UGRÁS A KEZDŐLAPRA   LÁJKOLJ MINKET FACEBOOKON
Orbán olyan lett, mint egy tanyasi földesúr! 
„Országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve” – adta a Fidesz választási kudarcának egyik indokát Kéri László politológus a Hírklikknek adott interjú második részében. A politológus négy metszetben – politikai, gazdasági, lélektani és nemzetközi – elemzi a történteket, illetve a választás óta eltelt egy hónap eseményeit. Beszél a kormánypárt rossz retorikájáról, Kövér László kártékonyságáról, az ellenzék helyzetérõl, a helyi vállalkozók átállásáról és arról, hogy Orbán Viktor biológiailag és politikailag is megöregedett.

- Beszélgetésünk elsõ részében a választásokat megelõzõ idõszakot elemeztük, de miként értékelhetjük az azóta eltelt egy hónapot?

- Négy metszetben látom a tanulságokat: a politikait, a gazdaságit, a lélektanit, és a nemzetközit. Azt már említettem az elõzõ beszélgetésünkben, hogy a Fidesz még nincs abban az állapotban, hogy felfogta volna a tanulságokat, keresi - és rendre meg is találja - a harmadrangú kifogásokat. A stratégiát sem találták ki, egyelõre azt tapasztalom, hogy megelégednek azzal, ha reggeltõl estig azt hangsúlyozzák: úgy sem lesz képes az ellenzék megõrizni az együttmûködést. Feltupíroznak minden kisebb, vagy éppen jelentéktelen konfliktust, vagy éppen gyártanak ilyeneket. Lényegében most ugyanazt csinálják, amit a választás elõtt, azaz, hogy úgy sem lesz mûködõképes ez az együttmûködés. Én ebbõl az egy hónapból nem ezt látom. Van ilyen is, de azt is mondhatnám, hogy ezek reális konfliktusok. Az egyik ilyen a helyek elosztásából fakad, nyilván nem volt könnyû ezekben megegyezni, a másik pedig abból fakad, hogy miként kezeljék az átvétel után tapasztaltakat: azonnal ütni a Fideszen a látható hiátusok okán, vagy várni velük. Szóval az állításom az, hogy a Fidesz nem tanult, beleálmodja a konfliktusokat az ellenzéki együttmûködésbe és ezt fújja, ahogy Karácsonynál az alkalmatlansággal tette. Lesz majd ennél komolyabb munka is a kormánypártban. Most azonban még meg se nyitották a tanulság feldolgozásának idõszakát, bár már olvasni errõl is kezdeményezéseket. De a párt vezetésének szembe kell néznie a többezer éhes szájjal is; nagyon sokan maradnak most munka nélkül. Nem lesz könnyû elhelyezni az embereket, pláne olyanokat, akik a Fidesz kegyébõl kaptak állást korábban.

- A szembenézés hiánya Orbánra is jellemzõ?

- Õ talán már tovább jutott, mint például Kövér László. Kövér még mindig a régi nótát fújja: aki nem a Fideszt támogatja, az hazaáruló. Az õrület fázisaiban az országgyûlés elnöke eljutott már eddig. Csak azzal nem kalkulál, hogy ma az országban többen vannak, akik nem a Fidesz hívei. Ha ezt teszik ezekkel a szavazókkal, akkor biztos, hogy nem fognak 2022-ben a Fidesz mellé állni, sõt mozgósíthatja azokat, akik nem mentek el szavazni. Kövér a Fidesz eddigi praxisának a legkártékonyabb módszerével akarja orvosolni a helyzetet, mintha a nyílt sebbe egy zsák sót öntenének.

- Jászberény, a megismételt szavazás eredménye is ennek tulajdonítható?

- Abszolút. Meg Szekszárd is. Jászberény, amely erõs kisgazda hagyományokkal rendelkezik, és mégis így szavaztak. A Fidesz odaküldte Szijjártót megzsarolni a várost… A részvétel is, szerintem ennek hatására is, hihetetlen módon megnõtt: negyvenrõl hatvan százalékra emelkedett. És bár a fideszes is növelte a támogatottságát, de mégis: rettenetesen elverték. Az ott történtek is csak azt mutatják, hogy a Fidesz nem jutott el a megfelelõ következtetésekig, és ezt húzza alá az a tervük, hogy új törvényt alkossanak az iparûzési adó kényszerû elköltésére. Nem nyugodtak bele a vereségbe, büntetni akarják az ellenzékivé vált városokat. Ezt azonban nem lehet úgy, hogy csak az ellenzékiekre hozok törvényt. Ez tehát megint öngól lesz, mert meg fogják szívni a fideszes városok is, Debercentõl Gyõrig. A terv a végiggondolatlanságot mutatja, a pánikot, a kapkodást. Ezt látom egy hónapja: oszcillálnak a kiegyezési szándéktól a pánik-cselekvésekig. A hisztéria egyik oldalán ott van Kövér, aki talán soha nem szerepelt ilyen sokat. De vajon mit keres a politika fõ színpadán a Ház elnöke? Sem Szabad György, sem Gál Zoltán, sem Szili Katalin nem tett ilyet a parlament elnökeként. Kövér a saját pártján belül is a legradikálisabb hangvétel szócsöve, és mindezt a népképviselet elnökeként. Ez teljes közjogi képtelenség.

- És mi látható az ellenzék eltelt egy hónapjából?

- Nehéz a helyzet, hiszen meg kellene tartani az egységet, legalább a polgármester, és a stratégiai döntések közös támogatásában. A pártok nyilván nem szûnnek meg pártokként mûködni, és már el is kezdõdött az egymástól való különbözés hangsúlyozása. Ez lesz a legkomolyabb feladat az elkövetkezendõkben: hogyan lehet a reális pártérdekeket összeegyeztetni az önkormányzat eredményes mûködtetésével. De ennek kialakítására van még három év. Az nagyon hosszú idõ. Ki kell találni azt a modus vivendit, amelyben a pártok túl akarnak élni, a sikerbõl profitálni, ugyanakkor az együttmûködést fenntartani, ez ugyanis erõs kényszer lesz rajtuk 2022-ben is. Azt hiszem a probléma elsõsorban ügyek mentén oldható meg. De most erõsen kell koncentrálni azokra a kisebb nagyobb korrupciós ügyekre, amelyekrõl minden nap hallhatunk. Gyõrben például többéves börtönbüntetés néz ki azért, hogy tízmilliárdos tételben parkoltattak pénzeket, és ugye az is kiderült, hogy a Számvevõszék öt éve nem vizsgált meg semmit a városban. Ismétlem: minden nap kiderülnek kisebb-nagyobb csalások, korrupciók, és akkor a kormányzat mûködésébe bele sem láttunk. Itt van most ez az EU-s büntetés, hogy 700 milliárdot vissza kell fizetni; én egy ilyen ügyet az ellenzék helyében egy pillanatig sem engednék el. Mert ezt a pénzt mindannyian fizetni fogjuk, miközben azt a pénzt, ami miatt a büntetést kapjuk, elvitte a Garancsitól a Mészáros Lõrincig az összes oligarcha. Ez komoly esély az ellenzéknek: az egész Fidesz-rendszer lényegét tudná elkapni.

- És persze az is fontos, hogy a pozícióhoz jutott ellenzékiek is megtürtõztessék magukat…

- Egy-két hónapot talán kibírnak lopás nélkül… Közösen rá kell szállni ezekre az ügyekre, az EU-s büntetésre, vagy a Gyõrben történtekre, de arra is, hogy az ÁSZ hogy tehette meg, hogy bûnös módon nem vizsgálódik ott, ahol pedig feladata lenne. Tudnunk kell, hogy miért kaptuk a büntetést, és ki kapta azt a pénzt, amit most nekünk kell kifizetni. Ez tehát nagy esély az ellenzék számára. Mint ahogy az is, amirõl Lengyel László beszélt mostanában, a horizontális koordináció. Az ellenzéki városok egymásra vannak utalva. A Szabad Városok Szövetségében én nagyon nagy fantáziát látok, ez a tizenegy város lefedi az ország összes régióját. Ha ráhelyezünk egy nagy X-et az ország térképére, akkor láthatjuk ezt. Ha most lesz elég nagyvonalúság Karácsony Gergelyékben, akkor bizonyos mértékig egyenjogúsítanák az együttmûködésben ezeket a településeket. Minden hónapban meg lehetne tartani, mindig más városban a koordinációs értekezleteket, és szerintem a nyilvánosság elõtt. Ebben óriási politikai lehetõség van, és egy kicsit semlegesítené a Budapest-központúságot. Így megakadályozhatják azt is, hogy a kormány kijátssza egymás ellen ezeket a városokat. A Fidesz eddigi hatalomtechnikáit ismerve szinte biztos, hogy így lesz. Egyébként fontos következménye a választásoknak, hogy az ország egyharmadát ki lehet venni a korábbi médiatérbõl. A központi médiumoknak sokkal kisebb a jelentõségük, mint korábban, viszont megnõtt a szerepük a vidékieknek; a helyi rádióknak, tévéknek; sorra mondják fel a szerzõdéséket. Az meg külön érdekesség, hogy a kormánypárti gyõri lap fõszerkesztõjének azt az embert nevezték ki, aki aláírta a petíciót Borkai ellen. Azt akarom mondani, hogy az ország egyharmada végre kivehetõ abból a médiaõrületbõl, amelyben szenved az ország kilencven százaléka. Abban nem lesz változás, hogy a hagyományos médiavilágot a Fidesz elvette; a tv2, vagy az origo nem fog a választási eredmények miatt megváltozni.

Meg az állami tévé és rádió sem…

- Az sem. Viszont abban a világban, ahol uralható helyi média van, ott nagyon nagy áttörés lehet. Szóval van mozgástere az ellenzéknek. Ehhez persze világos leltár kell készíteni. Vannak dolgok, amin nem lehet segíteni, illetve annyiban igen, hogy az ügyek legyenek nyilvánosak. Mint például a Questor-ügy, ahol szintén milliárdok tûntek el. Vannak döglött ügyek, de tantörténetnek nagyon is fontosak lehetnek, ha ismerjük a részleteket. Már csak önvédelem okán is: ilyet ti ne csináljatok.

- Akkor tovább is léphetünk, a harmadik metszetre…

- Ez pedig a gazdaság, aminek én nagyon nagy jelentõséget tulajdonítok. Voltak, akik már egy héttel október 13-a után kiszámolták, hogy a váltás sok százmilliárdba fog fájni a NER-lovagoknak. Függõben voltak szerzõdések, amelyek lényegében mind ehhez a körhöz kapcsolódtak, de ezért fájjon az õ fejük. Sokkal fontosabb ennél, hogy kis-és középvállalkozói réteg, amelyet a Fidesz tartott ki eddig, annak ilyen értelemben vége van. Ezek a vállalkozók mindig ki voltak szolgáltatva a helyi hatalomnak; õk mindig Geiger-Müller-féle számlálóval fognak élni, mikor hol csipog a mûszer. Ez a réteg heteken belül át fog állni, mert továbbra is abból fog élni, amit helyben kínálnak neki. Az a réteg tehát, amely megszokta az elmúlt tíz évben, hogy neki a Fideszt kell ünnepelni, sõt adományoznia kell az õrült célokra, például szükség van 100 darab Wass Albert szoborra, remélem a te mûhelyed ehhez hozzájárul néhány millióval, és a mûhely tulajdonosa tudta, hogy mi a dolga. Rendkívül szövevényes a helyi elit és a helyi vállalkozók összefonódása, de ez most felbomlik. Ne feledjük, amirõl beszélünk, az ma Magyarországon egy-két millió ember megélhetését jelenti. Nekik szükségképpen váltaniuk kell. Sokak ezt morális kérdésként kezelik, már hogy az ilyen emberek rugalmasan átállnak, és felveszik a kapcsolatot az új vezetéssel. Nekem ez nem morális ügy: ez a röghöz kötöttségbõl fakadó szociológiai probléma, a kiszolgáltatottságból következik. Váltani pedig nem okoz gondot, mert ezek a vállalkozók már nagyon sokszor megtették ezt az elmúlt évtizedekben. Egy gazdasági konferencián hangzott el – és ezt most a gazdaság jelentõségének kidomborítása miatt említem -, hogy az ország lakosságának egyharmad került az ellenzék fennhatósága alá, de ez az ország GDP-jét tekintve 67 százalék. Ezt most azért hangsúlyozom, mert amirõl beszélünk, az az országnak tehát a hatvanhét százaléka, és ha arról esik szó – mint olvasom egyes politikai publicisztikákban -, hogy a Fidesz meg fogja torolni az ellenzék kezére került városok lakosságának a döntését, akkor eszünkbe kell, hogy jusson: ezzel a Fidesz összeomlasztaná az ország GDP-jének több, mint felét. Ennyire nem hülyék azért. Vagyis, ha azt mondják, hogy a kormány majd gazdaságilag megfojtja õket, akkor ezzel az ország nyakába akasztanának kötelet. És ezt tudni kell, ezért hangsúlyozom, hogy a választási eredmény gazdasági jelentõsége sokkal nagyobb annál, mint azt az eddig elemzésekben olvashattuk. De még ennél is nagyobb a szerepe a lélektani változásnak. Eddig is tudtuk, tudták az emberek, hogy nem igaz az állítás, miszerint a Fideszé a többség.

