növelése
 
Bakondi György: súlyos a járványügyi helyzet a migrációs útvonalakon
 
Orbán Viktor: Sikerült befoltozni az ellenzék ütötte léket
 
Müller Cecília: A tojást érdemes hipós vízben áztatni
 
Amerikában minden irányból bírálják Orbán teljhatalmát
 
Erről a kormány nem beszél: 101 magyart menekített haza a tehetetlennek beállított EU
 
Egyre erőteljesebben szűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin
 
Háziorvosok Müller Cecíliának: Nincs elég védőfelszerelés és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani
 
Die Welt: az Orbán Viktor megfegyelmezésére szánt minden európai uniós terv fogatlan
 
Soros 1 millió eurós adományából tesztelik a budapesti egészségügyi dolgozókat
 
Bevásárolta magát az Index kiadójának cégébe a kormánymédia kulcsfigurája
 
Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését
 
Karácsony: Soros adománya nagyvonalú, nemes gesztus
 
Benkő: 51 kórházban katonák lettek a kórházparancsnokok
 
The Washington Post: Orbán Viktor politikai célokra használta fel a koronavírust
 
Tömegével kerülnek be frissen utcára került emberek a budapesti hajléktalanszállókra
 
Az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget, nincs elég védőruha
 
Egyetlen defektes karanténszabály óriási káoszt okozott
 
Orbán Viktor 1989: A Fidesz semmiképp sem lesz párt
 
A legfelsőbb szinteken is megjelennek az egyenruhások, nem hisznek a kórházaknak
 
Sok kicsi sokra megy - Így köszönte meg Deutsch Soros György 1 millió eurós támogatását
 
Sértené a rendeltetésszerű működést, ha elárulnák, hány fertőzött beteget kezeltek
 
A miniszterelnök szerint csak azért nem kötelező a maszkviselés, mert nincs elegendő az országban
 
Gulyás Gergely: a teljes kijárási tilalom államcsődhöz vezetne
 
Expressz sebességgel írta alá Áder a felhatalmazási törvényt
 
Nézőpont: A felmérés szerint nagyon elégedettek a magyarok a kormánnyal
 
A kormánypárti többség elfogadta a felhatalmazási törvényt, éjféltől nem lesz időkorlát Orbánék rendeleteinek
 
Orbán: 225 milliárdot költöttünk eddig a védekezésre
 
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
 
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
 
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
 
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
 
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
 
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
 
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
 
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
 
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
 
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
 
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
 
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés