HOME - 2020-04-09  Budapest,  Magyarország  
Milliárdokat szórnak el: Feltûnõen drága, korrupció gyanúját keltõ programot indított az Orbán-kormány!
Magyarország a 2017-ben bejelentett Zrínyi 2026 program (Z2026) keretében tíz év alatt várhatóan 3500 milliárd forintot fordít új fegyverek hadrendbe állítására. A programnak csak egy szépséghibája van: nem tudható, hogy egyáltalán létezik-e. „A Zrínyi program olyan, mint Columbo hadnagy felesége” – mondta a 168 Órának Vadai Ágnes, a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke. Mindenki beszél róla, de még senki sem látta. Érdekes módon a kormány honlapján Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája címen egy 2012-es dokumentum olvasható. Annak összeállítása megelõzte Oroszország 2014-es ukrajnai agresszióját, pedig éppen az határozza meg a NATO új Kelet-Európa-politikáját. A politikát, amelynek nevében a NATO tõlünk is haderõfejlesztést várt, a növekvõ ráfordításokról, vásárlásokról pedig oly büszkén beszélt az e heti NATO-csúcs elõtt Stoltenberg fõtitkár.

A honvédelmi beszerzéseket az egész világon körüllengi a korrupció gyanúja – irdatlanul nagy pénzekrõl van szó. A kockázat pedig annál nagyobb, minél kisebb a kontroll, egyebek mellett minél kevésbé átlátható az a program, amelybe a vásárlások illeszkednek.

Magyarországon a fegyverzetvásárlás tételeit a parlament honvédelmi bizottsága hagyja jóvá. Elvben, mert a gyakorlatban a bizottság tagjai nem kapnak érdemi információt, ott igazi vitákra nem kerül sor. A tagoknak kiosztanak például egy látványos leporellót a Zrínyi 2026 programról, amely nem felel meg a szakértõi anyagok követelményeinek, és kormányhatározat sem erõsítette meg. A bizottság így is elfogadja, mert gyakorlatilag mindent elfogad, amit a kormány beterjeszt.

– Benkõ Tibor honvédelmi miniszter tavaly tavasszal letette az esküjét, majd lázas fegyverkezés kezdõdött. Azóta egyetlen megvásárolt hadi eszközt sem nézhettünk meg – hallottuk Vadai Ágnestõl. – A kormány bemond egy célt, egy összeget, mentesítést kér a közbeszerzés alól, és a fideszes szavazógép automatikusan mindent elfogad.

– Valójában itt a piros, hol a pirost játszanak velünk, hiszen a védelemre szánt költségvetés 2010 és 2016 között a NATO által elvárt két százalék helyett még az egy százalékot sem érte el. Kevesebb volt, mint a gazdasági válság éveiben. Így a következõ idõszakban csak a megspórolt pénzt adják vissza – nyilatkozott lapunknak Szekeres Imre volt védelmi miniszter, aki abban is kételkedik, hogy a befektetett összegek jó helyre mennek–e.

Informátoraink szerint a fegyverzetbeszerzési döntésekben a szakminisztériumnak sincs sokkal több szava, mint a parlamenti bizottságnak.

– A rendszerváltás óta jöttek-mentek a kormányok, mindegyiknek volt haderõfejlesztési terve: egytõl egyig kisebb, de ütõképesebb hadsereget ígértek. Ebbõl azonban csak annyi sikerült, hogy a honvédség mérete egyre csökkent – mondta lapunknak Kovács Gyula nyugállományú alezredes, katonai szakértõ. Megítélése szerint hiba volt a HM katonai beszerzési információs rendszerének megszüntetése az általa kezelt adatbázissal együtt, majd a fegyvervásárlás kiszervezése a minisztériumból.

A kormányok általában nem töltötték ki a tíz évet, fel sem vetõdött, hogy a tízéves haderõfejlesztési tervek ütõképességre vonatkozó részével elszámoljanak. Az Orbán-kormány minõségileg új helyzetbe került, ám a Zrínyi program elsõ három évének tapasztalatai csak a kétségeket erõsítik. 2017-ben, év közben végrehajtott módosítással 133,4 milliárdra növelték a tervezett beszerzések összegét, de végül csak 58,8 milliárdot költöttek. 2018-ban a fejlesztésekre 193 milliárdot szántak, de ebbõl megint csak kevesebbet, 73 milliárdot sikerült kiadni, bár a bérekre és dolgi kiadásokra fordítható növekményt a rendszer szivacsként itta fel. A honvédség már 36 éve várt fejlesztésre, így a késlekedés érthetetlen – minõsített a katonai szakértõ, majd kérdésekkel folytatta:

– Ha 2017-ben volt megalapozott terv, akkor miért kellett év közben módosítani a költségvetést?

A kormányzat nem tudta, hogy mennyit akar költeni? Amikor végre elhatározta magát, miért nem teljesítette a saját tervét? Hogyan ismétlõdhetett meg ugyanez 2018-ban?

Pedig a program élén a nemzetközi adásvételben igencsak rutinos személy áll. Az orvosi végzettségû Maróth Gáspár, a haderõ- és hadiipari fejlesztéseket koordináló kormánybiztos – mellesleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat élére kinevezett Maróth Miklós akadémikus fia – már az elsõ Orbán-kormány idején a kormányfõ tanácsadója volt. 2000–2001-ben a Nemzeti Egészségügyi Tanács titkáraként dolgozott, majd 2003-ig az országos népegészségügyi programot vezette. Késõbb jelentõs szerepet játszott annak a programnak a koordinálásában, amelynek keretében Magyarország 2015-ben 40 milliárd forint értékben hívhatott le EU-s támogatásokat MR-, CT- és más diagnosztikai berendezések vásárlására. Világcégek között egy ciprusi offshore irodával közös vállalkozása, a VMD Kórház-technológiai Zrt. is részt vett a készülékek behozatalában. Az ügyben a Gazdasági Versenyhivatal 2016-ban vizsgálatot indított túlárazást, tehát pénzek visszaosztását is lehetõvé tévõ kartellezés gyanújával. A GVH egy dokumentumban Maróth nevét említette a kartell egyik koordinátoraként, aki, hogy, hogy nem, éppen a vizsgálat bejelentésének napján mondott le vezérigazgatói tisztségérõl. A GVH vizsgálatait általában hat hónap alatt zárja le, ezt kétszer hat hónapra szokták meghosszabbítani. Ebben az ügyben azonban máig sem hoztak határozatot.

Maróth Gáspár a vizsgálat megindításakor már a honvédelmi tárca háttérintézménye, a HM EI Zrt. igazgatósági elnöke volt. Ebben a minõségében menedzselte két használt A319-es Airbus repülõgép vásárlását, amelyek a beszerzésekben csapatszállítókként szerepeltek, de egyelõre inkább Orbán Viktor utaztatásában jutottak szerephez, akárcsak a futárgépekként nyilvántartott Dassault Falcon 7X business jetek. A kormányfõ láthatóan elégedett volt az igazgatósági elnök tevékenységével: Maróth Gáspárt 2018 júliusában hadfelszerelési kormánybiztossá nevezte ki, aki forrásaink szerint ma a haderõfejlesztés ügyeiben a miniszternél jelentõsebb befolyással bír.

A hazai haderõfejlesztés eddigi legnagyobb tétele 44 Leopard 2A7+ nehéz harckocsi és 24 Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg megvásárlása volt Németországtól. Az üzletet már tavaly bejelentették, de az már csak idén, a német Zöldek külügyi szóvivõjének kérdésére adott berlini válaszból derült ki, hogy ezzel

Magyarország az elsõ félévben a német haditechnika legnagyobb vásárlója lett a 1,76 milliárd eurós, nagyjából 572 milliárd forintos tétellel.

Kovács alezredes szerint ez a vásárlás indokolt, hiszen a tatai dandár harminc tankjából az idei hazai nemzetközi gyakorlatra csak 12 darabot tudtak kiállítani. A tüzérségnél sem jobb a helyzet, a tatai tüzérosztály 12 darab vontatott lövegébõl vért izzadva négyet tudtak összeszerelni, hogy azokkal rész vehessenek az idei németországi nemzetközi gyakorlaton.

Oroszország ukrajnai agressziója után a NATO varsói csúcsértekezletének résztvevõi arra a döntésre jutottak, hogy magas minõségû haderõt kell létrehozni, amely képes a résztvevõk rotációja közben elrettentõ erõvel fellépni a modernizált orosz hadsereggel szemben is. Egy ilyen haderõ része lehet a magyar harckocsizó és tüzérségi kontingens, bár idekívánkozik a kijózanító adat: Oroszországnak jelenleg több mint 22 ezer tankja van.

Szekeres Imre volt védelmi miniszter úgy véli, hogy a páncélosok beszerzésének nincs sok értelme. A mai geostratégiai helyzetben, amikor Magyarországot hagyományos eszközökkel várhatóan nem éri szárazföldrõl támadás, szerinte

felesleges ennyi pénzt költeni tankokra.

Szomszédaink vagy NATO-tagok, vagy részt vesznek annak békepartnerségi együttmûködésében. Inkább a világ konfliktuspontjain bevethetõ különleges alakulatokat kellene erõsíteni és a légierõt volna érdemes fejleszteni. Jellemzõ, hogy Szekeres minisztersége idején a német vezérkari fõnök ingyen ajánlott régebbi típusú tankokat, ám a magyar vezérkar akkor úgy döntött, hogy a fenntartás költségei miatt ezekre a harckocsikra
ingyen sincs szükség. A döntés mellett persze politikai érvek is szóltak, hiszen a vásárlások volumene Németország számára is fontos tétel: több elemzõ ezzel a beruházással hozta összefüggésbe Angela Merkel békülékeny hangnemét augusztusban, a páneurópai piknik 30. évfordulóján.

Németország mellett Franciaországnak is jut megrendelés: a közös Airbus cég gyártja ugyanis azt a H145M típusú, katasztrófavédelmi célokra is bevethetõ könnyû helikoptert, amelybõl húsz darabot vásárolunk, és azt a H225M típusú közepes méretû szállító helikoptert, amelybõl Magyarország 16 darabot rendelt.

– Láttuk a köztelevízió híradójában, hogy jöttek Airbus helikopterek, de semmit sem tudhattunk meg arról, hogy milyen célra, milyen faladattal, milyen fegyverzettel, milyen felszereltséggel vásárolták õket – mondta errõl lapunknak az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke.

Minél jelentõsebb egy vásárlás, annál többet nyomhat a latban a politikai tényezõ. David Cornstein amerikai nagykövet tavaly decemberben a parlament külügyi bizottságában kijelentette, hogy az Egyesült Államok Magyarországtól elvárja, hogy támogassa a NATO álláspontját Ukrajnával kapcsolatban, lépjen az energiabiztonság és a védelmi együttmûködés ügyében. Cornstein – aki látványos kudarcot vallott a CEU ügyében, és akirõl a The New York Times azt írta, hogy inkább Orbánt képviseli a Trump-adminisztrációban, mint fordítva – elérte, hogy az Egyesült Államok elnöke az Ovális Irodában fogadja a magyar miniszterelnököt. Természetesen nem tudjuk, hogy közöttük mi hangzott el, de az amerikai Defense News hírportál augusztusban megírta, hogy

Magyarország 500 millió dollár (mintegy 150 milliárd forint) értékben 180 darab AIM–120C-7 típusú légiharc-rakétát vesz. Amikor errõl hírt adott az Index, a portált olvasói figyelmeztették, hogy ez a beszerzés érthetetlenül drága: Lengyelország ennek ez árnak a feléért kapott 150 ilyen rakétát.

Arányosan Japán is sokkal kevesebbet fizetett. Persze létezhetnek árdrágító tényezõk – kellékek, kiképzés, más szolgáltatások –, ám az erre vonatkozó kérdésre a portál nem kapott választ.

Ennél is sokkal nagyobb tétel lehet egy légvédelmi rakétarendszer vásárlása. A magyar légtér biztonságát jelenleg még a szovjetek által tíz évre tervezett KUB rakéták õrzik, szinte csoda, hogy most, 35 év után is bevethetõk. Valószínû, hogy ezeket az úgynevezett NASAMS rendszerre cserélik, csak egy bökkenõ van: bár a rakéták amerikaiak, a rendszer maga norvég. Orbán Viktor pedig haragszik Oslóra, mert a Norvég Alap pénzeihez az állam csak akkor juthat hozzá, ha a civileknek szánt összegeket maguk a civilek kezelik. A magyar kormányfõ Donald Trumpon keresztül próbált rájuk nyomást gyakorolni, ám diplomáciai források szerint az amerikai elnök ezt azzal a felkiáltással hárította el: „én nagyon szeretem Norvégiát”.

Van olyan eset, amikor a fegyvervásárlás mögött a politikai szempontokon és a szimpátiákon túl nyilvánvaló személyi összefonódások is felsejlenek. Ilyen azoknak a török páncélozott terepjáróknak a tervezett vásárlása, amelyeket NATO-országok nem használnak, viszont vannak róluk grúz, szenegáli és üzbég referenciák. Mint a HVG megírta, ezeket a jármûveket a HT Division Zrt. hozza be, amelynek egyik tulajdonosa az állami megrendelésekben bõvelkedõ, a Duna Aszfaltot is birtokló Szíjj László. A másik egy török üzletember, Suat Görkhan Karakus, akinek viszont korábban a kormányfõ vejével, Tiborcz Istvánnal voltak üzleti kapcsolatai. Különösebb gazdasági jártasság nem kell ahhoz, hogy az ember bizonyosra vegye: olcsóbb volna közvetítõk nélkül vásárolni, mint magáncégek tulajdonosainak a profitját növelni. Vannak azonban más, magasabb szempontok?

Maróth kormánybiztos a múlt hónap elején a Magyar Nemzetnek adott interjúban a beszerzési ügyeken kívül arról beszélt, hogy Magyarország milyen hadiipari gyártókapacitások birtokába jutott. Tavaly megkezdõdött Kiskunfélegyházán a cseh CZ (Èeská Zbrojovka) kézi fegyvereinek magyarországi gyártása, Gyulán forgó alkatrészek készülnek majd Airbus helikopterekhez. A legnagyobb bejelentés viszont az volt, hogy a magyar állam megvásárolta a Hirtenberger Defence Systems (HDS) nevû, aknavetõket gyártó osztrák céget. A kormánybiztos úgy nyilatkozott, hogy olyan patinás vállalatot sikerült megvásárolni, amelynek kapacitásai évekre elõre lekötöttek, üzemeltetése rentábilis, megszerzésével olyan tudáshoz jutunk, amelyet csak évek alatt, sokmilliárdos befektetéssel lehetett volna megszerezni.

Kovács Gyula nyugalmazott alezredes mindezt másképpen tudja. Szerkesztõségünknek A pancserség tobzódása a haderõben címmel juttatott el cikket, amelyben görcsös erõlködésnek nyilvánítja az igyekezetet hazai gyártókapacitások kialakítására. Számításai szerint a Zbrojovka gyártósorainak Magyarországra telepítése, a munkaerõ-toborzás és -betanítás, a közvetítõ cégek megbízása olyan pluszköltségeket generál, amelyek miatt

a magyar hadsereg számára gyártott fegyverek darabára magasabb lesz, mintha a cseh cégtõl vennék.

Ahhoz, hogy a termelés rentábilis legyen, külföldi megrendelõk kellenének – róluk egyelõre nem tudunk.

A volt tüzérdandárparancsnok-helyettes még kritikusabb az osztrák aknavetõgyár megvásárlásával kapcsolatban. Úgy tudja, hogy a HDS-nek komoly értékesítési nehézségei voltak, így a projektre létrehozott magyar cég nem lesz képes a felvett majdnem 13 milliárd forintos hitel törlesztésére. A gyártó a közelmúltban egy szlovákiai lövészeten 120 milliméteres aknavetõmodult mutatott be földi telepítéssel. A nyugalmazott alezredes szerint ez a szingapúri együttmûködéssel elõállított termék piacképtelen. A világ komoly fegyvergyártói – amerikaiak, németek, svédek, finnek – aknavetõiket kerekes vagy lánctalpas hordozóeszközökön árulják, minden funkciót kielégítõ, akár lézeres célra vezetésû lõszerszortimenttel, aknavetõszakaszonként tûzvezetõ központtal.

Szekeres Imre volt miniszter szerint a vásárlásokról és a beruházásokról meghozott döntések nélkülözik a magyar tábornoki kar szaktudását, úgy véli, hogy a katonák befolyásának szándékos gyengítése volt a cél, amikor az év elején megszüntették a Honvéd Vezérkart, amely a magyar haderõ legfelsõ hadászati és összhaderõnemi tervezõ és koordináló szervezete volt.

A bevásárlás még éveken át folytatódik, és már megkezdõdött az egyik legnagyobb üzlet, a vadászbombázók beszerzésének elõkészítése is. 2026-ban ugyanis lejár a svéd Gripenek lízingszerzõdése. Sajtókombinációk szerint elképzelhetõ amerikai F–35-ös lopakodó gépek beszerzése is, ami 12 + 2 kiképzõ repülõgép megvásárlásával alapáron 300 milliárd forintos kiadást jelentene, de ehhez hozzá kellene számolni a fegyverzetet, a fenntartást, a személyzet kiképzését, ami összességében akár több is lehet a darabonkénti árnál.

Az üzengetés megkezdõdött. Maróth Gáspár ezt mondta a Magyar Nemzetnek: – Nehezen tartom elképzelhetõnek, hogy olyan külföldi országok cégei, amelyek kormányai a demokratikus országok írott és íratlan szabályait felrúgva a magyar választók akaratával ellentétes belpolitikai befolyásolási gyakorlatot folytatnak nálunk, elõnyt élvezhessenek egy ilyen folyamatban.” Értsd: ha Svédország továbbra is számonkéri a magyar kormányon a demokratikus berendezkedés alapértékeit, akkor nem lesz üzlet. Vagy esetleg mégis? Mert egyelõre a beszerzés ügyében csak a pávatánc kezdõdött el. És 2001-ben, amikor az elsõ Orbán-kormány váratlanul a Gripenek mellett döntött az amerikai F–16-os gépek beszerzése helyett, a kombinációk továbbmentek annál, hogy a háttérben politikai megfontolás áll.

– Rossz irány, hogy úgy fegyverzik fel a Magyar Honvédséget, hogy az nem átlátható, hogy annak részleteit nem tekinthetik át sem a katonák, sem a parlamenti bizottság tagjai – mondta a 168 Órának Vadai Ágnes. Az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke hozzátette, a titkolózásnak csak egy reális oka lehet: a korrupció. Az, hogy a jövõben a haderõfejlesztés legyen az új stadionépítési program.

Forrás: 168 Óra
Milliárdokat szórnak el: Feltûnõen drága, korrupció gyanúját keltõ programot indított az Orbán-kormány!
Magyarország a 2017-ben bejelentett Zrínyi 2026 program (Z2026) keretében tíz év alatt várhatóan 3500 milliárd forintot fordít új fegyverek hadrendbe állítására. A programnak csak egy szépséghibája van: nem tudható, hogy egyáltalán létezik-e. „A Zrínyi program olyan, mint Columbo hadnagy felesége” – mondta a 168 Órának Vadai Ágnes, a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke. Mindenki beszél róla, de még senki sem látta. Érdekes módon a kormány honlapján Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája címen egy 2012-es dokumentum olvasható. Annak összeállítása megelõzte Oroszország 2014-es ukrajnai agresszióját, pedig éppen az határozza meg a NATO új Kelet-Európa-politikáját. A politikát, amelynek nevében a NATO tõlünk is haderõfejlesztést várt, a növekvõ ráfordításokról, vásárlásokról pedig oly büszkén beszélt az e heti NATO-csúcs elõtt Stoltenberg fõtitkár.

A honvédelmi beszerzéseket az egész világon körüllengi a korrupció gyanúja – irdatlanul nagy pénzekrõl van szó. A kockázat pedig annál nagyobb, minél kisebb a kontroll, egyebek mellett minél kevésbé átlátható az a program, amelybe a vásárlások illeszkednek.

Magyarországon a fegyverzetvásárlás tételeit a parlament honvédelmi bizottsága hagyja jóvá. Elvben, mert a gyakorlatban a bizottság tagjai nem kapnak érdemi információt, ott igazi vitákra nem kerül sor. A tagoknak kiosztanak például egy látványos leporellót a Zrínyi 2026 programról, amely nem felel meg a szakértõi anyagok követelményeinek, és kormányhatározat sem erõsítette meg. A bizottság így is elfogadja, mert gyakorlatilag mindent elfogad, amit a kormány beterjeszt.

– Benkõ Tibor honvédelmi miniszter tavaly tavasszal letette az esküjét, majd lázas fegyverkezés kezdõdött. Azóta egyetlen megvásárolt hadi eszközt sem nézhettünk meg – hallottuk Vadai Ágnestõl. – A kormány bemond egy célt, egy összeget, mentesítést kér a közbeszerzés alól, és a fideszes szavazógép automatikusan mindent elfogad.

– Valójában itt a piros, hol a pirost játszanak velünk, hiszen a védelemre szánt költségvetés 2010 és 2016 között a NATO által elvárt két százalék helyett még az egy százalékot sem érte el. Kevesebb volt, mint a gazdasági válság éveiben. Így a következõ idõszakban csak a megspórolt pénzt adják vissza – nyilatkozott lapunknak Szekeres Imre volt védelmi miniszter, aki abban is kételkedik, hogy a befektetett összegek jó helyre mennek–e.

Informátoraink szerint a fegyverzetbeszerzési döntésekben a szakminisztériumnak sincs sokkal több szava, mint a parlamenti bizottságnak.

– A rendszerváltás óta jöttek-mentek a kormányok, mindegyiknek volt haderõfejlesztési terve: egytõl egyig kisebb, de ütõképesebb hadsereget ígértek. Ebbõl azonban csak annyi sikerült, hogy a honvédség mérete egyre csökkent – mondta lapunknak Kovács Gyula nyugállományú alezredes, katonai szakértõ. Megítélése szerint hiba volt a HM katonai beszerzési információs rendszerének megszüntetése az általa kezelt adatbázissal együtt, majd a fegyvervásárlás kiszervezése a minisztériumból.

A kormányok általában nem töltötték ki a tíz évet, fel sem vetõdött, hogy a tízéves haderõfejlesztési tervek ütõképességre vonatkozó részével elszámoljanak. Az Orbán-kormány minõségileg új helyzetbe került, ám a Zrínyi program elsõ három évének tapasztalatai csak a kétségeket erõsítik. 2017-ben, év közben végrehajtott módosítással 133,4 milliárdra növelték a tervezett beszerzések összegét, de végül csak 58,8 milliárdot költöttek. 2018-ban a fejlesztésekre 193 milliárdot szántak, de ebbõl megint csak kevesebbet, 73 milliárdot sikerült kiadni, bár a bérekre és dolgi kiadásokra fordítható növekményt a rendszer szivacsként itta fel. A honvédség már 36 éve várt fejlesztésre, így a késlekedés érthetetlen – minõsített a katonai szakértõ, majd kérdésekkel folytatta:

– Ha 2017-ben volt megalapozott terv, akkor miért kellett év közben módosítani a költségvetést?

A kormányzat nem tudta, hogy mennyit akar költeni? Amikor végre elhatározta magát, miért nem teljesítette a saját tervét? Hogyan ismétlõdhetett meg ugyanez 2018-ban?

Pedig a program élén a nemzetközi adásvételben igencsak rutinos személy áll. Az orvosi végzettségû Maróth Gáspár, a haderõ- és hadiipari fejlesztéseket koordináló kormánybiztos – mellesleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat élére kinevezett Maróth Miklós akadémikus fia – már az elsõ Orbán-kormány idején a kormányfõ tanácsadója volt. 2000–2001-ben a Nemzeti Egészségügyi Tanács titkáraként dolgozott, majd 2003-ig az országos népegészségügyi programot vezette. Késõbb jelentõs szerepet játszott annak a programnak a koordinálásában, amelynek keretében Magyarország 2015-ben 40 milliárd forint értékben hívhatott le EU-s támogatásokat MR-, CT- és más diagnosztikai berendezések vásárlására. Világcégek között egy ciprusi offshore irodával közös vállalkozása, a VMD Kórház-technológiai Zrt. is részt vett a készülékek behozatalában. Az ügyben a Gazdasági Versenyhivatal 2016-ban vizsgálatot indított túlárazást, tehát pénzek visszaosztását is lehetõvé tévõ kartellezés gyanújával. A GVH egy dokumentumban Maróth nevét említette a kartell egyik koordinátoraként, aki, hogy, hogy nem, éppen a vizsgálat bejelentésének napján mondott le vezérigazgatói tisztségérõl. A GVH vizsgálatait általában hat hónap alatt zárja le, ezt kétszer hat hónapra szokták meghosszabbítani. Ebben az ügyben azonban máig sem hoztak határozatot.

Maróth Gáspár a vizsgálat megindításakor már a honvédelmi tárca háttérintézménye, a HM EI Zrt. igazgatósági elnöke volt. Ebben a minõségében menedzselte két használt A319-es Airbus repülõgép vásárlását, amelyek a beszerzésekben csapatszállítókként szerepeltek, de egyelõre inkább Orbán Viktor utaztatásában jutottak szerephez, akárcsak a futárgépekként nyilvántartott Dassault Falcon 7X business jetek. A kormányfõ láthatóan elégedett volt az igazgatósági elnök tevékenységével: Maróth Gáspárt 2018 júliusában hadfelszerelési kormánybiztossá nevezte ki, aki forrásaink szerint ma a haderõfejlesztés ügyeiben a miniszternél jelentõsebb befolyással bír.

A hazai haderõfejlesztés eddigi legnagyobb tétele 44 Leopard 2A7+ nehéz harckocsi és 24 Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg megvásárlása volt Németországtól. Az üzletet már tavaly bejelentették, de az már csak idén, a német Zöldek külügyi szóvivõjének kérdésére adott berlini válaszból derült ki, hogy ezzel

Magyarország az elsõ félévben a német haditechnika legnagyobb vásárlója lett a 1,76 milliárd eurós, nagyjából 572 milliárd forintos tétellel.

Kovács alezredes szerint ez a vásárlás indokolt, hiszen a tatai dandár harminc tankjából az idei hazai nemzetközi gyakorlatra csak 12 darabot tudtak kiállítani. A tüzérségnél sem jobb a helyzet, a tatai tüzérosztály 12 darab vontatott lövegébõl vért izzadva négyet tudtak összeszerelni, hogy azokkal rész vehessenek az idei németországi nemzetközi gyakorlaton.

Oroszország ukrajnai agressziója után a NATO varsói csúcsértekezletének résztvevõi arra a döntésre jutottak, hogy magas minõségû haderõt kell létrehozni, amely képes a résztvevõk rotációja közben elrettentõ erõvel fellépni a modernizált orosz hadsereggel szemben is. Egy ilyen haderõ része lehet a magyar harckocsizó és tüzérségi kontingens, bár idekívánkozik a kijózanító adat: Oroszországnak jelenleg több mint 22 ezer tankja van.

Szekeres Imre volt védelmi miniszter úgy véli, hogy a páncélosok beszerzésének nincs sok értelme. A mai geostratégiai helyzetben, amikor Magyarországot hagyományos eszközökkel várhatóan nem éri szárazföldrõl támadás, szerinte

felesleges ennyi pénzt költeni tankokra.

Szomszédaink vagy NATO-tagok, vagy részt vesznek annak békepartnerségi együttmûködésében. Inkább a világ konfliktuspontjain bevethetõ különleges alakulatokat kellene erõsíteni és a légierõt volna érdemes fejleszteni. Jellemzõ, hogy Szekeres minisztersége idején a német vezérkari fõnök ingyen ajánlott régebbi típusú tankokat, ám a magyar vezérkar akkor úgy döntött, hogy a fenntartás költségei miatt ezekre a harckocsikra
ingyen sincs szükség. A döntés mellett persze politikai érvek is szóltak, hiszen a vásárlások volumene Németország számára is fontos tétel: több elemzõ ezzel a beruházással hozta összefüggésbe Angela Merkel békülékeny hangnemét augusztusban, a páneurópai piknik 30. évfordulóján.

Németország mellett Franciaországnak is jut megrendelés: a közös Airbus cég gyártja ugyanis azt a H145M típusú, katasztrófavédelmi célokra is bevethetõ könnyû helikoptert, amelybõl húsz darabot vásárolunk, és azt a H225M típusú közepes méretû szállító helikoptert, amelybõl Magyarország 16 darabot rendelt.

– Láttuk a köztelevízió híradójában, hogy jöttek Airbus helikopterek, de semmit sem tudhattunk meg arról, hogy milyen célra, milyen faladattal, milyen fegyverzettel, milyen felszereltséggel vásárolták õket – mondta errõl lapunknak az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke.

Minél jelentõsebb egy vásárlás, annál többet nyomhat a latban a politikai tényezõ. David Cornstein amerikai nagykövet tavaly decemberben a parlament külügyi bizottságában kijelentette, hogy az Egyesült Államok Magyarországtól elvárja, hogy támogassa a NATO álláspontját Ukrajnával kapcsolatban, lépjen az energiabiztonság és a védelmi együttmûködés ügyében. Cornstein – aki látványos kudarcot vallott a CEU ügyében, és akirõl a The New York Times azt írta, hogy inkább Orbánt képviseli a Trump-adminisztrációban, mint fordítva – elérte, hogy az Egyesült Államok elnöke az Ovális Irodában fogadja a magyar miniszterelnököt. Természetesen nem tudjuk, hogy közöttük mi hangzott el, de az amerikai Defense News hírportál augusztusban megírta, hogy

Magyarország 500 millió dollár (mintegy 150 milliárd forint) értékben 180 darab AIM–120C-7 típusú légiharc-rakétát vesz. Amikor errõl hírt adott az Index, a portált olvasói figyelmeztették, hogy ez a beszerzés érthetetlenül drága: Lengyelország ennek ez árnak a feléért kapott 150 ilyen rakétát.

Arányosan Japán is sokkal kevesebbet fizetett. Persze létezhetnek árdrágító tényezõk – kellékek, kiképzés, más szolgáltatások –, ám az erre vonatkozó kérdésre a portál nem kapott választ.

Ennél is sokkal nagyobb tétel lehet egy légvédelmi rakétarendszer vásárlása. A magyar légtér biztonságát jelenleg még a szovjetek által tíz évre tervezett KUB rakéták õrzik, szinte csoda, hogy most, 35 év után is bevethetõk. Valószínû, hogy ezeket az úgynevezett NASAMS rendszerre cserélik, csak egy bökkenõ van: bár a rakéták amerikaiak, a rendszer maga norvég. Orbán Viktor pedig haragszik Oslóra, mert a Norvég Alap pénzeihez az állam csak akkor juthat hozzá, ha a civileknek szánt összegeket maguk a civilek kezelik. A magyar kormányfõ Donald Trumpon keresztül próbált rájuk nyomást gyakorolni, ám diplomáciai források szerint az amerikai elnök ezt azzal a felkiáltással hárította el: „én nagyon szeretem Norvégiát”.

Van olyan eset, amikor a fegyvervásárlás mögött a politikai szempontokon és a szimpátiákon túl nyilvánvaló személyi összefonódások is felsejlenek. Ilyen azoknak a török páncélozott terepjáróknak a tervezett vásárlása, amelyeket NATO-országok nem használnak, viszont vannak róluk grúz, szenegáli és üzbég referenciák. Mint a HVG megírta, ezeket a jármûveket a HT Division Zrt. hozza be, amelynek egyik tulajdonosa az állami megrendelésekben bõvelkedõ, a Duna Aszfaltot is birtokló Szíjj László. A másik egy török üzletember, Suat Görkhan Karakus, akinek viszont korábban a kormányfõ vejével, Tiborcz Istvánnal voltak üzleti kapcsolatai. Különösebb gazdasági jártasság nem kell ahhoz, hogy az ember bizonyosra vegye: olcsóbb volna közvetítõk nélkül vásárolni, mint magáncégek tulajdonosainak a profitját növelni. Vannak azonban más, magasabb szempontok?

Maróth kormánybiztos a múlt hónap elején a Magyar Nemzetnek adott interjúban a beszerzési ügyeken kívül arról beszélt, hogy Magyarország milyen hadiipari gyártókapacitások birtokába jutott. Tavaly megkezdõdött Kiskunfélegyházán a cseh CZ (Èeská Zbrojovka) kézi fegyvereinek magyarországi gyártása, Gyulán forgó alkatrészek készülnek majd Airbus helikopterekhez. A legnagyobb bejelentés viszont az volt, hogy a magyar állam megvásárolta a Hirtenberger Defence Systems (HDS) nevû, aknavetõket gyártó osztrák céget. A kormánybiztos úgy nyilatkozott, hogy olyan patinás vállalatot sikerült megvásárolni, amelynek kapacitásai évekre elõre lekötöttek, üzemeltetése rentábilis, megszerzésével olyan tudáshoz jutunk, amelyet csak évek alatt, sokmilliárdos befektetéssel lehetett volna megszerezni.

Kovács Gyula nyugalmazott alezredes mindezt másképpen tudja. Szerkesztõségünknek A pancserség tobzódása a haderõben címmel juttatott el cikket, amelyben görcsös erõlködésnek nyilvánítja az igyekezetet hazai gyártókapacitások kialakítására. Számításai szerint a Zbrojovka gyártósorainak Magyarországra telepítése, a munkaerõ-toborzás és -betanítás, a közvetítõ cégek megbízása olyan pluszköltségeket generál, amelyek miatt

a magyar hadsereg számára gyártott fegyverek darabára magasabb lesz, mintha a cseh cégtõl vennék.