- Két és fél millió ember azért csak Fideszes volt, és maradt is…

- Ez kétségkívül így van, és azt is hozzátenném, hogy ez egy nagyon jól szervezett, politikailag a leginkább mozgósítható réteg. De ez nem jelentette a többséget, sõt sokaknak volt az élménye, hogy nem lát a környezetében fideszest, mégis ezek nyernek mindig. Ez az élmény kifejezett lelki béklyó volt sokak számára, állandóan, évtizedszámra azt megélni, vajon csak õ ilyen ostoba, vagy tényleg azok vannak többségben, akik beveszik ezt a sok süketséget. Ez a frusztráció tört meg most, és nem csak azokban a városokban, ahol gyõztek, hanem országosan is.

- Annak vajon mi a lelki magyarázata, hogy a lakosság ilyen egyszerre mozdul? Hogy olyan helyeken is – például az I. kerület -, ahol elképzelhetetlennek véltük, a Fidesz ellen szavaztak?

- Egy embernél, egy családnál még meg tudom magyarázni, de, ha milliók magatartására érvényes, akkor hallatlanul összetett a dolog. Úgy rakosgattam magamban a kicsi mozaikokat. Nézzük az említett I. kerületet. Lenyelték az emberek a Karmelita kolostor elfoglalását, de az, hogy 350 forint ott a csülkös bableves, már többszázezer ember facebook haragját váltotta ki. És ez országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve. Olyan ez, mint amikor hirtelen lelepleznek egy szobrot, és hiába kötik vissza rá a leplet: a kép ott marad bennünk, láttuk, hogy milyenek vagytok. Határozottan viszolyogtak az emberek a Fidesz hetykeségétõl, ráadásul a fõ témájuk a migránsozás is kifulladt. Orbánék egyszerûen nem találtak új üzenetet. Próbálkoztak a kicsit zavaros, nehezen átlátható családpártisággal, de hamar felfogták az emberek, hogy ez is csak egy szûk rétegnek kedvez. Pedig sokat vártak ettõl, azonnali demográfiai változásokat, de ez butaság az ilyesmi egy-két év alatt nem következik be. A sok apróbb-nagyobb irritáló, vagy félresiklott Fidesz-lépés után a fordulópontot igazában az jelentette, amikor kiderült, hogy van egységes ellenzék. Ez volt az a pont, ami aktivizálta az embereket, és noha korábban nem hitték, hogy képes az ellenzék egy jelöltet állítani, de most mégis megtörtént.

- Maradt a negyedik metszet, azaz a nemzetközi helyzet.

- Igen, amelyrõl sokak képzete az, hogy nem figyelnek ránk. Tévednek. A New York Times például tételesen lebontva, egészen a falvak szintjéig, leírta, mire ment el az uniós pénz. A Guardian az idén legalább négy-öt elemzést írt Magyarországról. Az Economistban hatszor, vagy hétszer foglalkoztak velünk. Elmondható tehát, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobb a figyelem Magyarországra, mint amit itthon gondolnak. Ezek a lapok folyamatosan, úgymond, könyvelték a kudarcokat, mint ahogy a mostani fordulatot is. Olyannyira, hogy ezeken a hasábokon keresztül üzennek Lengyelországnak: lám nektek is ezt az utat kellett volna járnotok. Magyar a példa: az összefogás le tudta gyõzni a sokkal erõsebb Fideszt, míg ott a gyengébb kormánypártot nem tudták, a szétforgácsolt erõk miatt. Megfordult a nemzetközi sajtóban a helyzet: Magyarország most nem úgy jelenik meg, mint az elmúlt tíz évben, amikor szégyenkezve kellett olvasni a rólunk írottakat, hanem példaként, illetve azzal a figyelemmel, hogy vajon milyen lesz a folytatás. Látok esélyt arra, hogy eltûntessük az elmúlt idõkben hozzánk tapadt szégyenbélyeget, amelyet a Fidesz-korszak rárakott az országra. Nem szabad lebecsülni ennek a jelentõségét. A fordulat hosszabb távú jelentõségérõl viszonylag keveset hallani itthon, pedig ez az elmúlt tíz év legnagyobb változása. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez ma még csak esély. Esély az ellenzék számára, esély a közvélemény számára; fel lehet szabadulni, lehet egy kicsit konstruktívabban együttmûködni. De esély a Fidesznek is: a korrekcióra, vagy a keménykedésre.

- Vajon Orbán személyisége alkalmas-e arra, hogy korrekciót hajtson végre, és ne keménykedjen? Azért is kérdezem, mert a miniszterelnök az utóbbi idõben folyamatosan hibázik, rosszul ítéli meg a helyzeteket.

- Igen, folyamatosan hibázik, amit én azzal magyarázok, hogy aránytalanul el van foglalva azzal, hogy pozícionálja magát nemzetközi szinten. Ott akar lenni a háttérjátszmákban, abban, hogy lehetõleg a számára kedvezõ személyes kombinációk alakuljanak ki az Unióban. A mostani választási kudarc mellesleg annak is tulajdonítható, hogy Orbánt nem érdekelte. De rafinált ember: megadta a vonalat Tusványoson, és odadobta a gyeplõt a többieknek: nézzük mire mennek nélküle. Hogy ez lett a váratlan eredmény, azt is jelenti, hogy kezében tart egy piros lapot, amelyet bárkinek felmutathat. Vagyis mostantól senkinek nincs biztos helye a Fideszben. Orbán bármikor fordíthatja az eredményt úgy, hogy tessék: egyszer nem én csináltam és ez lett belõle, elbasztátok.

- A Borkai-ügyet egyértelmûen õ rontotta el.

- Lehet, de mutogathat másokra, hányan csináltak magukból hülyét Gulyás Gergelytõl Novák Katalinig. Orbán az az ember, aki képes kijönni vert helyzetbõl is. Normális ember belátja, ha hibázik, õ viszont úgy stilizálja a vereséget, hogy abból egy következõ gyõzelemhez vezetõ út lesz. Nem tudom, hogy így megöregedve még mennyire változásképes – mert nagyon megöregedett, és nagyon sokszor ismétli a marhaságait – látszik, hogy egy kicsit fáradt.

- Ez biológiai, vagy politikai öregség?

