HOME - 2020-03-31  Budapest,  Magyarország  
Karácsony Gergely: Szembemegyek a hecckampánnyal, amelyben a Fidesz végtelenül cinikus módon hergel!
Budapest új fõpolgármestere nem gondolja, hogy az ellenzéknek szüksége lenne egyszemélyi vezetõre. A kormánnyal együttmûködésre törekszik, bár szerinte a nyílt konfliktus inkább a Fidesznek ártana, mint az új városvezetésnek – csakhogy a városlakók is megéreznék. Pozsony, Prága és Varsó fõpolgármestereivel együtt Karácsony Gergely arra figyelmezteti Brüsszelt, hogy a jelenlegi támogatási rendszer az Európai Unió ellenségeit finanszírozza és a barátait figyelmen kívül hagyja.

– Úgy gondolom, hogy olvasóink többségének ön az év embere. Megválasztása azt üzeni, hogy van esély a változásra, hiszen arra a posztra került, amelynek elnyeréséhez a legtöbb egy személyre leadott szavazat kell Magyarországon. Akkor tehát most ön az egyesült ellenzék vezetõje?

– Nem tartom magam annak. A kampány, amelynek végén a budapestiek többsége megtisztelt a bizalmával, nemcsak arról szólt, hogy az ellenzék legyõzheti a Fideszt, a baloldal a jobboldalt, hanem legfõképp arról, hogy a budapestiek visszaszerzik-e a városukat. Nekem nyilván nagyon fontos, hogy mindaz, amiben hiszek, megjelenjen az országos politikában is. Nagyon fontos, hogy a zöldpolitika képviseletét erõsíthessem a magyar ellenzékben, de már most rengeteg feladatom van. Ráadásul nem is gondolom, hogy az ellenzéknek egyszemélyi vezetõre lenne szüksége. Ha mégis ilyen igény kerekedik fölül, egyáltalán nem biztos, hogy nekem kellene az ellenzék élére állnom.

– Egyáltalán létezik-e az a valami, amit ellenzéknek hívhatunk? Vagy csak egyes pártok vannak, amelyeknek újra kell definiálniuk magukat, és már most el kell kezdeniük küzdeni azért, hogy késõbb, jobb pozícióból tárgyalhassanak egymással?

– Az egyesült ellenzék létezik – a választók elvárásaiban. És ennek megfelelõen léteznie kell majd a szavazólapon is. Persze fontos, hogy egymás között milyen erõviszonyok lesznek, de van más, ami még fontosabb. Az október 13-i sikeres szereplésünk eredményében nemcsak az volt benne, hogy képesek voltunk együttmûködni, hanem az is, hogy bevontuk az embereket a politikába. Azt gondolom, hogy ami Magyarországon, Európában, sõt, akár az egész világon történik, az jórészt a képviseleti demokrácia válságáról, a vezetõk iránti bizalom hiányáról szól. Ez pedig vezethet rossz és jó válaszokhoz is. A rossz válasz az erõs kéz politikája, amikor az intézmények helyett a vezetõkben hisznek. Ilyen – mások mellett – a hazai kormányzás modellje. A jó válasz pedig az, hogy az embereket még inkább bevonjuk a döntésekbe, részvételi elemekkel erõsítjük meg a demokráciát. Szerintem az ellenzéknek az eddiginél is eltökéltebben kell kiállnia a részvételi demokráciáért, és a belsõ vitákat is az állampolgárok bevonásával kell eldönteni. Errõl szólt az elõválasztás technikája is, amit meg kell õrizni 2022-re is.

– Azt mondta, hogy az ellenzék az emberek elvárásaiban létezik. Lengyel László politológus viszont ennél többet javasolt: hozzák létre a Szabad Városok Szövetségét, amely közös szervezeti kerete lehetne a külön-külön vesztes pártoknak. Botka László vezetésével szövetséget kötött tíz ellenzéki vezetésû megyei jogú város. Fel sem vetõdött, hogy Budapest is legyen része ennek az összefogásnak?

– Annyira felvetõdött, hogy már el is indult a kezdeményezés. Kapcsolatban vagyunk az ellenzéki vezetésû városokkal, hetek óta egyeztetünk együttmûködésünk szervezeti formájáról. Nyilván annak van értelme, hogy egy ilyen szövetség minden olyan várost vonjon be tagjai közé, amely egy ilyen együttmûködésben otthon érzi magát. Nemcsak Budapestet vagy a megyei jogú városokat, hanem a náluk kisebb önkormányzatokat is. Sõt ,azt gondolom, hogy ennek van értelme nemzetközi szinten is. Éppen a beszélgetésünk elõtt ért véget találkozónk a visegrádi négyek fõvárosainak vezetõivel, akikkel nyilatkozatot fogadtunk el az Európai Szabad Városok Szövetségének létrehozásáról. Tehát szerintem is nagyon fontos, hogy intézményesüljön az ellenzéki többségû önkormányzatok összefogása, de ez nem válthatja ki a pártok szervezeti építkezését. Nekünk, önkormányzati politikusoknak nemcsak városaink szabadságát kell megvédenünk, hanem azoknak a szabadságát is, akik nem ránk szavaztak. Akik a kormánnyal szimpatizálnak, nem lehetnek vesztesei ennek a választásnak, Budapest mindenkié, ezt mondtam a kampányban, és ezt képviselem fõpolgármesterként is. Ha ezt a szempontot mi is elfelejtjük, akkor olyanok leszünk, mint a Fidesz.

– Mit vár az Európai Szabad Városok Szövetségétõl, amelyrõl Pozsony, Prága és Varsó fõpolgármestereivel állapodott meg?

– Leginkább azt, hogy induljon el a közös érdekérvényesítés, hogy a városok súlya növekedjen az európai döntéshozatalban. Ezt azért tartom fontosnak, mert a városi népesség aránya gyorsuló ütemben nõ. A második tényezõ, hogy a városok tudnak a leghatékonyabban megfelelni a globális kihívásoknak, reagálni lakhatási válságra, de elsõsorban a klímaváltozás veszélyeire. A harmadik pedig egy kelet-közép-európai sajátosság. Az uniós források felhasználása igencsak problematikus ezekben az országokban. Mind a négyen úgy gondoljuk, hogy növelni kell a közvetlen támogatások arányát. Az EU-nak reagálnia kell arra, hogy egyes kormányok nyíltan szembemennek az európai értékekkel, az uniós forrásokat klientúraépítésre használják, a mégoly tétova kritikára is az Európai Unó elleni hangulatkeltéssel próbálnak felelni. Így az EU saját ellenfeleit finanszírozza, és saját barátairól leveszi a kezét, amikor a városok nem jutnak forrásokhoz. Ez ellen fogtunk össze; ahogy a nemzetközi sajtó írta: a „visegrádi lázadók”. Egészen találó…

– Ellentmondásos helyzet alakult ki a kormányhoz való viszonyban. Sikerült megállapodásra jutni az atlétikai stadion ügyében, illetve a járóbeteg-ellátás fejlesztésében, közben viszont valóságos kultúrháború bontakozott ki. Ilyen lesz a viszony? Együttmûködés és elkeseredett harc egyszerre?

– Ez nem rajtunk múlik. Én a budapestiek érdekeinek képviselõjeként kiszámítható partner leszek. Szóvá fogom tenni, ha valami rossz a városnak, és partner leszek abban, ami jó. Kiszámítható azért is, mert azt teszem, amit ígértem, a programomat hajtom végre következetesen. Azt a megállapodást, amelyet az atlétikai világbajnokság kapcsán kötöttünk, én jónak, a budapestiek érdekeit szolgálónak tartom. A színházak ügyében viszont azzal képviselem a budapestiek érdekeit, hogy felmentem a tüntetõk közé a színpadra.

– Inog-e Máté Gábor vezetõi széke a Katona József Színházban?

– Nem. A Katona József Színház vezetése egy nagyon nehéz ügyben szerintem helyesen lépett. Ha megnézzük, hogy bárki más hogyan cselekedett, amikor hasonló botrány alakult ki saját színházában, akkor még dicséretet is érdemel a hozzáállása: vizsgálat volt, eljárási rendet alakítottak ki, óvták az áldozatot. Ha valami hiányzott, és ezt szóvá is tettem, hogy a nyilvánosságot késõn vonták be. Ahogy a ciklusukat letöltõ színházi vezetõk esetében mindig, a Katona József Színház igazgató posztjára is idõben pályázatot írunk ki, és Máté Gábor döntése lesz, hogy jövõre pályázik-e. Addig én szembemegyek ezzel a hecckampánnyal, amelyben a Fidesz végtelenül cinikus módon hergel. A zaklatási ügyeket most hirtelen fontosnak tartja, miközben korábban, amikor ennél még súlyosabb vádak fogalmazódtak meg, mentegették az elkövetõket. Most találtak egy bûnbakot a ha
ngulatkeltésre, hogy leplezzék a valódi szándékaikat: nem tudják elviselni, hogy Magyarországon létezzenek autonóm intézmények.

– Van-e Budapestnek pénze arra, hogy a kormány hozzájárulása nélkül is fenntartsa a színházait?

– Nincs.

– Akkor mi lesz? Jönnek a közös fenntartású színházak és a miniszteri vétó a kinevezések ügyében?

– Olyan megoldás kell, amely biztosítja a leginkább veszélyeztetett intézmények szabadságát. És nem gondolom, hogy minden, a fõváros által fenntartott társulat veszélyben lenne. Közben nem feledkezhetünk el azokról a független színházakról sem, amelyek nagyon fontos alkotórészei a budapesti kulturális életnek és elestek minden támogatástól. Számukra elindítunk egy olyan mecenatúraprogramot, amelyben a fõváros jelentõs súllyal vesz részt.

– A színházi ügyeknek része az is, hogy érvénytelenítették a pályázatot a Szabad Tér színház igazgatói posztjára, amelyre Bán Teodóra volt az egyetlen jelentkezõ. A kormánysajtó politikai tisztogatásról beszél. Mi történt?

– Nem tudom, miféle tisztogatásról lehet szó, hiszen a fõváros mindössze arról döntött, hogy még idõt nyer. A pályázat oka egy örökölt szerkezeti probléma. Jelenleg a Szabad Tér Színház és a fõvárosi fesztiválközpont szinte össze van nõve, ebben a rendszerben nagyon sok párhuzamosság van. Mi azt szeretnénk, hogy ezek az események egységes városmarketingbe illeszkedjenek, a színháznak pedig sok szempontból új funkciót szeretnénk kialakítani – lehet egyik megoldás például a független társulatok gondjaira. Ami Bán Teodóra munkáját illeti, számos érv szól amellett, hogy újra pályázzon és adott esetben õ vezesse tovább az intézményt. Errõl nem politikai alapon döntünk.

– Az utóbbi napokban nagy sajtóvisszhangot váltott ki a Fõkert cég vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat. Zugló volt fõkertésze blogjában politikai támadást emlegetett. Azóta kiderült, hogy Szabó Józsefet nem menesztették – õ is pályázhat. Mégis kétségeket vet fel, hogy a lehetséges indulók öt napot kaptak. Képes-e felkészülni a bennfenteseken kívül ennyi idõ alatt egy új jelölt?

– Azt, hogy pályáztatjuk a cégeket, én a kampányban is több százszor elmondtam. Ez a programom átláthatósági fejezetének elsõ pontja – ebben nincs meglepetés: következetesek vagyunk. Aki tehát alkalmasnak tartja magát valamelyik fõvárosi cég vezetésére, nem a budapest.hu oldalról tudta meg, hogy érdemes felkészülnie. Az adott pályázatot egyébként meghosszabbítottuk január 6-ig éppen a félreértések és félremagyarázások elkerülése miatt. Bár szerettem volna, hogy mielõbb legyen meg az új vagy a régi-új cégvezetés, de nekünk a nyugalom megér annyit, hogy késõbbre halasszuk a döntést. Szabó Józseffel én kerületi polgármesterként jól tudtam együtt dolgozni, és sok pozitív vélemény jutott el hozzám a szakmai munkájáról. Ám a vezérigazgató nemcsak szakmai munkát végez, hanem közpénzekkel is gazdálkodik, és a városüzemeltetési holding elõzõ vezetése által megrendelt vizsgálat olyan szerzõdéseket említ, olyan gazdálkodási döntésekrõl számol be, amelyekkel kapcsolatban bennem erõs kételyek merültek fel. Ezeket tisztázni fogom, mielõtt döntök a kinevezésrõl.

– Egyébként a városüzemeltetési holding vezetésére is nagyon rapid pályázatot írtak ki.

– Volt pályázat, amely abból indult ki, hogy az a cég, amelybõl a város csúcsvállalatát akarjuk kialakítani, mielõbb hozzáértõ szakmai vezetõt kapjon. Úgy gondolom, hogy aki egy milliárdos céget akar vezetni, megfelelõ önéletrajzot egy nap alatt is meg tud írni. Egységes városüzemeltetési rendszert szeretnénk összerakni, amiben a holding vezérigazgatójának jelentõs szerep juthat. Egyébként bárki nézi meg az intézmény új vezérigazgatójának az életrajzát, láthatja, hogy alkalmas a feladatra.

– Persze, Walter Katalin életrajza valóban impresszív, de a háromnapos jelentkezési határidõ mégis kelt bizonyos kétségeket afelõl, hogy lehetett volna-e más jelentkezõ is.

– Lehetett volna. De tisztában kell lenni azzal, hogy nagyon erõs elkötelezettség kell ehhez a vállaláshoz, hiszen azokkal a kvalitásokkal, amelyeket mi elvárunk, az itt megkereshetõ összegek sokszorosát adják a magánpiacon.

– Kiderült-e, hogy – ahogyan ön fogalmazott – mi a túró a törvényszöveg arról, hogy iparûzési bevételt, amelyet eddig „különösen” kellett a közösségi közlekedésre fordítani, azt mostantól „elsõsorban” kelljen?

– Nem derült ki. Ez nyilvánvalóan része annak a csiki-csuki játéknak, amit a kormány az önkormányzati világgal szemben alkalmaz. Egyelõre ott tartunk, hogy nyílt támadást nem mernek vállalni az önkormányzatok ellen, de sunyi törvénymódosításokkal kijelölik annak az útját, hogyan csökkenthetik az önkormányzatok autonómiáját. Ez a törvénymódosítás azonban értelmezhetetlen, ettõl nem fogjuk a költségvetési politikánkat megváltoztatni. Az a kormány, amely egyik kezével arról intézkedik, hogy elsõsorban a közösségi közlekedést finanszírozd, majd elveszi a színházakra adott állami támogatást, nyilvánvalóan harapófogóba akarja szorítani a városokat.

– Miközben kétharmados többség áll mögötte a parlamentben, tehát bármikor sarokba szoríthatja a városvezetést akár anyagilag, akár bármilyen jogkörük megnyirbálásával. Van terve ilyen helyzetre?