Ahhoz, hogy a termelés rentábilis legyen, külföldi megrendelõk kellenének – róluk egyelõre nem tudunk.

A volt tüzérdandárparancsnok-helyettes még kritikusabb az osztrák aknavetõgyár megvásárlásával kapcsolatban. Úgy tudja, hogy a HDS-nek komoly értékesítési nehézségei voltak, így a projektre létrehozott magyar cég nem lesz képes a felvett majdnem 13 milliárd forintos hitel törlesztésére. A gyártó a közelmúltban egy szlovákiai lövészeten 120 milliméteres aknavetõmodult mutatott be földi telepítéssel. A nyugalmazott alezredes szerint ez a szingapúri együttmûködéssel elõállított termék piacképtelen. A világ komoly fegyvergyártói – amerikaiak, németek, svédek, finnek – aknavetõiket kerekes vagy lánctalpas hordozóeszközökön árulják, minden funkciót kielégítõ, akár lézeres célra vezetésû lõszerszortimenttel, aknavetõszakaszonként tûzvezetõ központtal.

Szekeres Imre volt miniszter szerint a vásárlásokról és a beruházásokról meghozott döntések nélkülözik a magyar tábornoki kar szaktudását, úgy véli, hogy a katonák befolyásának szándékos gyengítése volt a cél, amikor az év elején megszüntették a Honvéd Vezérkart, amely a magyar haderõ legfelsõ hadászati és összhaderõnemi tervezõ és koordináló szervezete volt.

A bevásárlás még éveken át folytatódik, és már megkezdõdött az egyik legnagyobb üzlet, a vadászbombázók beszerzésének elõkészítése is. 2026-ban ugyanis lejár a svéd Gripenek lízingszerzõdése. Sajtókombinációk szerint elképzelhetõ amerikai F–35-ös lopakodó gépek beszerzése is, ami 12 + 2 kiképzõ repülõgép megvásárlásával alapáron 300 milliárd forintos kiadást jelentene, de ehhez hozzá kellene számolni a fegyverzetet, a fenntartást, a személyzet kiképzését, ami összességében akár több is lehet a darabonkénti árnál.

Az üzengetés megkezdõdött. Maróth Gáspár ezt mondta a Magyar Nemzetnek: – Nehezen tartom elképzelhetõnek, hogy olyan külföldi országok cégei, amelyek kormányai a demokratikus országok írott és íratlan szabályait felrúgva a magyar választók akaratával ellentétes belpolitikai befolyásolási gyakorlatot folytatnak nálunk, elõnyt élvezhessenek egy ilyen folyamatban.” Értsd: ha Svédország továbbra is számonkéri a magyar kormányon a demokratikus berendezkedés alapértékeit, akkor nem lesz üzlet. Vagy esetleg mégis? Mert egyelõre a beszerzés ügyében csak a pávatánc kezdõdött el. És 2001-ben, amikor az elsõ Orbán-kormány váratlanul a Gripenek mellett döntött az amerikai F–16-os gépek beszerzése helyett, a kombinációk továbbmentek annál, hogy a háttérben politikai megfontolás áll.

– Rossz irány, hogy úgy fegyverzik fel a Magyar Honvédséget, hogy az nem átlátható, hogy annak részleteit nem tekinthetik át sem a katonák, sem a parlamenti bizottság tagjai – mondta a 168 Órának Vadai Ágnes. Az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke hozzátette, a titkolózásnak csak egy reális oka lehet: a korrupció. Az, hogy a jövõben a haderõfejlesztés legyen az új stadionépítési program.