- Inkább politikainak látom, bár a biológiait abban is látom, hogy míg korábban nagyon adott magára, mostanra viszont szétesett, olyan lett, mint egy tanyasi földesúr. De ott a politikai öregedés: a május EP választás számára nagy kudarc volt, ennyire nem fogott még mellé. Azt hitte, hogy szélsõjobboldali áttörés lesz, és az ellenkezõje történt. Cserben hagyta a politikai érzéke, õ már ennek a félig eszetlen banda vezérének képzelte magát. Ehelyett a perifériára kerültek, pedig saját magát valahol az Európai Parlament alelnökeként látta legalább. Az, hogy most visszasomfordálnának a Néppártba, ez az elmúlt másfél év teljes nemzetközi kudarcát jelenti.

Forrás: Hírklikk
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Meghalt a teniszező, aki Rogánné esküvője után szenvedett súlyos balesetet
Ajándékot helyeztek el Tiborcz István balatoni nyaralója előtt
Gulyás szerint egyelőre Brüsszel miatt nem kaphatnak béremelést a postások
154 millióért röpködött Szijjártó januártól júliusig a világban
Január és július 1. között 50 alkalommal ült fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter valamilyen repülőre, vagyis a 3 milliónál is több átlagárat figyelembe véve, 154 ...
  
Német lap: Fegyvereket vesz Orbán a németektől, hogy így vegye meg a hallgatásukat
Csak tavaly rekordösszegért, 1,8 milliárd euró értékben szállított Németország fegyvereket és harci-katonai felszereléseket hazánknak, s ezzel Magyarország a németek az egyik legnagyob...
  
Emmi: Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul
A szoptatásbarát társadalom létrejöttének elősegítésére szeptember elején Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kezdeményezésére....
  
Ujhelyi szerint Orbán Viktor hazudott
Csatlakozzon Magyarország az európai egészségügyi unióhoz, továbbá a kormány hozza nyilvánosságra a magyar egészségügyről készülő átfogó tanulmányt és vitassa azt meg szakmai sze...
  
Öngyilkos lett Bács-Kiskun megye volt főügyésze, aki a Simonka-ügyön és a Boldog-ügyön is dolgozott
Vasárnap hajnalban öngyilkos lett Nánási László, Bács-Kiskun megye volt főügyésze – írta a HírKlikk. A hírt a Pesti Srácoknak és a kecskeméti hiros.hu-nak is megerősítették. Nán...
  
Elképesztő videó: 6 percig emberkedett, majd ki akarta tépni a kamerát és fenyegetőzött a BMW-s Székesfehérváron
Előre jeleznénk, hogy ezúttal egy olyan olvasói történetet, videót mutatunk be nektek, amit megnézve garantáltan felszökik a vérnyomásotok. Az esemény Székesfehérváron történt 30-á...
  
Víruspánik tört ki a szegedi vonatpótló buszon
Három ember szállt fel Hódmezővásárhelyen az egyik, Szegedre tartó vonatpótló buszra, akikről kiderült, hogy hatósági karanténban kellene lenniük A járművet azonnal körülvették a r...
  
Megható nekrológ jelent meg az elhunyt Bogdán Lászlóról
A július 14-én elhunyt Bogdán Lászlóról, Cserdi polgármesteréről írt nekrológot a The Economist, brit hírmagazin. A Mese egy faluról című Bogdánról szóló megemlékezésben a The Ec...
  
Hárman vakultak meg a budaörsi horrorklinikán
Három ember végleg elveszítette a látását azok közül, akiknek a szürkehályog-műtétjét a Budaörsi Egészségügyi Központban végezték el – tudta meg a Ripost Mint arról korábban be...
  
Gyilkos öngyilkosság Kelenföldön: Egy babakocsit toló anyukára zuhant rá János
Hátborzongató részleteket tudott meg a Blikk a pénteken, Kelenföldön történt felfoghatatlan tragédiáról. Mint ismeretes, a Hadak útján lévő egyik 14 emeletes társasház legfelső emel...
  
Magyarország kamat nélkül hitelt ad Kenyának
Az erről szóló megállapodás a csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg Már megszületett a két ország közti szerződés a kötött segélyhitelről, a nulla százalékos kamattal...
  
Migránsokat fogott a magyar rendőrség
A pogányi reptérnél állították meg a rendőrök a migránsokat szállító személygépkocsit A rendőrök július 31-én 17 óra 55 perckor egy lengyel honosságú személyautót, illetve anna...
  
Pénzügyminiszter: Európa élvonalában van a magyar gazdasági növekedés
Megjelent 7,3 milliárd forintos keretösszeggel a hazai zöld gazdaság kapacitásainak fejlesztését támogató felhívás. A pályázatok 2020. augusztus 31-től nyújthatók be - tájékoztatta V...
  
Szívszorító részletek a babakocsis tragédiáról
A kelenföldi 15 emeletes panelházat most a csend és a gyász lengi körbe Mint korábban megírtuk, kiugrott egy férfi egy XI kerületi bérházból, s egy babakocsit toló anyára esett Mindkette...
  
Szlávik főorvos szerint sokkal több a napi fertőzött, mint amennyit közzétesznek
A vakcina kifejlesztéséig csak a már megszokott módon lehet védekezni a koronavírus-fertőzés ellen: maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás és a külföldről hazatérők ell...
  
Egy magyar kisnyugdíjas százmilliós követelése döntheti be az újpesti fociklubot
A lila-fehér klub elleni végrehajtást a bíróság 16,5 millió forint miatt rendelte el Információink szerint azonban a háttérben sokkal nagyobb összegekről van szó, melyek könnyen bedönt...
  
Meglepő bejelentést tett a győri Audi – 6 milliárd euróról van szó
A cégközlönyben megjelent adatok szerint 6 milliárd euróval csökkenti az Audi Hungária Zrt az alaptőkéjét A társaság az okot nem részletezi, de a lépés meglepőnek tűnik Igaz, tavassza...
  
Csak annyira futja a nyugdíjból idén, mint 2010-ben
Az átlagfizetésből élők életszínvonala sokat javult az elmúlt 10 évben, ellenben a minimálbér vásárlóereje vajmi keveset változott, az inflációhoz kötött nyugdíjemelés pedig láth...
  
A járvány ellenére is megrendezésre kerül az idei Kurultaj, amit 400 millióval támogatott a kormány
Elmarad a Kárpátia koncertje, nem lesznek esti és éjszakai táncházak sem, de megtartják a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlést, ami a hun és türk tudatú népek legnagyobb közös hagyomány...
  
Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel - színjáték vagy botrány?
Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése Az egészségügyről folyamatos a vita Magyarországon, az ellenzék rendszeresen támad...
  
Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot
Az adatokat hetente felülvizsgálják Változtatott az ukrán kormányzat az európai gyakorlathoz igazodva a külföldi országok vörös, illetve zöld besorolásán is, emiatt augusztus 1-jétől...
  
Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot
A PRO-MOT Kft-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10 leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet 2013-...
  
Kalifornia lángol: ezreket kellett evakuálni
Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket Nyolcezer embert ki kellett költöztetni otthonából Kaliforniában gyorsan terjedő bozóttüzek miatt - adták hírül...
  
A magyarok közel kétharmada még mindig uniópárti
Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb Az elmúlt tíz év Brüsszel-ellenes kormányzati retorikája elle...
  
Magyar polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk
Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban szeretnék ráirányítani a veszélyekre Július 22-én lemondott tisz...
  
Valami történik: Orbán 5 milliárddal bővíti a közmunka keretét
A péntek esti Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amivel a kormány „rögzíti, hogy mindenki számára, aki ezt igényli, a közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget bi...
  
Reagált az Index-ügyre Gulyás: Miért ne történhetne meg?
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter módot talált rá, hogy hencegjen a foglalkoztatási adatokkal, még ha még saját statisztikáik szerint is 38 ezerrel dolgoztak kevesebbe...
  
Gyakorlatilag beismerte, hogy megvezették Orbán Viktort
"Ezredes úr, mit mondtak, mennyit gyárt ez?" - kérdezte Orbán Viktor a sátoraljaújhelyi büntetésvégrehajtási intézmény parancsnokát a börtönben tett látogatásakor a nemrég beszerzett...
  
Kiskorúakat futtattak - lecsapott rájuk a magyar rendőrség
Gyermekprostitúció, kábítószerkereskedelem, kitartottság és gyerekpornográfia gyanújával vettek őrizetbe öt embert a budapesti rendőrök A BRFK nyomozói egy életveszélyt okozó testi s...
  
Nem bírta tovább: Öngyilkos lett a volt magyar főügyész
Vasárnap hajnalban öngyilkos lett Nánási László, Bács-Kiskun megye volt főügyésze A hírt a Hírklikk jelentette, de időközben a kiterjedt ügyészségi kapcsolatokkal bíró Pesti Srácok...
  
FÜGGETLEN NEMZET
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum
Orbán olyan lett, mint egy tanyasi földesúr!
„Országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve” – adta a Fidesz választási kudarcának egyik indokát Kéri László politológus a Hírklikknek adott interjú második részében. A politológus négy metszetben – politikai, gazdasági, lélektani és nemzetközi – elemzi a történteket, illetve a választás óta eltelt egy hónap eseményeit. Beszél a kormánypárt rossz retorikájáról, Kövér László kártékonyságáról, az ellenzék helyzetérõl, a helyi vállalkozók átállásáról és arról, hogy Orbán Viktor biológiailag és politikailag is megöregedett.

- Beszélgetésünk elsõ részében a választásokat megelõzõ idõszakot elemeztük, de miként értékelhetjük az azóta eltelt egy hónapot?

- Négy metszetben látom a tanulságokat: a politikait, a gazdaságit, a lélektanit, és a nemzetközit. Azt már említettem az elõzõ beszélgetésünkben, hogy a Fidesz még nincs abban az állapotban, hogy felfogta volna a tanulságokat, keresi - és rendre meg is találja - a harmadrangú kifogásokat. A stratégiát sem találták ki, egyelõre azt tapasztalom, hogy megelégednek azzal, ha reggeltõl estig azt hangsúlyozzák: úgy sem lesz képes az ellenzék megõrizni az együttmûködést. Feltupíroznak minden kisebb, vagy éppen jelentéktelen konfliktust, vagy éppen gyártanak ilyeneket. Lényegében most ugyanazt csinálják, amit a választás elõtt, azaz, hogy úgy sem lesz mûködõképes ez az együttmûködés. Én ebbõl az egy hónapból nem ezt látom. Van ilyen is, de azt is mondhatnám, hogy ezek reális konfliktusok. Az egyik ilyen a helyek elosztásából fakad, nyilván nem volt könnyû ezekben megegyezni, a másik pedig abból fakad, hogy miként kezeljék az átvétel után tapasztaltakat: azonnal ütni a Fideszen a látható hiátusok okán, vagy várni velük. Szóval az állításom az, hogy a Fidesz nem tanult, beleálmodja a konfliktusokat az ellenzéki együttmûködésbe és ezt fújja, ahogy Karácsonynál az alkalmatlansággal tette. Lesz majd ennél komolyabb munka is a kormánypártban. Most azonban még meg se nyitották a tanulság feldolgozásának idõszakát, bár már olvasni errõl is kezdeményezéseket. De a párt vezetésének szembe kell néznie a többezer éhes szájjal is; nagyon sokan maradnak most munka nélkül. Nem lesz könnyû elhelyezni az embereket, pláne olyanokat, akik a Fidesz kegyébõl kaptak állást korábban.

- A szembenézés hiánya Orbánra is jellemzõ?

- Õ talán már tovább jutott, mint például Kövér László. Kövér még mindig a régi nótát fújja: aki nem a Fideszt támogatja, az hazaáruló. Az õrület fázisaiban az országgyûlés elnöke eljutott már eddig. Csak azzal nem kalkulál, hogy ma az országban többen vannak, akik nem a Fidesz hívei. Ha ezt teszik ezekkel a szavazókkal, akkor biztos, hogy nem fognak 2022-ben a Fidesz mellé állni, sõt mozgósíthatja azokat, akik nem mentek el szavazni. Kövér a Fidesz eddigi praxisának a legkártékonyabb módszerével akarja orvosolni a helyzetet, mintha a nyílt sebbe egy zsák sót öntenének.

- Jászberény, a megismételt szavazás eredménye is ennek tulajdonítható?