– Egyelõre én azt látom a kormányzaton, hogy bizonytalanok, miképpen kellene reagálniuk az október 13-i választás eredményére. Persze, minthogy megvan a kétharmaduk, pro forma azt tesznek, amit akarnak. A Fidesz politikáját azonban mindig is korlátozták olyan tényezõk, amelyek erõsebbek voltak a kétharmadnál. A társadalmi akarat pedig ilyen erõ. Azt gondolom, hogy a Fidesz azért húzta be a kéziféket – amit néha egy kicsit kienged, és akkor ilyen korlátozó törvényeket fogad el –, mert fél attól a hatástól, amit Jászberény-jelenségnek is hívhatunk. Ebben a városban nem tudtak belenyugodni egy szûkös vereségbe, kiélezték a konfliktust, ezért a végére nagy vereséget kaptak. Ha Jászberényt csinálnak az országból, simán elszállhat a kétharmaduk. Ezért gondolom, hogy a Fidesznek nem érdeke, hogy politikailag ellehetetlenítse az önkormányzatokat, hogy nyíltan nekünk támadjon. Biztos vagyok azonban abban, hogy egy nyílt háborúnak két vesztese lehet. Az egyik maga a Fidesz. Mi egy ilyen helyzetbõl politikai értelemben jól jönnénk ki. A konfliktus következében azonban romlana a budapestiek életminõsége is. Ezért mi nem kezdeményezünk ilyen összecsapást, sõt én az utolsó leheletemig a békéért küzdök – ha szabad ilyen régimódian fogalmazni.

– Beszélgetésünk napján publikáltak egy közvélemény-kutatást, amely szerint ön a legszimpatikusabb ellenzéki politikus Magyarországon, miközben egyben a legbefolyásosabb is. Ez milyen kötelezettségeket jelent 2022-ig?

– Nekem az a dolgom, hogy jó városvezetõ legyek. Hogy szóvá tegyem mindazt, ami a városnak rossz, és azt is, ami jó. Nyilván az ellenzék politikusaként mindent megteszek, ami tõlem telik, hogy az ellenzék sikeres legyen. De azt gondolom, hogy én most a helyemen vagyok.

– Volt már miniszterelnök-jelölt is.

– Ebbõl nem következik, hogy újra leszek. Azt ígértem, hogy Budapest zöld lesz, és szabad. Ezzel van most jó sok dolgom.

Forrás: 168 Óra

Karácsony Gergely: Szembemegyek a hecckampánnyal, amelyben a Fidesz végtelenül cinikus módon hergel!
Budapest új fõpolgármestere nem gondolja, hogy az ellenzéknek szüksége lenne egyszemélyi vezetõre. A kormánnyal együttmûködésre törekszik, bár szerinte a nyílt konfliktus inkább a Fidesznek ártana, mint az új városvezetésnek – csakhogy a városlakók is megéreznék. Pozsony, Prága és Varsó fõpolgármestereivel együtt Karácsony Gergely arra figyelmezteti Brüsszelt, hogy a jelenlegi támogatási rendszer az Európai Unió ellenségeit finanszírozza és a barátait figyelmen kívül hagyja.

– Úgy gondolom, hogy olvasóink többségének ön az év embere. Megválasztása azt üzeni, hogy van esély a változásra, hiszen arra a posztra került, amelynek elnyeréséhez a legtöbb egy személyre leadott szavazat kell Magyarországon. Akkor tehát most ön az egyesült ellenzék vezetõje?

– Nem tartom magam annak. A kampány, amelynek végén a budapestiek többsége megtisztelt a bizalmával, nemcsak arról szólt, hogy az ellenzék legyõzheti a Fideszt, a baloldal a jobboldalt, hanem legfõképp arról, hogy a budapestiek visszaszerzik-e a városukat. Nekem nyilván nagyon fontos, hogy mindaz, amiben hiszek, megjelenjen az országos politikában is. Nagyon fontos, hogy a zöldpolitika képviseletét erõsíthessem a magyar ellenzékben, de már most rengeteg feladatom van. Ráadásul nem is gondolom, hogy az ellenzéknek egyszemélyi vezetõre lenne szüksége. Ha mégis ilyen igény kerekedik fölül, egyáltalán nem biztos, hogy nekem kellene az ellenzék élére állnom.

– Egyáltalán létezik-e az a valami, amit ellenzéknek hívhatunk? Vagy csak egyes pártok vannak, amelyeknek újra kell definiálniuk magukat, és már most el kell kezdeniük küzdeni azért, hogy késõbb, jobb pozícióból tárgyalhassanak egymással?

– Az egyesült ellenzék létezik – a választók elvárásaiban. És ennek megfelelõen léteznie kell majd a szavazólapon is. Persze fontos, hogy egymás között milyen erõviszonyok lesznek, de van más, ami még fontosabb. Az október 13-i sikeres szereplésünk eredményében nemcsak az volt benne, hogy képesek voltunk együttmûködni, hanem az is, hogy bevontuk az embereket a politikába. Azt gondolom, hogy ami Magyarországon, Európában, sõt, akár az egész világon történik, az jórészt a képviseleti demokrácia válságáról, a vezetõk iránti bizalom hiányáról szól. Ez pedig vezethet rossz és jó válaszokhoz is. A rossz válasz az erõs kéz politikája, amikor az intézmények helyett a vezetõkben hisznek. Ilyen – mások mellett – a hazai kormányzás modellje. A jó válasz pedig az, hogy az embereket még inkább bevonjuk a döntésekbe, részvételi elemekkel erõsítjük meg a demokráciát. Szerintem az ellenzéknek az eddiginél is eltökéltebben kell kiállnia a részvételi demokráciáért, és a belsõ vitákat is az állampolgárok bevonásával kell eldönteni. Errõl szólt az elõválasztás technikája is, amit meg kell õrizni 2022-re is.

– Azt mondta, hogy az ellenzék az emberek elvárásaiban létezik. Lengyel László politológus viszont ennél többet javasolt: hozzák létre a Szabad Városok Szövetségét, amely közös szervezeti kerete lehetne a külön-külön vesztes pártoknak. Botka László vezetésével szövetséget kötött tíz ellenzéki vezetésû megyei jogú város. Fel sem vetõdött, hogy Budapest is legyen része ennek az összefogásnak?

– Annyira felvetõdött, hogy már el is indult a kezdeményezés. Kapcsolatban vagyunk az ellenzéki vezetésû városokkal, hetek óta egyeztetünk együttmûködésünk szervezeti formájáról. Nyilván annak van értelme, hogy egy ilyen szövetség minden olyan várost vonjon be tagjai közé, amely egy ilyen együttmûködésben otthon érzi magát. Nemcsak Budapestet vagy a megyei jogú városokat, hanem a náluk kisebb önkormányzatokat is. Sõt ,azt gondolom, hogy ennek van értelme nemzetközi szinten is. Éppen a beszélgetésünk elõtt ért véget találkozónk a visegrádi négyek fõvárosainak vezetõivel, akikkel nyilatkozatot fogadtunk el az Európai Szabad Városok Szövetségének létrehozásáról. Tehát szerintem is nagyon fontos, hogy intézményesüljön az ellenzéki többségû önkormányzatok összefogása, de ez nem válthatja ki a pártok szervezeti építkezését. Nekünk, önkormányzati politikusoknak nemcsak városaink szabadságát kell megvédenünk, hanem azoknak a szabadságát is, akik nem ránk szavaztak. Akik a kormánnyal szimpatizálnak, nem lehetnek vesztesei ennek a választásnak, Budapest mindenkié, ezt mondtam a kampányban, és ezt képviselem fõpolgármesterként is. Ha ezt a szempontot mi is elfelejtjük, akkor olyanok leszünk, mint a Fidesz.

– Mit vár az Európai Szabad Városok Szövetségétõl, amelyrõl Pozsony, Prága és Varsó fõpolgármestereivel állapodott meg?