Forrás: 168 Óra
Bakondi György: több mint 19 ezer migráns érkezett Európába
Parragh: Annyi ember megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni
Varga Mihály: Nem kaptunk pénzt az Uniótól védekezésre
Íme a kormány terve a rövidített munkaidő támogatási módjára
A kormány keddi gazdaságmentő bejelentései közül a legtöbb embert a rövidített munkaidőt kompenzáló támogatás érinthet. Ez alapján az ...
Rendesen megugrottak az élelmiszerárak a legfrissebb KSH-adatok szerint
Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, februárhoz képest az élelmiszerek ára a...
Bayer Zsolt családja két lakást is megszerzett a Várban, ugyanazért a faházért kapták cserébe
A kormánypárti publicista családjának pilisszentkereszti házát kétszer is bérleti jogra cserélték, majd rögtön visszavásárolták. Nem e...
Palkovics tisztázta: mégsem fizetik ki a bér 70 százalékát
Az innovációs miniszter kedd este az Inforádióban próbálta helyretenni a fél nappal korábbi bejelentést. Kedden Palkovics László innováci...
Saját céljaira használja a jogrendszert a Fidesz
Két éve ezen a napon tartották az országgyűlési választásokat Magyarországon, a Fidesz harmadjára szerzett kétharmadot. Két év múlva új...
Az egészségügyi dolgozóknak adják fizetésüket a képviselők és kormánytagok Bulgáriában
Saját, összesen egymillió eurót kitevő fizetésüket ajánlják fel a bolgár képviselők és a kormánytagok a közegészségügy részére a ...
Szijjártó: 31 millió maszk érkezett, az ellenzéki kerületeknek is adtunk 100 ezret
Több mint 116 millió maszkot rendelt a magyar kormány, ebből 31 millió már megérkezett. Szijjártó Péter külügyminiszter tájékoztatásáb...
Győrfi szerint rászolgáltak a bizalomra
Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondja: a munkája része lett, hogy néha tragédiákkal kell foglalkoznia, de ilyen helyzettel, mint a...
Közel 1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait
Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliárd volt, az előző tender eredménytelenül zárult. Kezdődhet a Budai Vár falainak felújítása, lezáru...
Gyurcsányék feljelentik Orbánt az Európai Bizottságnál
A Demokratikus Koalíció az Európai Bizottsághoz fordul a felhatalmazási törvény hatálya alatt született kormányrendeletek miatt. "Orbá...
Matolcsy bejelentette a gazdasági csomagját, majd Mészáros pillanatok alatt 30 milliárdot nyert
Pozitívan reagált a forint és a tőzsde is a kormány és a jegybank gazdaságélénkítő bejelentéseire.ű Az euró/forint árfolyam 357 alá s...
A magyar kormány a Magyar Közlönyben gúnyolódik az Európai Unióval vírusügyben
Miközben elvileg mindenki vállvetve küzd a koronavírus fenyegetése ellen, a magyar kormány a hivatalos közlönyben mutatta meg, ők hogyan ké...
Negyvenegy polgármester tiltakozik az önkormányzatok eltiprása ellen
A rendkívüli felhatalmazást az önkormányzatok kivéreztetésére használja a kormány. Budapest főpolgármestere mellett 14 kerületvezető é...
Sem arcmaszk, sem kesztyű nem kell a rendőrnek, hogy igazoltathasson
Részletes protokoll írja elő, hogy mikor, hogyan kell védekezniük a járvány alatt a rendőröknek, a maszkokkal és kesztyűkkel kapcsolatban p...
Ráomolhat a gazdasági válság a magyar focira
Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spór...
Orbán Viktor: visszahozzuk a 13. havi nyugdíjat, nem egy összegben, hanem a következő 4 évben, részletekben
Orbán Viktor hétfőn a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentette, fokozatosan visszahozzák a 13. havi nyugdíjat. Tehát nem egy össze...
Gulyás: Elegünk van a kettős mércéből, Magyarország az éltanulók között van
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a járványügyi védekezés a költségvetésből komoly forrásokat, az országtól pedig k...
100.000 maszkot adományozunk Észak-Macedóniának! Szabó Tímea: Normálisak maguk?
Gulyás Gergely szerint az ellenzék nem méri fel a helyzet komolyságát. Az ellenzéki képviselők a miniszterelnök bejelentéséről azt mondtá...
Jobbik: Különadót kellene kivetni Mészárosra
A „NER-oligarchák” megsarcolását, az önkormányzatoktól történő forráselvonás visszavonását követelték ellenzéki politikusok hétf...
Müller Cecília: A New York Times foglalkozzon azzal, ami New Yorkban van
Kiss Róbert alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a szombati naphoz képest vasárnap a rendőri intézkedések szám...
Családban marad az igazságszolgáltatás irányítása: Varga Judit anyósa lett az OBH elnökhelyettese
Áder János köztársasági elnök 2020. április 7-ével az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettesévé nevezte ki dr. Erőss Mónikát...
Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe
Orbán Viktor helyett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette röviden a kormány gazdaságvédelmi programját hétfőn a...
Botka László: Minden magyar kapjon havi 110 ezer forintot a NER kedvezményezettjeitől
Hétfő reggel a Facebookon Botka László szegedi polgármester "nemzeti szolidaritási program" néven saját javaslatokkal állt el elő, a járvá...
Hatalmas gyengüléssel reagált a forint Orbán csomagjára
A bejelentés előtt 362 forinton állt az euró, egy óra előtt már 366 forintot kértek érte. Orbán Viktor miniszterelnök ma délben egy onlin...
Lukács László: Orbán hagyja az egyszerű embereket beledögleni a terheik viselésébe
A kormánynak és Orbán Viktornak csak az emberek védelme lenne a feladata a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben, a többi int...
Szijjártó beolvasott a kollégáinak: Először olvassanak
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: pénteken újra átbeszélték az EU-tagországok külügyminiszterei a korona...
Orbán 15 százalékot vett el tíz éve a pártoktól, most több mint egymilliárdot fog
Orbán Viktor gyakorlott válságmenedzser, 2010-ben két, összesen 520 milliárdos csomagot is bejelentett, az “unortodox” ötletekkel, különa...
LMP: Újabb földmutyira készül a kormány a vírus árnyékában
Miközben a média és az ellenzéki pártok a koronavírus-járvánnyal és az emiatt összeomló gazdasággal vannak elfoglalva, a kormány újabb f...
A központi kommunikációban valami nagyon félrecsúszott: Az idősek lettek az új migránsok
Ez már nem a generációk háborúja. Jóval több annál. Egy ország fordult az idősekkel szembe. A legnagyobb kockázatú csoportból az elmúlt ...
Gulyás: Naponta 4000 ember veszti el a munkáját
Még a nyár elején megkapják az egyészségügyi dolgozók azt a bruttó félmillió forintot, amelyet Orbán Viktor csütörtökön az állami ád...
Hadházy Ákos: Az új eljárásrend szerint már csak a legsúlyosabb koronavírusos betegeket tesztelik
„A Kásler miniszter által április 1-én aláírt új eljárásrend szerint ezentúl csak a legsúlyosabb, kórházban kezelt koronavírusos beteg...
Orbán szándékosan vérezteti ki az önkormányzatokat
Rövid időn belül a harmadik bevételi forrásától fosztotta meg az önkormányzatokat Orbán Viktor vasárnapi rendelete, amellyel a kormányfő ...
Donald Tusk: Orbán logikája győz, azt az Európai Unió nem éli túl
Az Európai Néppárt elnöke egy a járványhelyzetről készített videón a magyar miniszterelnökön kívül Donald Trumpot és Jaroslaw Kaczyńsk...
Ursula von der Leyen: különösen aggasztanak a magyarországi rendelkezések
Aggodalmát fejezte ki a koronavírus-járvány okán hozott magyar intézkedések miatt az Európai Bizottság elnöke brüsszeli sajtótájékoztat...
Figyelmeztetik a nyugati cégvezetőket: a válságban az áruházak és a bankok kerülhetnek Orbánék célkeresztjébe
Sosem látott mértékben zuhant szerdán a forint, a Magyar Nemzeti Bank szerda délutáni beavatkozása előtt 369,5 forintba került egy euró. A t...
Mégiscsak kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
Tavaly júliusban fakivágásra jelöltek 62 idős fát a Szentendrei úton, de úgy nézett ki, ezekből 32 megmenekül. Idén március 24-én végü...
DK: Orbánnak a 2000 milliárdos uniós segítség csak aprópénz
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban ismét úgy nyilatkozott, hogy nem látja azt a pénzügyi támogatást, amit az Európai Unió biztosít...
Katonai vezénylési akcióterv készült a tömeges megbetegedések időszakára
Az ország legfontosabb dokumentumának nevezte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában az úgynevezett egészs...
Varga Judit anyósa is pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi posztjára
A jövő héten dönt Áder János a poszt sorsáról. Várhatóan a jövő hét elején Áder János államfő az Országos Bírósági Hivatal (OBH...
Orbánnak nincs ideje vitatkozni a Néppárt tagjaival, levelet írt
Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit "fantáziálnak" a szándékairól. Level...
Brit lap: Börtöntől és bírósági eljárásoktól félnek a magyar újságírók
Terjedelmes cikket szentelt a magyar sajtóhelyzetnek a felhatalmazási törvény tükrében a The Guardian. A brit napilap munkatársa magyar újság...
Mostmár minden rendben lesz, Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítőket Egerben
Mi is beszámoltunk róla, hogy a forró vízzel működő közterület-tisztító berendezések korábbi próbaüzeme után Egerben megkezdődik a v...
Mentős Andreának: Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától
Hiába kapott nehezen levegőt, szenvedett mellkasfájdalomtól, mivel láza nem volt, a mentős csak jótanáccsal látta el, a kórházba nem vihett...
Íme a kétpárti amerikai testület lesújtó véleménye Orbán felhatalmazási törvényéről
„A további hatalomkoncentráció Magyarországon csupán a korrupció további koncentrációjához vezető utat kövezi ki” - figyelmeztet az Eg...
Orbán törvénye jobban visszaüthet, mint ahogy azt gondolta
Már 17 uniós tagállam, köztük Szlovákia is csatlakozott ahhoz a levélhez, melyben a rendkívüli vészhelyzeti intézkedések miatt aggódnak a...
Az ügyészség felfüggesztette a közúti baleset okozásával gyanúsított KDNP-s képviselő ügyét
Az országgyűlési képviselő még 2018-ban sodort el egy motorost, miután nem adta meg neki az elsőbbséget. Az ügyészség most azért jegelte ...
10-ből 9 magyarnak fél évre sem elég a megtakarítása
Nincs elég pénzügyi vagyontartaléka a magyar társadalomnak 2020-ban, hogy egy tartós jövedelemkiesést kezelni tudjon – erre a megállapítá...
Uniós bíróság: Magyarország nem teljesítette kötelezettségeit
Nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Lengyelország, Magyarország és Csehország, amikor megtagadta a nemzetközi védelmet...
Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint
Levelet írt Orbán Viktornak Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) elnöke. Ebben „mély aggodalmát” fejezi ki azokkal a...