- Abszolút. Meg Szekszárd is. Jászberény, amely erõs kisgazda hagyományokkal rendelkezik, és mégis így szavaztak. A Fidesz odaküldte Szijjártót megzsarolni a várost… A részvétel is, szerintem ennek hatására is, hihetetlen módon megnõtt: negyvenrõl hatvan százalékra emelkedett. És bár a fideszes is növelte a támogatottságát, de mégis: rettenetesen elverték. Az ott történtek is csak azt mutatják, hogy a Fidesz nem jutott el a megfelelõ következtetésekig, és ezt húzza alá az a tervük, hogy új törvényt alkossanak az iparûzési adó kényszerû elköltésére. Nem nyugodtak bele a vereségbe, büntetni akarják az ellenzékivé vált városokat. Ezt azonban nem lehet úgy, hogy csak az ellenzékiekre hozok törvényt. Ez tehát megint öngól lesz, mert meg fogják szívni a fideszes városok is, Debercentõl Gyõrig. A terv a végiggondolatlanságot mutatja, a pánikot, a kapkodást. Ezt látom egy hónapja: oszcillálnak a kiegyezési szándéktól a pánik-cselekvésekig. A hisztéria egyik oldalán ott van Kövér, aki talán soha nem szerepelt ilyen sokat. De vajon mit keres a politika fõ színpadán a Ház elnöke? Sem Szabad György, sem Gál Zoltán, sem Szili Katalin nem tett ilyet a parlament elnökeként. Kövér a saját pártján belül is a legradikálisabb hangvétel szócsöve, és mindezt a népképviselet elnökeként. Ez teljes közjogi képtelenség.

- És mi látható az ellenzék eltelt egy hónapjából?

- Nehéz a helyzet, hiszen meg kellene tartani az egységet, legalább a polgármester, és a stratégiai döntések közös támogatásában. A pártok nyilván nem szûnnek meg pártokként mûködni, és már el is kezdõdött az egymástól való különbözés hangsúlyozása. Ez lesz a legkomolyabb feladat az elkövetkezendõkben: hogyan lehet a reális pártérdekeket összeegyeztetni az önkormányzat eredményes mûködtetésével. De ennek kialakítására van még három év. Az nagyon hosszú idõ. Ki kell találni azt a modus vivendit, amelyben a pártok túl akarnak élni, a sikerbõl profitálni, ugyanakkor az együttmûködést fenntartani, ez ugyanis erõs kényszer lesz rajtuk 2022-ben is. Azt hiszem a probléma elsõsorban ügyek mentén oldható meg. De most erõsen kell koncentrálni azokra a kisebb nagyobb korrupciós ügyekre, amelyekrõl minden nap hallhatunk. Gyõrben például többéves börtönbüntetés néz ki azért, hogy tízmilliárdos tételben parkoltattak pénzeket, és ugye az is kiderült, hogy a Számvevõszék öt éve nem vizsgált meg semmit a városban. Ismétlem: minden nap kiderülnek kisebb-nagyobb csalások, korrupciók, és akkor a kormányzat mûködésébe bele sem láttunk. Itt van most ez az EU-s büntetés, hogy 700 milliárdot vissza kell fizetni; én egy ilyen ügyet az ellenzék helyében egy pillanatig sem engednék el. Mert ezt a pénzt mindannyian fizetni fogjuk, miközben azt a pénzt, ami miatt a büntetést kapjuk, elvitte a Garancsitól a Mészáros Lõrincig az összes oligarcha. Ez komoly esély az ellenzéknek: az egész Fidesz-rendszer lényegét tudná elkapni.

- És persze az is fontos, hogy a pozícióhoz jutott ellenzékiek is megtürtõztessék magukat…

- Egy-két hónapot talán kibírnak lopás nélkül… Közösen rá kell szállni ezekre az ügyekre, az EU-s büntetésre, vagy a Gyõrben történtekre, de arra is, hogy az ÁSZ hogy tehette meg, hogy bûnös módon nem vizsgálódik ott, ahol pedig feladata lenne. Tudnunk kell, hogy miért kaptuk a büntetést, és ki kapta azt a pénzt, amit most nekünk kell kifizetni. Ez tehát nagy esély az ellenzék számára. Mint ahogy az is, amirõl Lengyel László beszélt mostanában, a horizontális koordináció. Az ellenzéki városok egymásra vannak utalva. A Szabad Városok Szövetségében én nagyon nagy fantáziát látok, ez a tizenegy város lefedi az ország összes régióját. Ha ráhelyezünk egy nagy X-et az ország térképére, akkor láthatjuk ezt. Ha most lesz elég nagyvonalúság Karácsony Gergelyékben, akkor bizonyos mértékig egyenjogúsítanák az együttmûködésben ezeket a településeket. Minden hónapban meg lehetne tartani, mindig más városban a koordinációs értekezleteket, és szerintem a nyilvánosság elõtt. Ebben óriási politikai lehetõség van, és egy kicsit semlegesítené a Budapest-központúságot. Így megakadályozhatják azt is, hogy a kormány kijátssza egymás ellen ezeket a városokat. A Fidesz eddigi hatalomtechnikáit ismerve szinte biztos, hogy így lesz. Egyébként fontos következménye a választásoknak, hogy az ország egyharmadát ki lehet venni a korábbi médiatérbõl. A központi médiumoknak sokkal kisebb a jelentõségük, mint korábban, viszont megnõtt a szerepük a vidékieknek; a helyi rádióknak, tévéknek; sorra mondják fel a szerzõdéséket. Az meg külön érdekesség, hogy a kormánypárti gyõri lap fõszerkesztõjének azt az embert nevezték ki, aki aláírta a petíciót Borkai ellen. Azt akarom mondani, hogy az ország egyharmada végre kivehetõ abból a médiaõrületbõl, amelyben szenved az ország kilencven százaléka. Abban nem lesz változás, hogy a hagyományos médiavilágot a Fidesz elvette; a tv2, vagy az origo nem fog a választási eredmények miatt megváltozni.

Meg az állami tévé és rádió sem…

- Az sem. Viszont abban a világban, ahol uralható helyi média van, ott nagyon nagy áttörés lehet. Szóval van mozgástere az ellenzéknek. Ehhez persze világos leltár kell készíteni. Vannak dolgok, amin nem lehet segíteni, illetve annyiban igen, hogy az ügyek legyenek nyilvánosak. Mint például a Questor-ügy, ahol szintén milliárdok tûntek el. Vannak döglött ügyek, de tantörténetnek nagyon is fontosak lehetnek, ha ismerjük a részleteket. Már csak önvédelem okán is: ilyet ti ne csináljatok.