– Leginkább azt, hogy induljon el a közös érdekérvényesítés, hogy a városok súlya növekedjen az európai döntéshozatalban. Ezt azért tartom fontosnak, mert a városi népesség aránya gyorsuló ütemben nõ. A második tényezõ, hogy a városok tudnak a leghatékonyabban megfelelni a globális kihívásoknak, reagálni lakhatási válságra, de elsõsorban a klímaváltozás veszélyeire. A harmadik pedig egy kelet-közép-európai sajátosság. Az uniós források felhasználása igencsak problematikus ezekben az országokban. Mind a négyen úgy gondoljuk, hogy növelni kell a közvetlen támogatások arányát. Az EU-nak reagálnia kell arra, hogy egyes kormányok nyíltan szembemennek az európai értékekkel, az uniós forrásokat klientúraépítésre használják, a mégoly tétova kritikára is az Európai Unó elleni hangulatkeltéssel próbálnak felelni. Így az EU saját ellenfeleit finanszírozza, és saját barátairól leveszi a kezét, amikor a városok nem jutnak forrásokhoz. Ez ellen fogtunk össze; ahogy a nemzetközi sajtó írta: a „visegrádi lázadók”. Egészen találó…

– Ellentmondásos helyzet alakult ki a kormányhoz való viszonyban. Sikerült megállapodásra jutni az atlétikai stadion ügyében, illetve a járóbeteg-ellátás fejlesztésében, közben viszont valóságos kultúrháború bontakozott ki. Ilyen lesz a viszony? Együttmûködés és elkeseredett harc egyszerre?

– Ez nem rajtunk múlik. Én a budapestiek érdekeinek képviselõjeként kiszámítható partner leszek. Szóvá fogom tenni, ha valami rossz a városnak, és partner leszek abban, ami jó. Kiszámítható azért is, mert azt teszem, amit ígértem, a programomat hajtom végre következetesen. Azt a megállapodást, amelyet az atlétikai világbajnokság kapcsán kötöttünk, én jónak, a budapestiek érdekeit szolgálónak tartom. A színházak ügyében viszont azzal képviselem a budapestiek érdekeit, hogy felmentem a tüntetõk közé a színpadra.

– Inog-e Máté Gábor vezetõi széke a Katona József Színházban?

– Nem. A Katona József Színház vezetése egy nagyon nehéz ügyben szerintem helyesen lépett. Ha megnézzük, hogy bárki más hogyan cselekedett, amikor hasonló botrány alakult ki saját színházában, akkor még dicséretet is érdemel a hozzáállása: vizsgálat volt, eljárási rendet alakítottak ki, óvták az áldozatot. Ha valami hiányzott, és ezt szóvá is tettem, hogy a nyilvánosságot késõn vonták be. Ahogy a ciklusukat letöltõ színházi vezetõk esetében mindig, a Katona József Színház igazgató posztjára is idõben pályázatot írunk ki, és Máté Gábor döntése lesz, hogy jövõre pályázik-e. Addig én szembemegyek ezzel a hecckampánnyal, amelyben a Fidesz végtelenül cinikus módon hergel. A zaklatási ügyeket most hirtelen fontosnak tartja, miközben korábban, amikor ennél még súlyosabb vádak fogalmazódtak meg, mentegették az elkövetõket. Most találtak egy bûnbakot a ha
ngulatkeltésre, hogy leplezzék a valódi szándékaikat: nem tudják elviselni, hogy Magyarországon létezzenek autonóm intézmények.

– Van-e Budapestnek pénze arra, hogy a kormány hozzájárulása nélkül is fenntartsa a színházait?

– Nincs.

– Akkor mi lesz? Jönnek a közös fenntartású színházak és a miniszteri vétó a kinevezések ügyében?

– Olyan megoldás kell, amely biztosítja a leginkább veszélyeztetett intézmények szabadságát. És nem gondolom, hogy minden, a fõváros által fenntartott társulat veszélyben lenne. Közben nem feledkezhetünk el azokról a független színházakról sem, amelyek nagyon fontos alkotórészei a budapesti kulturális életnek és elestek minden támogatástól. Számukra elindítunk egy olyan mecenatúraprogramot, amelyben a fõváros jelentõs súllyal vesz részt.

– A színházi ügyeknek része az is, hogy érvénytelenítették a pályázatot a Szabad Tér színház igazgatói posztjára, amelyre Bán Teodóra volt az egyetlen jelentkezõ. A kormánysajtó politikai tisztogatásról beszél. Mi történt?

– Nem tudom, miféle tisztogatásról lehet szó, hiszen a fõváros mindössze arról döntött, hogy még idõt nyer. A pályázat oka egy örökölt szerkezeti probléma. Jelenleg a Szabad Tér Színház és a fõvárosi fesztiválközpont szinte össze van nõve, ebben a rendszerben nagyon sok párhuzamosság van. Mi azt szeretnénk, hogy ezek az események egységes városmarketingbe illeszkedjenek, a színháznak pedig sok szempontból új funkciót szeretnénk kialakítani – lehet egyik megoldás például a független társulatok gondjaira. Ami Bán Teodóra munkáját illeti, számos érv szól amellett, hogy újra pályázzon és adott esetben õ vezesse tovább az intézményt. Errõl nem politikai alapon döntünk.

– Az utóbbi napokban nagy sajtóvisszhangot váltott ki a Fõkert cég vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat. Zugló volt fõkertésze blogjában politikai támadást emlegetett. Azóta kiderült, hogy Szabó Józsefet nem menesztették – õ is pályázhat. Mégis kétségeket vet fel, hogy a lehetséges indulók öt napot kaptak. Képes-e felkészülni a bennfenteseken kívül ennyi idõ alatt egy új jelölt?

– Azt, hogy pályáztatjuk a cégeket, én a kampányban is több százszor elmondtam. Ez a programom átláthatósági fejezetének elsõ pontja – ebben nincs meglepetés: következetesek vagyunk. Aki tehát alkalmasnak tartja magát valamelyik fõvárosi cég vezetésére, nem a budapest.hu oldalról tudta meg, hogy érdemes felkészülnie. Az adott pályázatot egyébként meghosszabbítottuk január 6-ig éppen a félreértések és félremagyarázások elkerülése miatt. Bár szerettem volna, hogy mielõbb legyen meg az új vagy a régi-új cégvezetés, de nekünk a nyugalom megér annyit, hogy késõbbre halasszuk a döntést. Szabó Józseffel én kerületi polgármesterként jól tudtam együtt dolgozni, és sok pozitív vélemény jutott el hozzám a szakmai munkájáról. Ám a vezérigazgató nemcsak szakmai munkát végez, hanem közpénzekkel is gazdálkodik, és a városüzemeltetési holding elõzõ vezetése által megrendelt vizsgálat olyan szerzõdéseket említ, olyan gazdálkodási döntésekrõl számol be, amelyekkel kapcsolatban bennem erõs kételyek merültek fel. Ezeket tisztázni fogom, mielõtt döntök a kinevezésrõl.

– Egyébként a városüzemeltetési holding vezetésére is nagyon rapid pályázatot írtak ki.

– Volt pályázat, amely abból indult ki, hogy az a cég, amelybõl a város csúcsvállalatát akarjuk kialakítani, mielõbb hozzáértõ szakmai vezetõt kapjon. Úgy gondolom, hogy aki egy milliárdos céget akar vezetni, megfelelõ önéletrajzot egy nap alatt is meg tud írni. Egységes városüzemeltetési rendszert szeretnénk összerakni, amiben a holding vezérigazgatójának jelentõs szerep juthat. Egyébként bárki nézi meg az intézmény új vezérigazgatójának az életrajzát, láthatja, hogy alkalmas a feladatra.

– Persze, Walter Katalin életrajza valóban impresszív, de a háromnapos jelentkezési határidõ mégis kelt bizonyos kétségeket afelõl, hogy lehetett volna-e más jelentkezõ is.

– Lehetett volna. De tisztában kell lenni azzal, hogy nagyon erõs elkötelezettség kell ehhez a vállaláshoz, hiszen azokkal a kvalitásokkal, amelyeket mi elvárunk, az itt megkereshetõ összegek sokszorosát adják a magánpiacon.

– Kiderült-e, hogy – ahogyan ön fogalmazott – mi a túró a törvényszöveg arról, hogy iparûzési bevételt, amelyet eddig „különösen” kellett a közösségi közlekedésre fordítani, azt mostantól „elsõsorban” kelljen?