Kovács Zoltán: A kormány mindig mindent minden magyar ember érdekében tesz
Kovács Zoltán Skype-kapcsolaton keresztül jelentkezett be szerda este az ATV stúdiójába, ahol arról kérdezték, miért vonta vissza a kormány...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az EP-ben
A párt statútumának 9. cikkelyével összhangban felszólítunk a Fidesz kizárására az Európai Néppártból. Donald Tusk pártelnöknek írott...
Orbán újabb cégekre fenheti a fogát
A Magyar Nemzeti Bank szerda délutáni beavatkozása előtt 369,5 forintba került egy euró. Tavaly áprilisban átlagosan 320 forint volt, december...
Nem jelentkezett az Orbán-kormány az EU civileket mentő programjára
Miközben Szijjártó Péter a magyarok mentésében erélytelen Uniót emlegette, egy nagyon fontos dologról nem tett említést. Az Európai Unió...
A felhatalmazási törvénnyel Orbánnak egy régi álma teljesült
A kormányt eddig sem gátolta semmi az intézkedéseiben, de a felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök egyik régi álma teljesült. Az időko...
Közmédia: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról
Fontos problémára irányította rá a figyelmet az M1: a vírus terjedése miatt nem kap elég figyelmet a migráció, pedig „az Európába i...
Megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok
A kormányhoz lojális bírákkal megerősített Kúria megkerülhetetlen, döntése pedig megkérdőjelezhetetlen lesz. Bár tavaly ilyenkor még ú...
Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat
A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is bevezetett a kormán...
Meggondolták magukat Orbánék, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét
Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától. Továbbra is az eddigiek szerint le...
A kormány 8,6 milliárdot ad a tömeges bevándorlás kezelésére
Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányha...
Közel 2 milliárdot nyert kikötőfejlesztésre Tiborcz és Mészáros cége
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében két balatoni kikötő fejlesztéséhez nyert el mintegy kétmilliárd forint támogatást az ...
Minisztériumi embereket küld a színházakba a kormány
A jövőben három helyett öttagú lehet a színházak felügyelőbizottsága, és ebből három főt a minisztérium jogosult kinevezni és visszah...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a néppártból
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezi az Európai Néppártból a dán Konzervatív Néppárt – erről a dán tömörülés elnöke és euró...
Térképen, megyénként mutatjuk a koronavírussal fertőzöttek számát
Kedden késő este megjelent egy térkép a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon, amelyről leolvasható, hol hány igazolt fertőzést tartanak ny...
Újabb történelmi mélyponton a forint
Az előző esti árfolyamához képest vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerdára virradóra a nemzetközi devizakeres...
Törvény törölheti el a változtatási tilalmat a Városligetben
Az éjjel Semjén Zsolt által benyújtott törvénytervezet eltörölné a változtatási tilalmat a területre. Ezzel a kormány korábbi ígéret...
Semjén Zsolt megtiltaná a nemváltoztatás lehetőségét
A Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvény-javaslat az anyakönyvi eljárásról szóló törvényt is módosítaná: a születési anyaköny...
DK: Orbánt nem érdekli a járvány elleni védekezés, csak a hatalmának a növelése
A Demokratikus Koalíció úgy értékeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nem érdekli a koronavírus-járvány elleni védekezés, a kormányf...
Bakondi György: súlyos a járványügyi helyzet a migrációs útvonalakon
Súlyos járványügyi helyzet alakult ki a migrációban érintett, legnagyobb kibocsátó államokban és a migrációs útvonalakon - mondta a mini...
Orbán Viktor: Sikerült befoltozni az ellenzék ütötte léket
Mivel az ellenzék nem szavazta meg a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslatot, keletkezett egy patthelyzet, "néhány fontos dönt...
Müller Cecília: A tojást érdemes hipós vízben áztatni
A húsvét közeledtével mennyire jelent fertőzésveszélyt az őstermelőtől származó sonka, a kolbász és a tojás? – kapta a kérdést az o...
Amerikában minden irányból bírálják Orbán teljhatalmát
A szenátus és a képviselőház külügyi bizottságának elnökei mást várnának egy NATO- és EU-tagállamtól. Nem is szólva Bernie Sandersrő...
Erről a kormány nem beszél: 101 magyart menekített haza a tehetetlennek beállított EU
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az Unió szerepvállalása jelentéktelen volt az uniós állampolgárok kimentésében. A hivatalos adat...
Egyre erőteljesebben szűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin
Egyre nehezebb hivatalos válaszokat szerezni a koronavírusra vonatkozó kérdésekről. Az Operatív törzs napi sajtótjékoztatóin eleinte szem...
Háziorvosok Müller Cecíliának: Nincs elég védőfelszerelés és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani
Hét szakmai ovosszakmai szervezet is cáfolja az országos tisztifőorvos kijelentését, miszerint elegendő védőfelszerelés áll rendelkezésre ...
Die Welt: az Orbán Viktor megfegyelmezésére szánt minden európai uniós terv fogatlan
A londoni székhelyű Reuters hírügynökség a felhatalmazási törvény budapesti elfogadásáról szóló tudósítása élén azt emeli ki, hogy ...
Soros 1 millió eurós adományából tesztelik a budapesti egészségügyi dolgozókat
"Jövő héttől szűrjük Budapesten az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozókat," jelentette be Pikó András, Józsefváros polgá...
Bevásárolta magát az Index kiadójának cégébe a kormánymédia kulcsfigurája
Vaszily Miklós, a TV2 csoport elnöke, az Echo TV és az MTVA volt vezérigazgatója 50 százalékos részesedést vásárolt magának az Indamedia C...
Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését
Bernie Sanders vermonti szenátor Twitter bejegyzésben ítélte el a koronavírus-törvény elfogadását. A demokrata elnökjelölt arról írt, h...
Karácsony: Soros adománya nagyvonalú, nemes gesztus
A Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok egymillió eurót adományoznak Budapestnek a koronavírus elleni küzdelemre - í...
Benkő: 51 kórházban katonák lettek a kórházparancsnokok
Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a kórházparancsnokok - mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában, ...
The Washington Post: Orbán Viktor politikai célokra használta fel a koronavírust
Több vezető külföldi lap is értekezik a magyar parlamentben hétfőn megszavazott koronavírus-törvényről. Matteo Renzi szerint ez a döntés ...
Tömegével kerülnek be frissen utcára került emberek a budapesti hajléktalanszállókra
A fővárosi hajléktalan-ellátórendszerben már érzik a koronavírus hatását. Megjelentek a szállókon olyanok, akik korábban elsősorban munk...
Az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget, nincs elég védőruha
Az sincs rendben a kamara szerint, hogy az orvosok, ápolók maguknak vesznek védőruhát, amit aztán otthonaikban mosnak ki. A Magyar Egészségü...
Egyetlen defektes karanténszabály óriási káoszt okozott
Megbénította volna a hazai áruszállítást az országos tisztifőorvos elkapkodott határozata, ezért gyorsan kellett helyrehozni a hibát. Szom...
Orbán Viktor 1989: A Fidesz semmiképp sem lesz párt
"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusró...
A legfelsőbb szinteken is megjelennek az egyenruhások, nem hisznek a kórházaknak
Pintér Sándor belügyminiszter, az Operatív Törzs vezetőjének közvetlen irányítása alá került az intézmények készlet- erőforrás- és ...
Sok kicsi sokra megy - Így köszönte meg Deutsch Soros György 1 millió eurós támogatását
Az örökifjú fideszes szerint 357 millió forint nem sok, de azért Budapest nevében is köszöni a Soros-pénzt. Ennyi. Kommentben mondott kösz...
Sértené a rendeltetésszerű működést, ha elárulnák, hány fertőzött beteget kezeltek
Szombaton Müller Cecília országos tisztifőorvos kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy „érzékeny egészségügyi adatokat ne tegyenek k...
A miniszterelnök szerint csak azért nem kötelező a maszkviselés, mert nincs elegendő az országban
Két olyan kérdést tett fel, „amikkel magam is nagyon sokat foglalkozom, és sokat is gondolkodok rajta”, kezdte a válaszát a jobbikos Lukács...
Gulyás Gergely: a teljes kijárási tilalom államcsődhöz vezetne
A Hír TV-ben megkérdezték Gulyás Gergely kancelláriaminisztert: előállhat-e olyan helyzet, amikor a kijárási korlátozásból kijárási tila...
Expressz sebességgel írta alá Áder a felhatalmazási törvényt
Kettőt pislogtunk és Áder János már alá is írta azt a törvényt, amely a járványveszély idejére lehetővé teszi a rendeleti kormányzást...
Nézőpont: A felmérés szerint nagyon elégedettek a magyarok a kormánnyal
Sikerült a többséget meggyőznie a kormánynak a koronavírus-törvény hatálya és a járványügyi rémhírterjesztés elleni fellépés kapcsá...
A kormánypárti többség elfogadta a felhatalmazási törvényt, éjféltől nem lesz időkorlát Orbánék rendeleteinek
Nem lesz Orbán Viktor és kormánya számára időkorlát, lesöpörték az ellenzéki módosítókat. Így holnaptól jön a “rendeleti kormányz...
Orbán: 225 milliárdot költöttünk eddig a védekezésre
A miniszterelnök szerint nem a kormány, hanem a parlament fogja megszüntetni a veszélyhelyzetet. 225 milliárd forintot költött eddig az orszá...
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
108 intézmény élén van kórházparancsok, ők a megbízólevelüket átvették – mondta Halmosi Zsolt az operatív törzs tájékoztatóján. Az...
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
Orbán Viktor kormányfő csatlakozott a DAC futballklub felhívásához, ami a nemzeti összetartozásról szól a koronavírus idején is. Dunaszer...
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
Az Országgyűlés hétfőn határidő nélkül meghosszabbíthatja azoknak a rendkívüli intézkedéseknek a hatályát, amelyeket a kormány vezete...
Havi 1 milliárd euróval segíti a szlovák kormány a cégeket és dolgozókat
Gazdaságmentő gigacsomagot terjeszt a parlament elé a bő egy hete, március 21-én hatalomra került szlovák kormány. A pénzügyminiszter, Edua...
Íme az állítólagos 2000 milliárdos EU-s támogatás rejtélye
Az elmúlt napokban komoly számháború alakult ki ellenzék és kormány, illetve ezek támogatói között abban a kérdésben, hogy kapott-e, és...
A kormány nagyon nem mond igazat az EU-s segítséggel kapcsolatban
Ujhelyi István szerint tucatnyi uniós eszköz van, amit használhatnánk a koronavírus elleni védekezésben. Újabb uniós forrásokról és tám...
Bakondi György: több mint 19 ezer migráns érkezett Európába
 
Parragh: Annyi ember megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni
 
Varga Mihály: Nem kaptunk pénzt az Uniótól védekezésre
 
Íme a kormány terve a rövidített munkaidő támogatási módjára
 
Rendesen megugrottak az élelmiszerárak a legfrissebb KSH-adatok szerint
 
Bayer Zsolt családja két lakást is megszerzett a Várban, ugyanazért a faházért kapták cserébe
 
Palkovics tisztázta: mégsem fizetik ki a bér 70 százalékát
 
Saját céljaira használja a jogrendszert a Fidesz
 
Az egészségügyi dolgozóknak adják fizetésüket a képviselők és kormánytagok Bulgáriában
 
Szijjártó: 31 millió maszk érkezett, az ellenzéki kerületeknek is adtunk 100 ezret
 
Győrfi szerint rászolgáltak a bizalomra
 
Közel 1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait
 
Gyurcsányék feljelentik Orbánt az Európai Bizottságnál
 
Matolcsy bejelentette a gazdasági csomagját, majd Mészáros pillanatok alatt 30 milliárdot nyert
 
A magyar kormány a Magyar Közlönyben gúnyolódik az Európai Unióval vírusügyben
 
Negyvenegy polgármester tiltakozik az önkormányzatok eltiprása ellen
 
Sem arcmaszk, sem kesztyű nem kell a rendőrnek, hogy igazoltathasson
 
Ráomolhat a gazdasági válság a magyar focira
 
Orbán Viktor: visszahozzuk a 13. havi nyugdíjat, nem egy összegben, hanem a következő 4 évben, részletekben
 
Gulyás: Elegünk van a kettős mércéből, Magyarország az éltanulók között van
 
100.000 maszkot adományozunk Észak-Macedóniának! Szabó Tímea: Normálisak maguk?
 
Jobbik: Különadót kellene kivetni Mészárosra
 
Müller Cecília: A New York Times foglalkozzon azzal, ami New Yorkban van
 
Családban marad az igazságszolgáltatás irányítása: Varga Judit anyósa lett az OBH elnökhelyettese
 
Azokat a pénzeket, amiket Mészárosnak meg a famíliának szánt, át kell csoportosítani az orvosok és az ápolók zsebébe
 
Botka László: Minden magyar kapjon havi 110 ezer forintot a NER kedvezményezettjeitől
 
Hatalmas gyengüléssel reagált a forint Orbán csomagjára
 
Lukács László: Orbán hagyja az egyszerű embereket beledögleni a terheik viselésébe
 
Szijjártó beolvasott a kollégáinak: Először olvassanak
 
Orbán 15 százalékot vett el tíz éve a pártoktól, most több mint egymilliárdot fog
 
LMP: Újabb földmutyira készül a kormány a vírus árnyékában
 
A központi kommunikációban valami nagyon félrecsúszott: Az idősek lettek az új migránsok
 
Gulyás: Naponta 4000 ember veszti el a munkáját
 
Hadházy Ákos: Az új eljárásrend szerint már csak a legsúlyosabb koronavírusos betegeket tesztelik
 
Orbán szándékosan vérezteti ki az önkormányzatokat
 
Donald Tusk: Orbán logikája győz, azt az Európai Unió nem éli túl
 
Ursula von der Leyen: különösen aggasztanak a magyarországi rendelkezések
 
Figyelmeztetik a nyugati cégvezetőket: a válságban az áruházak és a bankok kerülhetnek Orbánék célkeresztjébe
 
Mégiscsak kivágták a Szentendrei úti fák egy részét
 
DK: Orbánnak a 2000 milliárdos uniós segítség csak aprópénz
 
Katonai vezénylési akcióterv készült a tömeges megbetegedések időszakára
 
Varga Judit anyósa is pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesi posztjára
 
Orbánnak nincs ideje vitatkozni a Néppárt tagjaival, levelet írt
 
Brit lap: Börtöntől és bírósági eljárásoktól félnek a magyar újságírók
 
Mostmár minden rendben lesz, Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldotta a vegyszeres fertőtlenítőket Egerben
 
Mentős Andreának: Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától
 
Íme a kétpárti amerikai testület lesújtó véleménye Orbán felhatalmazási törvényéről
 
Orbán törvénye jobban visszaüthet, mint ahogy azt gondolta
 
Az ügyészség felfüggesztette a közúti baleset okozásával gyanúsított KDNP-s képviselő ügyét
 
10-ből 9 magyarnak fél évre sem elég a megtakarítása
 
Uniós bíróság: Magyarország nem teljesítette kötelezettségeit
 
Magyarországon védelem nélkül hagyják a munkavállalókat az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint
 
Kovács Zoltán: A kormány mindig mindent minden magyar ember érdekében tesz
 
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az EP-ben
 
Orbán újabb cégekre fenheti a fogát
 
Nem jelentkezett az Orbán-kormány az EU civileket mentő programjára
 
A felhatalmazási törvénnyel Orbánnak egy régi álma teljesült
 
Közmédia: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról
 
Megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok
 
Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat
 
Meggondolták magukat Orbánék, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét
 
A kormány 8,6 milliárdot ad a tömeges bevándorlás kezelésére
 
Közel 2 milliárdot nyert kikötőfejlesztésre Tiborcz és Mészáros cége
 
Minisztériumi embereket küld a színházakba a kormány
 
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a néppártból
 
Térképen, megyénként mutatjuk a koronavírussal fertőzöttek számát
 
Újabb történelmi mélyponton a forint
 
Törvény törölheti el a változtatási tilalmat a Városligetben
 
Semjén Zsolt megtiltaná a nemváltoztatás lehetőségét
 
DK: Orbánt nem érdekli a járvány elleni védekezés, csak a hatalmának a növelése
 
Bakondi György: súlyos a járványügyi helyzet a migrációs útvonalakon
 
Orbán Viktor: Sikerült befoltozni az ellenzék ütötte léket
 
Müller Cecília: A tojást érdemes hipós vízben áztatni
 
Amerikában minden irányból bírálják Orbán teljhatalmát
 
Erről a kormány nem beszél: 101 magyart menekített haza a tehetetlennek beállított EU
 
Egyre erőteljesebben szűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin
 
Háziorvosok Müller Cecíliának: Nincs elég védőfelszerelés és az állam kötelessége lenne ezeket biztosítani
 
Die Welt: az Orbán Viktor megfegyelmezésére szánt minden európai uniós terv fogatlan
 
Soros 1 millió eurós adományából tesztelik a budapesti egészségügyi dolgozókat
 
Bevásárolta magát az Index kiadójának cégébe a kormánymédia kulcsfigurája
 
Bernie Sanders is elítélte Orbán hatalmi túlterjeszkedését
 
Karácsony: Soros adománya nagyvonalú, nemes gesztus
 
Benkő: 51 kórházban katonák lettek a kórházparancsnokok
 
The Washington Post: Orbán Viktor politikai célokra használta fel a koronavírust
 
Tömegével kerülnek be frissen utcára került emberek a budapesti hajléktalanszállókra
 
Az egészségügyi szakdolgozók nyílt levélben kérnek segítséget, nincs elég védőruha
 
Egyetlen defektes karanténszabály óriási káoszt okozott
 
Orbán Viktor 1989: A Fidesz semmiképp sem lesz párt
 
A legfelsőbb szinteken is megjelennek az egyenruhások, nem hisznek a kórházaknak
 
Sok kicsi sokra megy - Így köszönte meg Deutsch Soros György 1 millió eurós támogatását
 
Sértené a rendeltetésszerű működést, ha elárulnák, hány fertőzött beteget kezeltek
 
A miniszterelnök szerint csak azért nem kötelező a maszkviselés, mert nincs elegendő az országban
 
Gulyás Gergely: a teljes kijárási tilalom államcsődhöz vezetne
 
Expressz sebességgel írta alá Áder a felhatalmazási törvényt
 
Nézőpont: A felmérés szerint nagyon elégedettek a magyarok a kormánnyal
 
A kormánypárti többség elfogadta a felhatalmazási törvényt, éjféltől nem lesz időkorlát Orbánék rendeleteinek
 
Orbán: 225 milliárdot költöttünk eddig a védekezésre
 
Müller Cecília: Készítsünk bevásárlólistát
 
Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül
 
A kormánypártok a parlamentet hosszú időre jégre tehetik
 
2019-2020 - minden jog fenntartva - Impresszum / adatkezelés