- Akkor tovább is léphetünk, a harmadik metszetre…

- Ez pedig a gazdaság, aminek én nagyon nagy jelentõséget tulajdonítok. Voltak, akik már egy héttel október 13-a után kiszámolták, hogy a váltás sok százmilliárdba fog fájni a NER-lovagoknak. Függõben voltak szerzõdések, amelyek lényegében mind ehhez a körhöz kapcsolódtak, de ezért fájjon az õ fejük. Sokkal fontosabb ennél, hogy kis-és középvállalkozói réteg, amelyet a Fidesz tartott ki eddig, annak ilyen értelemben vége van. Ezek a vállalkozók mindig ki voltak szolgáltatva a helyi hatalomnak; õk mindig Geiger-Müller-féle számlálóval fognak élni, mikor hol csipog a mûszer. Ez a réteg heteken belül át fog állni, mert továbbra is abból fog élni, amit helyben kínálnak neki. Az a réteg tehát, amely megszokta az elmúlt tíz évben, hogy neki a Fideszt kell ünnepelni, sõt adományoznia kell az õrült célokra, például szükség van 100 darab Wass Albert szoborra, remélem a te mûhelyed ehhez hozzájárul néhány millióval, és a mûhely tulajdonosa tudta, hogy mi a dolga. Rendkívül szövevényes a helyi elit és a helyi vállalkozók összefonódása, de ez most felbomlik. Ne feledjük, amirõl beszélünk, az ma Magyarországon egy-két millió ember megélhetését jelenti. Nekik szükségképpen váltaniuk kell. Sokak ezt morális kérdésként kezelik, már hogy az ilyen emberek rugalmasan átállnak, és felveszik a kapcsolatot az új vezetéssel. Nekem ez nem morális ügy: ez a röghöz kötöttségbõl fakadó szociológiai probléma, a kiszolgáltatottságból következik. Váltani pedig nem okoz gondot, mert ezek a vállalkozók már nagyon sokszor megtették ezt az elmúlt évtizedekben. Egy gazdasági konferencián hangzott el – és ezt most a gazdaság jelentõségének kidomborítása miatt említem -, hogy az ország lakosságának egyharmad került az ellenzék fennhatósága alá, de ez az ország GDP-jét tekintve 67 százalék. Ezt most azért hangsúlyozom, mert amirõl beszélünk, az az országnak tehát a hatvanhét százaléka, és ha arról esik szó – mint olvasom egyes politikai publicisztikákban -, hogy a Fidesz meg fogja torolni az ellenzék kezére került városok lakosságának a döntését, akkor eszünkbe kell, hogy jusson: ezzel a Fidesz összeomlasztaná az ország GDP-jének több, mint felét. Ennyire nem hülyék azért. Vagyis, ha azt mondják, hogy a kormány majd gazdaságilag megfojtja õket, akkor ezzel az ország nyakába akasztanának kötelet. És ezt tudni kell, ezért hangsúlyozom, hogy a választási eredmény gazdasági jelentõsége sokkal nagyobb annál, mint azt az eddig elemzésekben olvashattuk. De még ennél is nagyobb a szerepe a lélektani változásnak. Eddig is tudtuk, tudták az emberek, hogy nem igaz az állítás, miszerint a Fideszé a többség.

- Két és fél millió ember azért csak Fideszes volt, és maradt is…

- Ez kétségkívül így van, és azt is hozzátenném, hogy ez egy nagyon jól szervezett, politikailag a leginkább mozgósítható réteg. De ez nem jelentette a többséget, sõt sokaknak volt az élménye, hogy nem lát a környezetében fideszest, mégis ezek nyernek mindig. Ez az élmény kifejezett lelki béklyó volt sokak számára, állandóan, évtizedszámra azt megélni, vajon csak õ ilyen ostoba, vagy tényleg azok vannak többségben, akik beveszik ezt a sok süketséget. Ez a frusztráció tört meg most, és nem csak azokban a városokban, ahol gyõztek, hanem országosan is.

- Annak vajon mi a lelki magyarázata, hogy a lakosság ilyen egyszerre mozdul? Hogy olyan helyeken is – például az I. kerület -, ahol elképzelhetetlennek véltük, a Fidesz ellen szavaztak?

- Egy embernél, egy családnál még meg tudom magyarázni, de, ha milliók magatartására érvényes, akkor hallatlanul összetett a dolog. Úgy rakosgattam magamban a kicsi mozaikokat. Nézzük az említett I. kerületet. Lenyelték az emberek a Karmelita kolostor elfoglalását, de az, hogy 350 forint ott a csülkös bableves, már többszázezer ember facebook haragját váltotta ki. És ez országosan is így alakult: gyûlt, folyamatosan gyûlt a sok apró, vagy nagyobb dolog, és ebbe zuhant bele a választás elõtt még kellõ idõben a Borkai-ügy. Szinte egyszerre jött a felismerés, hogy ilyenekkel vagyunk körülvéve. Olyan ez, mint amikor hirtelen lelepleznek egy szobrot, és hiába kötik vissza rá a leplet: a kép ott marad bennünk, láttuk, hogy milyenek vagytok. Határozottan viszolyogtak az emberek a Fidesz hetykeségétõl, ráadásul a fõ témájuk a migránsozás is kifulladt. Orbánék egyszerûen nem találtak új üzenetet. Próbálkoztak a kicsit zavaros, nehezen átlátható családpártisággal, de hamar felfogták az emberek, hogy ez is csak egy szûk rétegnek kedvez. Pedig sokat vártak ettõl, azonnali demográfiai változásokat, de ez butaság az ilyesmi egy-két év alatt nem következik be. A sok apróbb-nagyobb irritáló, vagy félresiklott Fidesz-lépés után a fordulópontot igazában az jelentette, amikor kiderült, hogy van egységes ellenzék. Ez volt az a pont, ami aktivizálta az embereket, és noha korábban nem hitték, hogy képes az ellenzék egy jelöltet állítani, de most mégis megtörtént.

- Maradt a negyedik metszet, azaz a nemzetközi helyzet.

- Igen, amelyrõl sokak képzete az, hogy nem figyelnek ránk. Tévednek. A New York Times például tételesen lebontva, egészen a falvak szintjéig, leírta, mire ment el az uniós pénz. A Guardian az idén legalább négy-öt elemzést írt Magyarországról. Az Economistban hatszor, vagy hétszer foglalkoztak velünk. Elmondható tehát, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobb a figyelem Magyarországra, mint amit itthon gondolnak. Ezek a lapok folyamatosan, úgymond, könyvelték a kudarcokat, mint ahogy a mostani fordulatot is. Olyannyira, hogy ezeken a hasábokon keresztül üzennek Lengyelországnak: lám nektek is ezt az utat kellett volna járnotok. Magyar a példa: az összefogás le tudta gyõzni a sokkal erõsebb Fideszt, míg ott a gyengébb kormánypártot nem tudták, a szétforgácsolt erõk miatt. Megfordult a nemzetközi sajtóban a helyzet: Magyarország most nem úgy jelenik meg, mint az elmúlt tíz évben, amikor szégyenkezve kellett olvasni a rólunk írottakat, hanem példaként, illetve azzal a figyelemmel, hogy vajon milyen lesz a folytatás. Látok esélyt arra, hogy eltûntessük az elmúlt idõkben hozzánk tapadt szégyenbélyeget, amelyet a Fidesz-korszak rárakott az országra. Nem szabad lebecsülni ennek a jelentõségét. A fordulat hosszabb távú jelentõségérõl viszonylag keveset hallani itthon, pedig ez az elmúlt tíz év legnagyobb változása. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez ma még csak esély. Esély az ellenzék számára, esély a közvélemény számára; fel lehet szabadulni, lehet egy kicsit konstruktívabban együttmûködni. De esély a Fidesznek is: a korrekcióra, vagy a keménykedésre.