– Nem derült ki. Ez nyilvánvalóan része annak a csiki-csuki játéknak, amit a kormány az önkormányzati világgal szemben alkalmaz. Egyelõre ott tartunk, hogy nyílt támadást nem mernek vállalni az önkormányzatok ellen, de sunyi törvénymódosításokkal kijelölik annak az útját, hogyan csökkenthetik az önkormányzatok autonómiáját. Ez a törvénymódosítás azonban értelmezhetetlen, ettõl nem fogjuk a költségvetési politikánkat megváltoztatni. Az a kormány, amely egyik kezével arról intézkedik, hogy elsõsorban a közösségi közlekedést finanszírozd, majd elveszi a színházakra adott állami támogatást, nyilvánvalóan harapófogóba akarja szorítani a városokat.

– Miközben kétharmados többség áll mögötte a parlamentben, tehát bármikor sarokba szoríthatja a városvezetést akár anyagilag, akár bármilyen jogkörük megnyirbálásával. Van terve ilyen helyzetre?

– Egyelõre én azt látom a kormányzaton, hogy bizonytalanok, miképpen kellene reagálniuk az október 13-i választás eredményére. Persze, minthogy megvan a kétharmaduk, pro forma azt tesznek, amit akarnak. A Fidesz politikáját azonban mindig is korlátozták olyan tényezõk, amelyek erõsebbek voltak a kétharmadnál. A társadalmi akarat pedig ilyen erõ. Azt gondolom, hogy a Fidesz azért húzta be a kéziféket – amit néha egy kicsit kienged, és akkor ilyen korlátozó törvényeket fogad el –, mert fél attól a hatástól, amit Jászberény-jelenségnek is hívhatunk. Ebben a városban nem tudtak belenyugodni egy szûkös vereségbe, kiélezték a konfliktust, ezért a végére nagy vereséget kaptak. Ha Jászberényt csinálnak az országból, simán elszállhat a kétharmaduk. Ezért gondolom, hogy a Fidesznek nem érdeke, hogy politikailag ellehetetlenítse az önkormányzatokat, hogy nyíltan nekünk támadjon. Biztos vagyok azonban abban, hogy egy nyílt háborúnak két vesztese lehet. Az egyik maga a Fidesz. Mi egy ilyen helyzetbõl politikai értelemben jól jönnénk ki. A konfliktus következében azonban romlana a budapestiek életminõsége is. Ezért mi nem kezdeményezünk ilyen összecsapást, sõt én az utolsó leheletemig a békéért küzdök – ha szabad ilyen régimódian fogalmazni.

– Beszélgetésünk napján publikáltak egy közvélemény-kutatást, amely szerint ön a legszimpatikusabb ellenzéki politikus Magyarországon, miközben egyben a legbefolyásosabb is. Ez milyen kötelezettségeket jelent 2022-ig?

– Nekem az a dolgom, hogy jó városvezetõ legyek. Hogy szóvá tegyem mindazt, ami a városnak rossz, és azt is, ami jó. Nyilván az ellenzék politikusaként mindent megteszek, ami tõlem telik, hogy az ellenzék sikeres legyen. De azt gondolom, hogy én most a helyemen vagyok.

– Volt már miniszterelnök-jelölt is.

– Ebbõl nem következik, hogy újra leszek. Azt ígértem, hogy Budapest zöld lesz, és szabad. Ezzel van most jó sok dolgom.

Forrás: 168 Óra

Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
Gazdaságmentő gigacsomagot terjeszt a parlament elé a bő egy hete, március 21-én hatalomra került szlovák kormány. A pénzügyminiszter, Edua...
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
Az elmúlt napokban komoly számháború alakult ki ellenzék és kormány, illetve ezek támogatói között abban a kérdésben, hogy kapott-e, és...
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
Ujhelyi István szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben. Újabb uniós forrásokról és tám...
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államti...
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
Az egész német belpolitikát sokkolta Thomas Schäfer, Hessen tartomány kereszténydemokrata pénzügyminiszterének rejtélyes halála. Megdöbbe...
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
Feljelentés alapján nyomozást indított közveszéllyel fenyegetés miatt Mohács polgármestere ellen a város rendőrsége, erősítette meg a P...
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
Az aHang vasárnap este 8 órára szervezett online tüntetést. Mint írják: a “felhatalmazási törvényre” nem a járványhelyzet miatt van s...
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
Van olyan intézmény, ahol az ápolók fejenként napi két, egyszer használatos sebészi maszkot kaptak, mellé pedig vasalót, hogy hővel fertőt...
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
Noha azt mondja az országos tisztifőorvos, hogy a daganatos betegeket el kell látni, a valóságban ez nem mindig realizálódik. Az RTL Klub...
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok beta...
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költ...
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
Az ENSZ emberi jogi biztosa is aggodalmát fejezte ki a magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatban. A Rupert Colville szóvivő által jegyzett kö...
CT-vel is kimutatható a koronavírus, de ahhoz itthon több CT kellene
Kézikönyvet adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus okozta fertőzések megelőzéséről és terápiájáról. Ebben összef...
A rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás betartását
Csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat a következő két hétben. A korlátozó rendelet szerint a munkába járás mellett továbbra is lehe...
Müller Cecília javasolja, hogy tartsuk tisztán a billentyűzetünket
Schanda Tamás, az ITM miniszter-helyettese elmondta, hogy csökkent a forgalom a közösségi tereken. Éjféltől kijárási korlátozás lépett é...
Ujhelyi: tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben
Ujhelyi szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott k...
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
Átírták a lengyel parlamenti házszabályt, mostantól rendkívüli helyzetben videókonferencián is lefolytathatják a parlamenti ülést. A len...
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
Sajátos módon és kissé drágán segítené maszkokkal a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat fideszes elnöke a térség településeit. A polgárme...
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
Nyílt levelet tett közzé száz közgazdász, melyben arra kérik a magyar kormányt, hogy hozzon az eddigieknél is komolyabb gazdaságpolitikai d...
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújának fő eleme a kijárási korlátozás bevezetésének bejelentése volt, de Nagy Katalin kérdezte a...
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
Mostanáig 245 milliárd forintot költött a kormány a költségvetésből a járvány elleni védekezése - mondta a közösségi oldalára péntek...
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
Már most is 520 milliárd forint uniós válságkezelési támogatás áll a magyar kormány rendelkezésére a koronavírus elleni küzdelemben - h...
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
Újabb részletek a kijárási korlátozásról az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Kovács Zoltán államtitkár, a kommunikáci...
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
Európában, világszerte a katonák ott vannak az utcákon, az emberek körében. Miért vetődik fel az a kérdés, hogy a magyar ember fél a katon...
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy az operatív törzs ülésén úgy döntöttek, kijárási korlátozást vezetne...
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
Támogatta a veszélyhelyzet meghosszabbításától szóló törvényt a Mi Hazánk Mozgalom. A Magyarország élőben vendége Toroczkai László, a...
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
Az utasítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy, az Emberi Erőforrások Minisztériumával közös plakáton kezdte terjeszteni a kö...
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
Az állami MVM a méltányosnak tartott 3-4 milliárd helyett több mint 17 milliárd forint közpénzért veszi meg Mészáros Lőrincéktől a felcs...
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (1990–91 és 1995–2001) a Portfolio online gazdasági újságban, hosszú cikkben írta meg j...
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
Csehországban múlt csütörtök, Szlovákiában kedd óta mindenkit arra köteleznek, aki valamilyen halaszthatatlan dolog miatt elhagyja az otthon...
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
Nem tudom, hogy hányan betegek, és hány főt ápolnak Pécsett. Hiába kérdezem, nem kapok választ. Ezért nem tudok róla beszámolni – közö...
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
Veszélyben érezhette Orbán Viktor a járvány miatt a 2022-es választási esélyeit, de már feleszmélt a kormánypárt a vírus okozta sokkból ...
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
Lesújtó véleménnyel vannak az Oroszországból Olaszországba küldött segélyszállítmányról az olasz hatóságok - derült ki sajtóértes...
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
Még zajlott a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfója, amikor közleményt adott ki a Demokratikus Koalíció. Az el...
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
Nem csak lélegeztetőgépre van szükség, hanem gyógyszerekre és monitorra is – egyebek mellett erről beszélt az egészségügyi szakértő az...
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
Lehet ingázni a magyar–román határon is, bár a harminc kilométeres sávból kieső gazdaságokon ez nem biztos, hogy segít. Az agráriumban mo...
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben – hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitk...
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
A koronavírus-járvány idején csökkent a családok biztonságérzete, s ezt a biztonságérzetet szeretné a kormány – a lehetőségekhez mért...
Deutsch Tamás: A magyar kormány elsődleges szempontja az emberi élet védelme
Gyalázatos, hogy az Európai Parlament (EP) szakbizottsága ahelyett, hogy idejét és intellektuális képességeit a koronavírus-járvány okán a...
Valami nagyon nem stimmel Szijjártó Péter legfrissebb képén (fotó)
Szijjártó Péter már Bulgáriában van. A külgazdasági és külügyminiszter egy fotóval dokumentálta, ahogy megérkezett Szófiába, ahova t...
Orbán az Európa Tanács főtitkárának: Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon
Válaszlevélben reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Európa Tanács (ET) főtitkárának bírálataira, melyeket Marija Pejcinovic Buric a koro...
DK: A kormány adjon ingyenes maszkot minden magyar állampolgárnak
A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt adjon ingyenes védőmaszkot minden magyar álla...
Ellenzéki képviselők tiszteletdíjából vásárol maszkokat a fideszes polgármester
Három vidéki városban vette át a hatalmat a kormánypárti polgármester az ellenzéktől a veszélyhelyzetre hivatkozva. A gyakorlattal fideszes ...
Duplájára drágultak a zöldségek a felvásárlási láz miatt
A burgonya ára egy hét alatt megduplázódott. A jelek szerint a koronavírus-járvány nemcsak a szájmaszkok, kézfertőtlenítők áraira hatott...
Biztos ide való ez? Kovács Zoltán az ellenzék politikai haszonszerzését ecseteli a koronavirus.gov.hu-n
Megbízható, ellenőrzött információk az új koronavírussal és a védekezéssel kapcsolatban. Friss információk a nap 24 órájában - így mu...
Szájmaszk nélkül senki nem mehet postára, boltba, patikába Velencén
A Fejér megyei Velence polgármestere, Gerhard Ákos (a Regélő Egyesület színeiben nyert tavaly) kötelezővé tette a maszkviselés a körülbel...
Tábori kórházat állított fel a katonaság a Szent László kórház udvarán
Egy nap alatt állítottak fel tábori kórházat, sátorrendszert a katonák a budapesti Szent László Kórház udvarán – írta a honvedelem.hu n...
A tábornok szerint a magyarok többségének tetszik, hogy katonák grasszálnak az utcákon
A lényeg, hogy a lakosság a veszélyhelyben is biztonságban érezhesse magát - jelentette ki a Magyar Honvédség Rendészeti Központjának paran...
Európai parlamenti politikusok zúdítottak össztüzet a magyar felhatalmazási törvény tervezetére
Az Európai Bizottság alapos figyelemmel kíséri a magyar felhatalmazási törvény tervezetét - jelentette ki Christian Wigand, az Európai Bizott...
Szlovénia 30 százalékkal csökkenti a miniszterek és képviselők bérét a járvány idejére
A szlovén kormány a koronavírus-válság idejére 30 százalékkal csökkenti az állami tisztségviselők fizetését, köztük a parlamenti képv...
Müller Cecília javasolja a szellőztetést
A kormányzat és a vállalatok együttműködéséről is szó volt az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az operatív törzs szerdai sajt...
A kormánytól kér segítséget a siófoki polgármester, rengetegen elvesztették a munkájukat a városban
Lengyel Róbert, Siófoki polgármestere sürgős segítséget kér a kormányzattól, az operatív törzstől - a városban dolgozók közül ugyanis...
Kocsis Máté: Nincs értelme többet egyeztetni az ellenzékkel
Nem kezdeményeznek már hétpárti egyeztetést a koronavírus-törvényről a jövő heti szavazás előtt, mert valójában már nem is az ellenzé...