- Vajon Orbán személyisége alkalmas-e arra, hogy korrekciót hajtson végre, és ne keménykedjen? Azért is kérdezem, mert a miniszterelnök az utóbbi idõben folyamatosan hibázik, rosszul ítéli meg a helyzeteket.

- Igen, folyamatosan hibázik, amit én azzal magyarázok, hogy aránytalanul el van foglalva azzal, hogy pozícionálja magát nemzetközi szinten. Ott akar lenni a háttérjátszmákban, abban, hogy lehetõleg a számára kedvezõ személyes kombinációk alakuljanak ki az Unióban. A mostani választási kudarc mellesleg annak is tulajdonítható, hogy Orbánt nem érdekelte. De rafinált ember: megadta a vonalat Tusványoson, és odadobta a gyeplõt a többieknek: nézzük mire mennek nélküle. Hogy ez lett a váratlan eredmény, azt is jelenti, hogy kezében tart egy piros lapot, amelyet bárkinek felmutathat. Vagyis mostantól senkinek nincs biztos helye a Fideszben. Orbán bármikor fordíthatja az eredményt úgy, hogy tessék: egyszer nem én csináltam és ez lett belõle, elbasztátok.

- A Borkai-ügyet egyértelmûen õ rontotta el.

- Lehet, de mutogathat másokra, hányan csináltak magukból hülyét Gulyás Gergelytõl Novák Katalinig. Orbán az az ember, aki képes kijönni vert helyzetbõl is. Normális ember belátja, ha hibázik, õ viszont úgy stilizálja a vereséget, hogy abból egy következõ gyõzelemhez vezetõ út lesz. Nem tudom, hogy így megöregedve még mennyire változásképes – mert nagyon megöregedett, és nagyon sokszor ismétli a marhaságait – látszik, hogy egy kicsit fáradt.

- Ez biológiai, vagy politikai öregség?

- Inkább politikainak látom, bár a biológiait abban is látom, hogy míg korábban nagyon adott magára, mostanra viszont szétesett, olyan lett, mint egy tanyasi földesúr. De ott a politikai öregedés: a május EP választás számára nagy kudarc volt, ennyire nem fogott még mellé. Azt hitte, hogy szélsõjobboldali áttörés lesz, és az ellenkezõje történt. Cserben hagyta a politikai érzéke, õ már ennek a félig eszetlen banda vezérének képzelte magát. Ehelyett a perifériára kerültek, pedig saját magát valahol az Európai Parlament alelnökeként látta legalább. Az, hogy most visszasomfordálnának a Néppártba, ez az elmúlt másfél év teljes nemzetközi kudarcát jelenti.

Forrás: Hírklikk
Meghalt a teniszező, aki Rogánné esküvője után szenvedett súlyos balesetet
Ajándékot helyeztek el Tiborcz István balatoni nyaralója előtt
Gulyás szerint egyelőre Brüsszel miatt nem kaphatnak béremelést a postások
Szigliget lemondott polgármestere: Bizonyos befektetőkkel szemben védtelenek vagyunk
154 millióért röpködött Szijjártó januártól júliusig a világban
Német lap: Fegyvereket vesz Orbán a németektől, hogy így vegye meg a hallgatásukat
Emmi: Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul
Ujhelyi szerint Orbán Viktor hazudott
Öngyilkos lett Bács-Kiskun megye volt főügyésze, aki a Simonka-ügyön és a Boldog-ügyön is dolgozott
Elképesztő videó: 6 percig emberkedett, majd ki akarta tépni a kamerát és fenyegetőzött a BMW-s Székesfehérváron
Víruspánik tört ki a szegedi vonatpótló buszon
Megható nekrológ jelent meg az elhunyt Bogdán Lászlóról
Hárman vakultak meg a budaörsi horrorklinikán
Gyilkos öngyilkosság Kelenföldön: Egy babakocsit toló anyukára zuhant rá János
Magyarország kamat nélkül hitelt ad Kenyának
Migránsokat fogott a magyar rendőrség
Pénzügyminiszter: Európa élvonalában van a magyar gazdasági növekedés
Szívszorító részletek a babakocsis tragédiáról
Szlávik főorvos szerint sokkal több a napi fertőzött, mint amennyit közzétesznek
Egy magyar kisnyugdíjas százmilliós követelése döntheti be az újpesti fociklubot
Meglepő bejelentést tett a győri Audi – 6 milliárd euróról van szó
Csak annyira futja a nyugdíjból idén, mint 2010-ben
A járvány ellenére is megrendezésre kerül az idei Kurultaj, amit 400 millióval támogatott a kormány
Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel - színjáték vagy botrány?
Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot
Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot
Kalifornia lángol: ezreket kellett evakuálni
A magyarok közel kétharmada még mindig uniópárti
Magyar polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk
Valami történik: Orbán 5 milliárddal bővíti a közmunka keretét
Reagált az Index-ügyre Gulyás: Miért ne történhetne meg?
Gyakorlatilag beismerte, hogy megvezették Orbán Viktort
Kiskorúakat futtattak - lecsapott rájuk a magyar rendőrség
Nem bírta tovább: Öngyilkos lett a volt magyar főügyész
Szijjártó botrány: 154 milliót utazgatott el eddig idén
A kormány ősszel újra nekimegy a börtönkártérítéseknek
Harmadosztályban is jár a stadion
Egymásnak estek Kína és az USA budapesti nagykövetei
Müller szerint közel 60 millió forintba került, de sikerült megállítani a járványt Mezőkövesden
Stadion a Duna-parton - bizony ám, jön jön jön....
Román válogatott csatárt vett a Felcsút - 700 milliós üzlet
A szegedi képviselő családi házát és a cégét is zár alá vette a NAV
Ajándékot helyeztek el Tiborcz István balatoni nyaralója előtt
Közép-európai futballbáró lehet Mészáros Lőrinc
Az orosz hátterű beruházási bank 9,8 milliárdos hitelt ad balatoni szállodára
Meghalt a teniszező, aki Rogánné esküvője után szenvedett súlyos balesetet
FÜGGETLEN NEMZET
COPYRIGHT © 2020. minden jog fenntartva - Impresszum