Ellenzéki pártok: A Fidesz-KDNP nem partneri ajánlatot, hanem egy diktátumot tett le az asztalra
“Bízunk a magyar emberekben, bízunk Magyarországban, de nem bízunk Orbán kormányában. Ezért nem adhatunk korlátlan felhatalmazást még ily...
Kovács Zoltán: Az ellenzék káoszt fog okozni
A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár videóüzenetben reagált arra, hogy az ellenzék hétfőn nem támogatta ...
NER-szakértelem: fél Európa kijárási tilalom alatt, de a Migrációkutató Intézet szerint a járvány növeli a terrorveszélyt
Nyilvánvaló, hogy a kormányzati propagandagépezet nem hagyhatja annyiban, hogy a koronavírus-járvány miatt már nagyon nehéz migránsokkal és...
Osztrák Néppárt frakcióvezetője Orbán felhatalamzási törvényéről: Ez botrány
A magyar miniszterelnök újabb, veszedelmes támadást indít a liberális demokrácia, valamint a jogállam ellen – jelentette ki. Az Osztrák N...
Megszavazták: Több színházat kivesz Karácsonyék kezéből a kormány
Elfogadták azt a törvénymódosítást, amely teljesen kiveszi Karácsony Gergely és a főváros kezéből azokat a fővárosi, önkormányzati sz...
Szijártó: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával
Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és...
Magyar György: A jogállam teljes halálát jelentené a felhatalmazási törvény
Örült volna a politikai konszenzusnak, de a felhatalmazási törvény szerinte a jogállam halálát és a parlamenti szerep kiüresítését jelent...
Nyilvános WC-t nyalogatott egy fiú, megfertőződött koronavírussal
Új, egészen megdöbbentő dolog terjed a közösségi médiában, a koronavírus-kihívás. Fiatalok nyalogatják a WC-csészét, a boltok polcait v...
Felállva tapsolták meg az ellenzéki képviselők a parlamentben az egészségügyi dolgozókat
A jobbikos Jakab Péter javaslatára a felhatalmazási törvény hétfői parlamenti vitáján az ellenzéki képviselők felállva tapsolták meg a j...
Orbán: 1,5 millió maszkkal, több mint 24 ezer orvossal és ápolóval harcolunk a járvány ellen
A miniszterelnök is részt vett az operatív törzs sajtótájékoztatóján, ahol a védekezés eddigi eredményiről beszélt. Újabb gazdasági in...
Nem szavazta meg az ellenzék, első körben elbukott a felhatalmazási törvény
137 igen, 52 nem arányában nem szavazta meg a házszabálytól való eltérést, így hétfőn nem döntött a kormány által benyújtott veszélyh...
Német lap: Orbán a felhatalmazási törvénnyel saját hatalmának kiterjesztésébe fogott
A német Süddeutsche Zeitung szerint egyre több kormány használja ki a koronavírus okozta vészhelyzetet annak érdekében, hogy hosszú távon n...
Benyújtották a törvényjavaslatot, ami Káslernek adná az állami finanszírozású intézményeket
Semjén Zsolt jegyzi azt a törvényjavaslatot, amely azoknál az önkormányzati fenntartású színházaknál, amelyek éves működésének pénzü...
Simán beült ma a Parlamentbe a fideszes képviselő, akinek karanténban kellene csücsülnie Szegeden
A Párbeszédből Szabó Tímea napirend előtti felszólalásában reagált Orbán Viktor felszólalására, miszerint 133 bátor ember kell neki mos...
Magyar Hang: Hat embert fertőzhetett meg a koronavírusos szegedi rektor
A lap úgy tudja, vasárnap estig legalább hat embernél – orvosoknál, klinikai munkatársaknál – mutatták ki a koronavírust azok közül, ak...
A Facebookon kérnek védőruhákat a mentősök, mert nincs elég
A Facebookon kezdett gyűjtésbe a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, ugyanis se védőfelszerelésből, se megfelelő (FFP2 és FFP3) arcma...
Ingyenes kínálattal pirított rá kollégáira a rákoskeresztúri húsboltos
A rákoskeresztúri piacra járók szerencsésnek mondhatják magukat. Itt a járvány miatt kialakult felvásárlási láz következtében a sok h...
Orbán felajánlotta Magyarország segítségét a horvátoknak
A károkat és sérüléseket okozó zágrábi földrengés után Orbán Viktor miniszterelnök szolidaritásáról biztosította Andrej Plenkovic hor...
Kovács Zoltán: Több olyan intézkedést hoztunk, amik a magyar emberek védelmét, a magyar emberek érdekeinek védelmét szolgálják
Most az összefogás ideje van. Az ellenzéki pártoktól is felelősségteljes magatartást és támogatást kérünk - fogalmazott Kovács Zoltán n...
Petíció indult a felhatalmazási törvény ellen, már több tízezren aláírták
Frissítés: hétfő délelőttre már több mint 40 ezren írták alá a petíciót. Korábban írtuk: Petíciót indított több jogász, civil, k...
100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet
Világjárvány tombol, de van, ami a rendkívüli állapot ellenére sem változik. Orbán Viktor március 13-án személyesen jelentette be a jó h...
Falus Ferenc: a hivatalos adatok semmiképpen sem tükrözik a fertőzöttek számát
Számos becslés van arról, hogy valójában mennyi lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Miközben a miniszterelnök szinte nap...
A magyarok fele fél attól: megfertőzi a koronavírus
Az emberek 59 százaléka gyakorlatilag minden információt elolvas, megnéz, ami a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kapcsolatos, 31 százaléku...
Négy hete nem kap eszközöket a Uzsoki Utcai Kórház, a facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos
Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa. "Most csak egy dolgot szeretnék kérni mindenkitől,...
A Szegedi egyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt
Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt. Az RTL Híradó sz...
Házi karanténba került Merkel
Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje. Házi karanténba vonult Angela Merkel. A német kancellár pénteken preventív jelleggel pneumococcus ...
Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. „Az...
Szombathelyen az önkormányzat küld maszkokat a háztartásoknak
A nyugat.hu ír arról, hogy a szombathelyi városvezetés 100 ezer maszkot rendelt meg, amelyeknek egy részét az egészségügyi dolgozók, szociá...
Nem vár a kormányra a főpolgármester, inkább maga szerez be a főváros védőfelszerelést Kínából
Bár Orbán Viktor szerint van elegendő védőfelszerelés a koronavírus-járvány megfékezésére, mint Karácsony Gergely főpolgármester közö...
Szó nélkül karanténba vonult a 100 éves Bálint gazda, aki túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot
Túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot, de most szó nélkül karanténba vonult a százéves Bálint gazda „Éppen a szőlőt met...
Gulyás Gergely szerint az ellenzék egy része a vírusnak szurkol
Gulyás Gergely nem akar a jelen helyzetben az ellenzékkel foglalkozni, főként hogy szerinte az ellenzék nem foglalkozik az országgal. Egyet ké...
A magyar kormány vagy nem akarja tudni, vagy nem akarja elmondani a fertőzöttek valós számát
A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt kezdje tömegesen tesztelni a lakosságot. A DK...
Operatív Törzs: Az egészséges embereknek nincs szüksége védőmaszkra
Megtartotta első „újságírómentes” sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs: a fertőzésveszély miatt a sajtó írásban kérdezhetett ...
Világi lelkipásztorból és községi háziorvosból lett az ország egyszemélyes járványügyi felelőse Müller Cecília
Nincs könnyű dolga annak, aki az országos tisztifőorvos szakmai életútjára kíváncsi. Az például némi internetes keresés után kiderül, h...
A kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat
Hirtelen sokan lesznek munka nélkül, ám a kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat. Miközben a csütörtöki ...
Senki nem tudja, hová tűnt Áder
Miközben szegény miniszterelnök éjt nappallá téve keccsöl, hogy nekünk, magyaroknak jobb legyen annál, mint amilyen lesz, Áder János eltűn...
Segélykiáltás: a mentődolgozók levélben kérnek segítséget Orbántól
A mentősök, orvosok, ápolók biztonságának növelését és illetményük emelését kérik a miniszterelnöktől. A Magyarországi Mentődolg...
Íme a védőfelszerelés szett, amit az állam biztosít a háziorvosoknak
Egy budapesti háziorvos a mai napon a Mohács utca 24. szám alatti Országos Mentőszolgálattól átvette a védőfelszerelését, amit az állam b...
Korábbi honvédelmi miniszter: A magyar katonaság is Orbán Viktor játékszerévé válik
Ma reggeltől már utcára vezényelték a honvédség járőreit, akik a rendet hivatottak jelenlétükkel biztosítani. Ugyancsak katonákat vezény...
Hatalmas összeghez juthatnak Orbánék a brüsszeli mentöcsomagból
Magyarország 5,6 milliárd eurót kaphat a nemrég bejelentett 40 milliárdos európai mentőcsomagból, ezt a pénzt a koronavírus gazdasági és ...
Magyar Újságírók Országos Szövetsége: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás
Komoly kritikát fogalmazott meg a MÚOSZ, látva az elmúlt napok, hetek tájékoztatási fennakadásait. Mint írják, „megengedhetetlen, hogy...
Munkanélküliség és krízishelyzet várható Magyarországon
A magyar gazdaság nagyon súlyos kihívás elõtt áll, hiszen az EU gazdasága recesszióba süllyed az idén: a növekedés akár 4 százalékkal i...
A védõfelszerelés hiánya és a túlterheltség miatt halnak meg az orvosok
A világ több tájáról is jönnek a hírek, hogy orvosok fertõzõdnek meg, rosszabb esetben halnak bele a koronavírusba. Magyarország megpróbá...
Egy hetig sem volt karanténban Pintér, mert az operatív törzset irányítani kell
Nem tartották be a járványügyi szabályokat a koronavírus-járvány elleni védekezést koordináló operatív törzs vezetõjénél, Pintér Sá...
Gulyás Gergely szerint a 65 éven aluliak nyugodtan megfertõzhetik egymást
"Azt is látjuk és tudjuk mondani, hogy valójában mi, akik itt a teremben jelen vagyunk, még ha a hölgyek kortalanok is, nyugodtan összevissza f...
Hiába rombolja a bizalmat a titkolózás, mégis makacsul hallgat az operatív törzs
Hiába nem minõsül érzékeny személyes adatnak, továbbra sem publikálnak demográfia adatokat a magyar koronavírus-megbetegedésekrõl. Az eg...
A kormány rögzítse az alapvetõ élelmiszerek árát, hogy a hiénák ne tudjanak nyerészkedni (videó)
A kormánynak a veszélyhelyzet kihirdetésével joga van hatósági árat bevezetni – hívja fel a figyelmet az ellenzéki párt. A Demokratik...
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
 
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
 
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
 
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
 
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
 
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
 
Készüljön: Telefonon is felhívja a kormány, hogy maradjon otthon
 
Öngyilkos lett a hesseni pénzügyminiszter
 
Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált
 
Online tüntetést szerveztek a felhatalmazási törvény ellen
 
Az ápolók is Orbán segítségét kérik
 
Megdöbbentő riport: A tisztifőorvos szerint ellátják a sürgős eseteket is, de egy kislány vért köpött, mire az orvosig eljutott
 
Orbán kórházparancsnokokat küld hétfőtől minden magyarországi kórházba
 
Orbán nem egyedül fogja megvédeni a gazdaságot
 
ENSZ emberi jogi biztosa: Korlátlan hatalommal ruházná fel a magyar kormányt a törvényjavaslat
 
CT-vel is kimutatható a koronavírus, de ahhoz itthon több CT kellene
 
A rendőrség ellenőrzi a kijárási korlátozás betartását
 
Müller Cecília javasolja, hogy tartsuk tisztán a billentyűzetünket
 
Ujhelyi: tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben
 
A lengyel politikusoknak sikerült, ami itthon nem: Lehet home office-ból parlamenti ülést tartani
 
Hajdúsági maszkbiznisz: Kissé drágán segítené maszkokkal a fideszes elnök a térség településeit
 
Száz közgazdász kéri Orbánékat, hogy jóval komolyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket vezessenek be
 
Orbán megüzente az EU-s kekeckedőknek, hogy most ne okoskodjanak
 
Varga: 245 milliárdot költöttünk eddig a járvány elleni védekezésre
 
MSZP: 520 milliárd forint uniós forrás áll a kormány rendelkezésre
 
Müller Cecília javasolja, hogy legyünk kreatívak az otthonunkban
 
Benkő Tibor: Miért félne a magyar ember a katonáitól?
 
Mától kijárási korlátozás lépett életbe Magyarország egész területére
 
Toroczkai: Hazaárulást követettek el, akik a törvény ellen szavaztak
 
Mást gondolnak az orvosok a maszkviselés hasznosságáról, mint Müller Cecília
 
Több mint 17 milliárd Ft közpénzt fizet az állami MVM Mészárosnak
 
Surányi: Háromszor 100 000 Ft-ot minden munkanélkülinek, kamatmentes hitelt a vállalkozásoknak
 
Nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják a maszkot, míg több országban kötelező viselni.
 
Pécs polgármestere: Nem kaptunk alapvető információkat a járványról eddig a kormánytól (videó)
 
Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot
 
80 %-ban használhatatlan segélyszállítmányt küldött nagy szeretettel Olaszországba Putyin
 
A kormány maga bizonyította be, hogy hazudott a veszélyhelyzet fenntartásáról
 
Egészségügyi szakértő: Csernobili szemlélet uralkodik a kormányzatban
 
Jöhetnek a vendégmunkások Romániából
 
Németh Szilárd: A Fidesz-KDNP jövő héten kedden biztosítani fogja a kétharmadot
 
Novák: A családok biztonságérzetének fenntartása fontos a kormánynak
 
Deutsch Tamás: A magyar kormány elsődleges szempontja az emberi élet védelme
 
Valami nagyon nem stimmel Szijjártó Péter legfrissebb képén (fotó)
 
Orbán az Európa Tanács főtitkárának: Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon
 
DK: A kormány adjon ingyenes maszkot minden magyar állampolgárnak
 
Ellenzéki képviselők tiszteletdíjából vásárol maszkokat a fideszes polgármester
 
Duplájára drágultak a zöldségek a felvásárlási láz miatt
 
Biztos ide való ez? Kovács Zoltán az ellenzék politikai haszonszerzését ecseteli a koronavirus.gov.hu-n
 
Szájmaszk nélkül senki nem mehet postára, boltba, patikába Velencén
 
Tábori kórházat állított fel a katonaság a Szent László kórház udvarán
 
A tábornok szerint a magyarok többségének tetszik, hogy katonák grasszálnak az utcákon
 
Európai parlamenti politikusok zúdítottak össztüzet a magyar felhatalmazási törvény tervezetére
 
Szlovénia 30 százalékkal csökkenti a miniszterek és képviselők bérét a járvány idejére
 
Müller Cecília javasolja a szellőztetést
 
A kormánytól kér segítséget a siófoki polgármester, rengetegen elvesztették a munkájukat a városban
 
Kocsis Máté: Nincs értelme többet egyeztetni az ellenzékkel
 
Ellenzéki pártok: A Fidesz-KDNP nem partneri ajánlatot, hanem egy diktátumot tett le az asztalra
 
Kovács Zoltán: Az ellenzék káoszt fog okozni
 
NER-szakértelem: fél Európa kijárási tilalom alatt, de a Migrációkutató Intézet szerint a járvány növeli a terrorveszélyt
 
Osztrák Néppárt frakcióvezetője Orbán felhatalamzási törvényéről: Ez botrány
 
Megszavazták: Több színházat kivesz Karácsonyék kezéből a kormány
 
Szijártó: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával
 
Magyar György: A jogállam teljes halálát jelentené a felhatalmazási törvény
 
Nyilvános WC-t nyalogatott egy fiú, megfertőződött koronavírussal
 
Felállva tapsolták meg az ellenzéki képviselők a parlamentben az egészségügyi dolgozókat
 
Orbán: 1,5 millió maszkkal, több mint 24 ezer orvossal és ápolóval harcolunk a járvány ellen
 
Nem szavazta meg az ellenzék, első körben elbukott a felhatalmazási törvény
 
Német lap: Orbán a felhatalmazási törvénnyel saját hatalmának kiterjesztésébe fogott
 
Benyújtották a törvényjavaslatot, ami Káslernek adná az állami finanszírozású intézményeket
 
Simán beült ma a Parlamentbe a fideszes képviselő, akinek karanténban kellene csücsülnie Szegeden
 
Magyar Hang: Hat embert fertőzhetett meg a koronavírusos szegedi rektor
 
A Facebookon kérnek védőruhákat a mentősök, mert nincs elég
 
Ingyenes kínálattal pirított rá kollégáira a rákoskeresztúri húsboltos
 
Orbán felajánlotta Magyarország segítségét a horvátoknak
 
Kovács Zoltán: Több olyan intézkedést hoztunk, amik a magyar emberek védelmét, a magyar emberek érdekeinek védelmét szolgálják
 
Petíció indult a felhatalmazási törvény ellen, már több tízezren aláírták
 
100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet
 
Falus Ferenc: a hivatalos adatok semmiképpen sem tükrözik a fertőzöttek számát
 
A magyarok fele fél attól: megfertőzi a koronavírus
 
Négy hete nem kap eszközöket a Uzsoki Utcai Kórház, a facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos
 
A Szegedi egyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt
 
Házi karanténba került Merkel
 
Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
 
Szombathelyen az önkormányzat küld maszkokat a háztartásoknak
 
Nem vár a kormányra a főpolgármester, inkább maga szerez be a főváros védőfelszerelést Kínából
 
Szó nélkül karanténba vonult a 100 éves Bálint gazda, aki túlélte a tífuszt, a lágert és a munkaszolgálatot
 
Gulyás Gergely szerint az ellenzék egy része a vírusnak szurkol
 
A magyar kormány vagy nem akarja tudni, vagy nem akarja elmondani a fertőzöttek valós számát
 
Operatív Törzs: Az egészséges embereknek nincs szüksége védőmaszkra
 
Világi lelkipásztorból és községi háziorvosból lett az ország egyszemélyes járványügyi felelőse Müller Cecília
 
A kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat
 
Senki nem tudja, hová tűnt Áder
 
Segélykiáltás: a mentődolgozók levélben kérnek segítséget Orbántól
 
Íme a védőfelszerelés szett, amit az állam biztosít a háziorvosoknak
 
Korábbi honvédelmi miniszter: A magyar katonaság is Orbán Viktor játékszerévé válik
 
Hatalmas összeghez juthatnak Orbánék a brüsszeli mentöcsomagból
 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás
 
Munkanélküliség és krízishelyzet várható Magyarországon
 
A védõfelszerelés hiánya és a túlterheltség miatt halnak meg az orvosok
 
Egy hetig sem volt karanténban Pintér, mert az operatív törzset irányítani kell
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés